Praca Frombork Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 32

Praca we Fromborku

Miasto Frombork – garść podstawowych informacji

Frombork leży na Warmii, na pograniczu Wysoczyzny Elbląskiej, Wybrzeża Staropruskiego i Niziny Warmińskiej, nad Zalewem Wiślanym.

Powierzchnia Fromborka wynosi 7,6 kilometra kwadratowego, a liczba mieszkańców to ok. 2,3 tys. osób. Miejsko-wiejska gmina Frombork poza miastem składa się również z 11 sołectw, zajmuje 124 kilometry kwadratowe i jest zamieszkiwana przez 3,6 tys. osób. 

Frombork to miasto z dobrą infrastrukturą komunikacyjną, na którą składają się drogi wojewódzkie 504 (z Elbląga do Braniewa) i 505 (relacji Pasłęk – Frombork) oraz sieć dróg lokalnych. Z portu można się dostać drogą wodną do Krynicy Morskiej i miejscowości Piaski (na Mierzei Wiślanej).

Co można zwiedzić we Fromborku?

Frombork jest jednym z tych miast w województwie warmińsko-mazurskim, które pomimo małej powierzchni mają ogrom atrakcji. Położona nad Zalewem Wiślanym  miejscowość jest ośrodkiem sportów wodnych, można tu aktywnie spędzić czas, pozwiedzać i odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku.

Jakie punkty warto umieścić w planie turystycznej wizyty w tych stronach?

Planetarium, park astronomiczny, rynek miejski, kanał i wieża Kopernika, grób oraz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – miasto nazywane bywa Grodem Kopernika. Najsłynniejszy polski astronom to właśnie tutaj spędził przeszło 30 lat swojego życia i stworzył „De Revolutionibus".
Wzniesiona w XIV w. archikatedra we Fromborku na Wzgórzu Katedralnym to kolejny obowiązkowy punkt wizyty w mieście.
Inne zabytki Fromborka – takie jak wieża wodna, szpital św. Ducha, cmentarz kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej.

Frombork: praca, perspektywy zatrudnienia w mieście i gminie

Frombork to ośrodek turystyczny, usługowo-handlowy. Nie ma tu zakładów produkcyjnych, które generowałyby setki miejsc pracy. W mieście siedzibę ma (zgodnie ze stanem REGON na koniec lutego 20921 r.) 277 podmiotów gospodarki narodowej, na terenie wiejskim w gminie – 56 mikropodmiotów.

Łącznie w mieście i gmina Frombork są 333 podmioty gospodarki narodowej, z czego:

 • 323 (w tym 12 jednostek budżetowych) zatrudniają do 9 osób, albo w ogóle nie utrzymują miejsc pracy (samozatrudnieni),
 • 9 (4 w sektorze publicznym, 5 w prywatnym) generuje od 10 do 49 miejsc zatrudnienia,
 • 1 jednostka budżetowa deklaruje stan kadry w przedziale 50-249 osób.

Sekcje PKD, w których zarejestrowanych jest najwięcej podmiotów (w mieście i gminie) to:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 54 podmioty,
 • budownictwo – 51 podmiotów,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 41 podmiotów,
 • pozostała działalność usługowa – 39 podmiotów,
 • opieka medyczna i pomoc społeczna – 27 podmiotów.

Frombork i okolice: statystyki bezrobocia

Sytuacja na rynku pracy w woj. warmińsko-mazurskim, a zwłaszcza w północnej części województwa nie jest łatwa. Utrzymująca się od lat wysoka stopa bezrobocia i długotrwałe bezrobocie to problemy, z którymi walczą tutejsze instytucje rynku pracy.

Wg GUS stopa bezrobocia w lutym 2021 r. wynosiła:

 • dla powiatu braniewskiego – 20,0%,
 • dla województwa warmińsko-mazurskiego – 10,7%,
 • dla Polski – 6,5%.

W powiecie było zarejestrowanych 2610 osób bezrobotnych, najwięcej w Braniewie (737 osób). W rejestrze PUP figurowało także 201 mieszkańców miasta i gminy Frombork (w tym 112 kobiet). Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługiwało 30 osobom (z czego 14 kobietom).