Praca Zamość

Praca w Zamościu

Zamość leży na południu województwa lubelskiego. Jest miastem na prawach powiatu, siedzibą powiatu zamojskiego, a także wiejskiej gminy Zamość. Miejscowość pełni funkcję lokalnego ośrodka usługowo-handlowego, edukacyjnego i administracyjnego. Ma też ogromny turystyczny potencjał.

Stare miasto w Zamościu zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Lubelska perła renesansu czy Padwa Północy – bo tak często określany jest Zamość – to miejsce pełne zabytkowych obiektów, ciekawych miejsc, tętniący życiem ośrodek kulturalny.

Malowniczy Zamość - zabytki w centrum

Jednak nie tylko turystyką Zamojszczyzna stoi. W jakich branżach czekają w Zamościu oferty pracy? Jakich firm jest tu najwięcej? Oto charakterystyka miasta i lokalnego rynku zatrudnienia.

Zamość – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miasto leży na południu Wyżyny Lubelskiej, niedaleko Roztocza. Zajmuje powierzchnię 30,34 km². W Zamościu liczba mieszkańców wynosi 63,4 tys. osób – to drugie po Lublinie miasto w województwie pod względem populacji.

Miejscowość jest dobrze skomunikowana z większymi ośrodkami. Od Lublina dzieli ją ok. 90 km, od Rzeszowa – 151 km, od Białej Podlaskiej – 181 km, a od stolicy Polski – 260 km. Niedaleko Zamościa znajdują się przejścia graniczne na Ukrainę – w Zosinie (67 km) i Hrebennem (60 km).

Przez Zamość prowadzą drogi krajowe: nr 74 (relacji Wieluń – Zosin), która łączy się z autostradą A4 i ekspresowa S17, będąca częścią europejskiej trasy E372, łączącej Polskę z Ukrainą. Biegną tędy też drogi wojewódzkie (nr 837, nr 843 i nr 849) oraz linie kolejowe. Miasto ma trzy obwodnice. 

Zamość został wybudowany w XVI w. z inicjatywy Jana Zamoyskiego i od 1580 r. posiada prawa miejskie. W założeniu fundatora miał być renesansowym „miastem idealnym” m.in. pod względem układu architektonicznego. Zamość powstał w sercu ówczesnej Rzeczypospolitej, jako miasto otwarte i nowoczesne, wg projektu Bernardo Morando – włoskiego architekta, który realizował koncepcję miasta-człowieka (pałac jako głowa, główna ulica jako kręgosłup itd.).

Rynek pracy, oferty pracy – Zamość

W Zamościu, zgodnie ze stanem REGON na 31.08.2020 r., działa 7626 podmiotów gospodarki narodowej. Są one zróżnicowane pod względem wielkości, jednak przeważają podmioty najmniejsze, zatrudniające do 9 osób – jest ich 7336. Między 10 a 49 osób liczy kadra w 209 zakładach pracy. 76 pracodawców zatrudnia pomiędzy 50 a 249 osób. Trzy podmioty deklarują stan zatrudnienia w przedziale 250-999 pracowników, a dwa – 1000 lub więcej. Praca w Zamościu możliwa jest zatem zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i małych, np. rodzinnych firmach. 

W strukturze własnościowej przeważa sektor prywatny (7407, czyli 97,1% podmiotów), jednak dwa największe zakłady pracy i dwa z liczbą pracowników od 250 do 999 to jednostki budżetowe. Do największych pracodawców w Zamościu zaliczają się Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, PGE Dystrybucja S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.
 
Turystyka odgrywa ważną rolę w gospodarce regionu. Działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi trudni się 269 zamojskich podmiotów. Najwięcej w mieście jest firm handlowych (sekcja PKD handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych skupia 2204 podmiotów). W mieście rozwinięta jest branża budowlana, sporo miejsc pracy generują przemysł drzewny, meblarski i przetwórstwo spożywcze.

W obrębie Zamościa wygospodarowano ponad 20 ha terenów inwestycyjnych w Podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec oraz w Zamojskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości, wsparcie PUP Zamość w kwestii podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz inną pomoc finansową i merytoryczną.

Zamość to też miejsce, gdzie przedsiębiorcy znajdą wykwalifikowaną kadrę. W mieście działają trzy szkoły wyższe, a także szkoły policealne, zawodowe i branżowe.

Przeglądając oferty pracy w województwie lubelskim, można dostrzec duże zróżnicowanie w zależności od powiatu. Cała Lubelszczyzna to teren rolniczy, z rozwijającym się przetwórstwem rolno-spożywczym, ale na mapie Polski Wschodniej znajdziemy też duże ośrodki przemysłowe (m.in. przemysł maszynowy czy lotniczy).

Sam Zamość, jako jeden z większych ośrodków miejskich w województwie, cechuje się dość rozbudowanym rynkiem pracy, jednak bezrobocie w regionie wciąż stanowi spory problem. 

Na koniec sierpnia 2020 r. stopa bezrobocia w Zamościu wyniosła 9,7%. Bez pracy było 2,8 tys. osób. Dla porównania wskaźnik bezrobocia w tym okresie dla woj. lubelskiego wynosił 8,1%, a w Polsce 6,1%.

PUP Zamość:

Adres: ul. Plac Wolności 1, 22-400 Zamość
E-mail: luza@praca.gov.pl
Telefon: (84)6383-331, (84)6383-366, (84)6383-354.