Praca Młynary Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 38

Praca w Młynarach

Młynary (warmińsko-mazurskie): podstawowe wiadomości

Młynary leżą w północno-zachodniej części województwa, niedaleko siedziby powiatu – Elbląga (odległość to 24 km). Miasto jest korzystnie położone także względem większych ośrodków miejskich: ok. 84 km od Gdańska i Olsztyna, 22 km od morskiego przejścia granicznego we Fromborku i 37 km od przejścia granicznego Grzechotki – Mamonowo. W mieście krzyżują się dwie drogi wojewódzkie – nr 509 i nr 505. Obok Młynar rozciąga się linia kolejowa Elbląg-Braniewo-Kaliningrad, a także droga ekspresowa S22.

Liczba mieszkańców Młynar wynosi 1,8 tys. osób, a powierzchnia to 2,8 kilometra kwadratowego. Gminę Młynary, zajmującą obszar 158,4 kilometra kwadratowego, zamieszkuje 4,4 tys. osób. W jej skład wchodzi 29 miejscowości (19 sołectw).

Gmina Młynary jest jedną z 10 gmin w powiecie elbląskim, zajmuje 11% jego powierzchni. Powiat tworzą także gminy miejsko-wiejskie: Pasłęk, Tolkmicko oraz gminy wiejskie – Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Rychliki.

Głównym ośrodkiem administracyjnym powiatu jest Elbląg, który ma status osobnej jednostki – miasta na prawach powiatu.

Specyfika rynku pracy: Młynary

Rynek pracy jest niewielki i niezbyt różnorodny. Największy wpływ na jego kształt ma kondycja mikro i małych firm. Do największych pracodawców w mieście i gminie Młynary zaliczają się spółdzielnia mleczarska i piekarnia (Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”), zakłady tartaczne, producent tektury i opakowań oraz firma sprzedająca węgiel kamienny.

Na terenie gminy działa – zgodnie ze stanem REGON na koniec marca 2021 r. – 339 podmiotów gospodarki narodowej. 328 to najmniejsze jednostki – samozatrudnieni i podmioty generujące do 9 miejsc pracy. W 10 podmiotach zatrudnionych jest od 10 do 49 osób, a największy pracodawca generuje między 50 a 249 miejsc pracy.
W strukturze branżowej wyróżniają się następujące sekcje PKD:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 71 podmiotów,
  • budownictwo – 48 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 44 podmioty,
  • pozostała działalność usługowa – 31 podmiotów,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 23 podmioty.

Bezrobocie w powiecie elbląskim, PUP

Wg wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego na marzec 2021 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła:

  • w Polsce – 6,4%.
  • w województwie warmińsko-mazurskim – 10,5%,
  • w powiecie elbląskim – 15,9%,
  • W Elblągu – 8,1%.

Mieszkańcy powiatu elbląskiego poszukujący wsparcia doradcy zawodowego, pomocy w znalezieniu pracy, mogą skorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy. Jego siedziba mieści się w Elblągu przy ul. Saperów 24. PUP ma także filię w Pasłęku przy Pl. Świętego Wojciecha 5. Osoby zamieszkałe w mieście lub gminie Młynary powinny zgłaszać się właśnie do filii.

Wg danych PUP na koniec marca 2021 r. w powiecie elbląskim było 3127 osób bezrobotnych.

Co robić po pracy: Młynary i okolica

Miasta w województwie warmińsko-mazurskim zachwycają swoim niepowtarzalnym klimatem, przyciągają urlopowiczów. Co do zaoferowania mają Młynary? Czas wolny w mieście i okolicy spędzać można na wiele sposobów. Znajdziemy tu gospodarstwa agroturystyczne, atrakcje ekologiczno-przyrodnicze (zagrodę edukacyjną, ścieżkę dydaktyczno-edukacyjną), szlaki rowerowe, obiekty sportowe. Do najważniejszych zabytków zaliczają się kościół św. Piotra Apostoła w Młynarach, kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ruiny wodnego młyna czy układ urbanistyczny Starego Miasta.

Za krzewienie kultury i organizację wydarzeń odpowiada ośrodek kultury. Młynary corocznie goszczą artystów podczas „Ogólnopolskiego Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE”, „Młynary Blues Festiwal”. Odbywa się tu także Plener Plastyczny „Bliżej Natury”.