Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu
Elbląg
praca stacjonarna
27 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Elbląg
Ogłoszenie o naborze Nr 138810

Warunki pracy


 • Inspektorat pracuje w poniedziałki od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w wymiarze nie dłuższym niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień.
 • Praca w przeważającej części wymiaru czasu pracy w terenie (poza siedzibą Inspektoratu-powiat elbląski oraz gmina Miasto Elbląg).
 • Stanowisko wymaga wykonywania pracy w pomieszczeniu biurowym, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 • Ze względu na sytuację epizootyczną okresowo występuje praca w godzinach nadliczbowych w soboty, niedziele, święta oraz w porze nocnej.
 • Okresowo występuje również konieczność przenoszenia ciężarów do około 20 kg.
 • Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.
 • Prowadzenie samochodu służbowego do 3,5 tony w celu dojazdu do i z kontroli, dowozu próbek do laboratorium, dojazdu na szkolenia lub inne wyjazdy służbowe.
 • Budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i bez windy. Stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku.
 • Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zakładami produkującymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego na terenie powiatu elbląskiego i organami urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem nad zakładami,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych, przygotowywanie projektów, decyzji, zaświadczeń i innych zgodnie z ustaleniami podjętymi przez kierownika zespołu,
 • Pobieranie próbek do urzędowych badań w zakresie bezpieczeństwa żywności i higieny procesu, a także zawartości dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu żywności oraz badań środowiskowych,
 • Obsługa programów komputerowych z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego m.in.: Traces, e-klient,
 • Nadzór nad eksportem i importem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, wystawianie świadectw zdrowia do krajów trzecich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne udokumentowane dyplomem,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (aktualne zaświadczenie wystawione przez Izbę Lekarsko-Wetertnaryjną nie starsze niż do 30 dni),
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • Znajomość prawa z zakresu Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • Rozporządzenia w sprawie higieny środków spożywczych,
 • Ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego,
 • Ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejetność obsługi komputera (pakiet MS Office Exel, WORD)
 • Umiejetność analitycznego myślenia, samodzielność, komunikatywność i rzetelność,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe