Manager ds. Magazynu, Logistyki i Analityki

Larix Sp. Jawna

Buczkowice (okolice Bielska-Białej)

19 dni temu

Ogłoszenie numer: 3398684, z dnia 2020-06-15

LARIX - przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji rynkowej, działające w branży outdoorowo-sportowej. Właściciel marki VIKING oraz wyłączny dystrybutor na terenie Polski takich marek jak: Uvex, Odlo, Reusch, Meindl, Killtec, Reima, Camelbak, SeaToSummit.

 

Oferuje pracę na stanowisku:

Manager ds. Magazynu, Logistyki i Analityki

Miejsce pracy: śląskie / Buczkowice (okolice Bielska-Białej)

 

Opis stanowiska

 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kluczowych procesów w obszarze logistyki,
 • wdrażanie nowoczesnych narzędzi IT usprawniających pracę magazynu
 • inicjowanie, koordynowanie i wdrażanie działań służących poprawie i optymalizacji procesów,
 • systematyczne monitorowanie poziomu i rotacji zapasów,
 • podejmowanie działań służących obniżeniu stoku magazynowego poprzez analizę i kontrolę zakupów,
 • tworzenie analiz biznesowych niezbędnych w procesach logistycznych i handlowych,
 • organizacja i zarządzanie procesem inwentaryzacji (rocznych, częściowych i cyklicznych),
 • zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania podległych działów,
 • optymalizacja kosztów procesów magazynowych,
 • zarządzenie podległym zespołem.

Wymagania

 • doświadczenia na podobnym stanowisku związanym z zarządzaniem procesami logistycznymi,
 • umiejętności projektowania i usprawniania procesów biznesowych,
 • praktycznej znajomości stosowania metod analizy kosztów w działalności logistycznej,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • umiejętności planowania i odpowiedniego delegowania obowiązków,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych (nastawionych na współpracę i efektywną komunikację).

Oferujemy

 • niezależność w osiąganiu rezultatów pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy: laptop, telefon,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV klikając przycisk: "APLIKUJ TERAZ".

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV (zgodnie z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym.
 • W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty" w pozycjach 2. i 3. mogą być zawarte w dokumencie CV w następujący sposób:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym w aktualnym procesie rekrutacji."
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna przez okres najbliższych 12 miesięcy."

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest firmaLARIX Sp. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000072555, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 547-19-48-356 REGON: 072740844

Inspektor ochrony danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę LARIX Sp. Jawna uprzejmie prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ado@larix.com.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Larix Spółka Jawna będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa odrębna zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie procesu rekrutacji, dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania w drodze umowy powierzenia firmom pośredniczącym w rekrutacji pracowników.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Larix Sp. Jawna

przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji rynkowej, działające w branży outdoorowo-sportowej.
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski marek: Uvex, Odlo, Reusch, Meindl, Killtec, Camelbak, Sea To Summit, Reima, Maximo oraz właściciel marki Viking.

Logstics Manager, tłumaczony po prostu jako Menedżer do spraw logistyki, jest kierownikiem zespołu zajmującego się koordynacją i organizacją procesów logistycznych w firmie lub przedsiębiorstwie. Menedżer opracowuje wewnętrzne normy i procedury, prowadzi szkolenia dla pracowników, sporządza niezbędną dokumentację i nadzoruje prace podległego personelu. Jego celem jest stworzenie i zarządzanie siecią podwykonawców, ...
Praca Menedżer ds. Logistyki (Logistics Manager)