Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu

Elbląg

96 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Elbląg
Ogłoszenie o naborze Nr 51145

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku 7-15,
- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (powiat elbląski oraz gmina Miasto Elbląg),
- wyjazdy służbowe i szkoleniowe,
- narzędzia pracy: komputer, urządzenia pomiarowe,
- praca w terenie - wyjazdy samochodem służbowym,
- budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy,
- brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka",
- za wieloletnią pracę członek korpusu służby cywilnej otrzymuje nagrodę jubileuszową,
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników i jego dzieci, dopłaty do kolonii i obozów, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach - zapomogi),
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogo-Pożyczkowej,
- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1557).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • Komunikatywność i rzetelność,
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość prawa weterynaryjnego, postępowania administracyjnego oraz przepisów o służbie cywilnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość języków obcych.
Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Praca Kontroler Weterynaryjny