Praca Puławy

Najnowsze oferty pracy: 108

Praca w Puławach

Puławy leżą w zachodniej części Lubelszczyzny, niedaleko jej granicy z woj. mazowieckim. To duże miasto, z rozbudowanym rynkiem pracy i zakładami przemysłowymi. Puławy są ważnym w regionie ośrodkiem gospodarczym, usługowo-handlowym i jako siedziba władz powiatu – administracyjnym. W mieście znajduje się także 5 instytutów naukowych oraz szkoły wyższe.

Zabytki Puław (woj. lubelskie)

Puławy i okolice dają możliwość zatrudnienia w wielu branżach. Jakich? Na kogo czeka tu praca?

Puławy – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Założone w XVI w. Puławy prawa miejskie uzyskały dopiero na początku XX w., w 1906 r. Powierzchnia miasta zajmuje 50,5  km², a liczba mieszkańców wynosi 47,7 tys.

Miasto ma wiele atutów inwestycyjnych. Należy do nich lokalizacja. Odległość dzieląca Puławy i Lublin wynosi 50 km, i Warszawę – 132 km. 216 km wynosi dystans między Puławami a Rzeszowem. Poniżej 200 km jest do przejść granicznych na Białoruś i na Ukrainę.

Miasto to także węzeł komunikacyjny – drogowy i kolejowy, z portem rzecznym oraz przeprawami mostowymi. Fragment drogi krajowej S12 stanowi obwodnice Puław, przez miejscowość biegną trzy drogi wojewódzkie: nr 801, nr 824 i nr 874. Linia kolejowa nr 7 łączy Warszawę z Kijowem.

Puławy ze względu na swoje zabytki, dziedzictwo kulturowe i długą historię, w dużej mierze związaną z rodami Lubomirskich i Czartoryskich, stały się popularnym ośrodkiem turystycznym, jednym z najbardziej znanych w województwie lubelskim. Są częścią subregionu Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy.

Rynek pracy, oferty pracy – Puławy

Puławy (lubelskie) kojarzą się zazwyczaj bądź z przemysłem i zakładami azotowymi, bądź wręcz przeciwnie – z atrakcjami turystycznymi, siedzibą książąt.

Na potencjał inwestycyjny miasta składa się wiele elementów. Poza dogodną lokalizacją i komunikacją wymienić tu należy Puławski Park Naukowo-Technologiczny, Puławski Park Przemysłowy oraz podstrefę Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Strefa rozciąga się w województwach świętokrzyskim, mazowieckim, opolskim, łódzkim i lubelskim. 

Podstrefa Puławy obejmuje 119,3479 ha terenów inwestycyjnych. Działają na nich dwie firmy z branży chemicznej. Największy zakład przemysłowy w województwie – Zakłady Azotowe „Puławy” generuje ponad 3 tys. miejsc pracy dla mieszkańców Puław i okolicznych miejscowości. 

W mieście działają 4934 podmioty gospodarki narodowej (stan REGON na 31.08.2020 r., dane GUS).

Podział puławskich podmiotów ze względu na przewidywaną liczbę pracowników wygląda następująco:

 

Liczba pracowników Liczba podmiotów
0-9 osób 4727
10-49 osób 144
50-249 osób 56
250-999 osób 5
1000 i więcej osób 2

 

Praca w Puławach dostępna jest zatem zarówno w małych, kilkuosobowych firmach, jak i bardzo rozbudowanych strukturach zakładów przemysłowych. Spośród wszystkich podmiotów 130 należy do sektora publicznego. W sektorze prywatnym najwięcej jest osób fizycznych prowadzących działalność – w sumie 3480.

Zdecydowanie najpopularniejszą sekcją PKD wśród puławskich przedsiębiorców jest handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów. Tego typu działalność deklaruje 1125 podmiotów.

Kolejne pod względem liczby podmiotów sekcje to:
    • budownictwo – 444 podmioty,
    • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 371,
    • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 579,
    • pozostałe usługu – 366,
    • przetwórstwo przemysłowe – 338.

Odpowiedzieć na pytanie, na kogo czekają w Puławach oferty pracy, pomoże Barometr zawodów. Zgodnie z prognozą przygotowaną na 2020 r. w powiecie puławskim liczba zawodów nadwyżkowych, czyli takich, których przedstawiciele są w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jest dłuższa niż liczba zawodów deficytowych – występujących, gdy podaż pracy przewyższa popyt na pracę.

I tak z jednej strony lokalni pracodawcy mają trudności rekrutacyjne, brakuje chętnych do podjęcia pracy, a z drugiej, część z nich może wybierać spośród wielu aplikacji kandydatów.

W powiecie puławskim brakuje pracowników w branży budowlanej (cieśli i stolarzy budowlanych, brukarzy, kierowników budowy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie) oraz branż transportowej i motoryzacyjnej (deficyt diagnostów samochodowych, blacharzy i lakierników samochodowych, kierowców autobusów, samochodów ciężarowych oraz ciągników siodłowych). Kolejny obszar z niedoborem kandydatów to branża spożywcza (na liście są cukiernicy, piekarze, masarze i przetwórcy ryb). Braki odnotowuje też edukacja – potrzebni są nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu oraz przedmiotów zawodowych. Ponadto trudności ze znalezieniem w najbliższej okolicy bądź samych Puławach pracy od zaraz nie powinni mieć: elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, spawacze, geodeci i kartografowie, pracownicy obsługi ruchu szynowego, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, fryzjerzy, lekarze, logopedzi i audiofonolodzy, pracownicy socjalni, psycholodzy i psychoterapeuci. 

Z kolei, jako nadwyżkowe zostały wskazane w Barometrze w powiecie następujące grupy zawodów:
    • biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy,
    • ekonomiści,
    • farmaceuci,
    • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,
    • inżynierowie chemicy i chemicy,
    • pedagodzy,
    • plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków,
    • pracownicy administracyjni i biurowi,
    • pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej,
    • pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp,
    • pracownicy ds. techniki dentystycznej,
    • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych,
    • specjaliści administracji publicznej,
    • specjaliści rolnictwa i leśnictwa,
    • specjaliści technologii żywności i żywienia,
    • technicy informatycy.

Stopa bezrobocia w woj. lubelskim w sierpniu 2020 r. wyniosła 8,1%. W tym okresie średnia w Polsce była niższa o 2%. Powiat puławski w porównaniu z resztą Lubelszczyzny wypada całkiem nieźle. Wskaźnik bezrobocia miał tu wartość 6,3%.

W sierpniu 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach zarejestrowane były łącznie 3124 osoby, w tym 52,14% kobiet. Prawie 11% bezrobotnych miało prawo do zasiłku. Z problemem długotrwałego bezrobocia zmaga się z kolei 44,24% bezrobotnych klientów PUP Puławy.

Liczba bezrobotnych w mieście wynosiła z kolei 1383 osoby.

PUP Puławy:

Adres: ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy
E-mail: +48 81 886 40 96
Telefon: lupu@praca.gov.pl.

Szukaj pracy w mieście