Praca Młynary

Najnowsze oferty pracy: 359

Praca w Młynarach

Młynary leżą w południowo-wschodnim krańcu Wysoczyzny Elbląskiej, nad rzeką Baudą. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu elbląskiego. To siedziba miejsko-wiejskiej gminy – ośrodek administracyjny i gospodarczy, nastawiony na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. 

Młynary są niewielkim miastem i taki jest też tutejszy rynek pracy. Tworzą go głównie mikrofirmy zajmujące się usługami, handlem, budownictwem, drobnym przetwórstwem rolno-spożywczym. Jako rozwojowe branże dla gminy wskazuje się turystykę, rolnictwo oraz rolnictwo ekologiczne.

Kto w Młynarach i okolicy ma największe szanse na znalezienie pracy? Co o mieście powinny wiedzieć osoby przeglądające oferty pracy w warmińsko-mazurskim i gotowe na migrację zarobkową?

Młynary – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Młynary leżą w północno-zachodniej części województwa, niedaleko siedziby powiatu – Elbląga (odległość to 24 km). Miasto jest korzystnie położone także względem większych ośrodków miejskich: ok. 84 km od Gdańska i Olsztyna, 22 km od morskiego przejścia granicznego we Fromborku i 37 km od przejścia granicznego Grzechotki – Mamonowo. W mieście krzyżują się dwie drogi wojewódzkie – nr 509 i nr 505. Obok Młynar rozciąga się linia kolejowa Elbląg-Braniewo-Kaliningrad, a także droga ekspresowa S22.

Liczba mieszkańców Młynar wynosi 1,8 tys. osób, a powierzchnia to 2,8 kilometra kwadratowego. Gminę Młynary, zajmującą obszar 158,4 kilometra kwadratowego, zamieszkuje 4,4 tys. osób. W jej skład wchodzi 29 miejscowości (19 sołectw).

Gmina Młynary jest jedną z 10 gmin w powiecie elbląskim, zajmuje 11% jego powierzchni. Powiat tworzą także gminy miejsko-wiejskie: Pasłęk, Tolkmicko oraz gminy wiejskie – Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Rychliki.

Głównym ośrodkiem administracyjnym powiatu jest Elbląg, który ma status osobnej jednostki – miasta na prawach powiatu.

Miasta w województwie warmińsko-mazurskim zachwycają swoim niepowtarzalnym klimatem, przyciągają urlopowiczów. Co do zaoferowania mają Młynary? Czas wolny w mieście i okolicy spędzać można na wiele sposobów. Znajdziemy tu gospodarstwa agroturystyczne, atrakcje ekologiczno-przyrodnicze (zagrodę edukacyjną, ścieżkę dydaktyczno-edukacyjną), szlaki rowerowe, obiekty sportowe. Do najważniejszych zabytków zaliczają się kościół św. Piotra Apostoła w Młynarach, kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ruiny wodnego młyna czy układ urbanistyczny Starego Miasta.

Za krzewienie kultury i organizację wydarzeń odpowiada ośrodek kultury. Młynary corocznie goszczą artystów podczas „Ogólnopolskiego Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE”, „Młynary Blues Festiwal”. Odbywa się tu także Plener Plastyczny „Bliżej Natury”.

Rynek pracy, oferty pracy – Młynary

Rynek pracy jest niewielki i niezbyt różnorodny. Największy wpływ na jego kształt ma kondycja mikro i małych firm. Do największych pracodawców w mieście i gminie Młynary zaliczają się spółdzielnia mleczarska i piekarnia (Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”), zakłady tartaczne, producent tektury i opakowań oraz firma sprzedająca węgiel kamienny.

Na terenie gminy działa – zgodnie ze stanem REGON na koniec marca 2021 r. – 339 podmiotów gospodarki narodowej. 328 to najmniejsze jednostki – samozatrudnieni i podmioty generujące do 9 miejsc pracy. W 10 podmiotach zatrudnionych jest od 10 do 49 osób, a największy pracodawca generuje między 50 a 249 miejsc pracy.
W strukturze branżowej wyróżniają się następujące sekcje PKD:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 71 podmiotów,
  • budownictwo – 48 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 44 podmioty,
  • pozostała działalność usługowa – 31 podmiotów,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 23 podmioty.

Wg wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego na marzec 2021 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła:

  • w Polsce – 6,4%.
  • w województwie warmińsko-mazurskim – 10,5%,
  • w powiecie elbląskim – 15,9%,
  • W Elblągu – 8,1%.

Mieszkańcy powiatu elbląskiego poszukujący wsparcia doradcy zawodowego, pomocy w znalezieniu pracy, mogą skorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy. Jego siedziba mieści się w Elblągu przy ul. Saperów 24. PUP ma także filię w Pasłęku przy Pl. Świętego Wojciecha 5. Osoby zamieszkałe w mieście lub gminie Młynary powinny zgłaszać się właśnie do filii.

Wg danych PUP na koniec marca 2021 r. w powiecie elbląskim było 3127 osób bezrobotnych.

Szukaj pracy w mieście