Opiekunka / Opiekun osób starszych

Internationaler Bund Polska

Tychy i powiat bieruńsko-lędziński

8 dni temu

Ogłoszenie numer: 2650131, z dnia 2019-09-13

Fundacja Internationaler Bund Polska zatrudni opiekunów/opiekunki osób starszych w ramach projektu ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze’’. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Opiekunka / Opiekun osób starszych

Miejsce pracy: śląskie / Tychy i powiat bieruńsko-lędziński

 

Opis stanowiska

 • pomaganie podopiecznym w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (przygotowywanie i podawanie posiłków, dostarczanie żywności, utrzymywanie czystości w mieszkaniu, pranie, zakupy, regulowanie opłat, pomoc w przemieszczaniu się do miejsc użyteczności publicznej);
 • pomoc w utrzymaniu codziennej higieny;
 • pielęgnacja zalecana przez lekarza.

Wymagania

 • Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez:
  a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej
  lub
  b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej
  lub
  c) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i zobowiąże się do odbycia i ukończenia 80-godzinnego szkolenie z zakresu realizowanej usług organizowanego bezpłatnie przez fundację Internationaler Bund Polska
 • Ponadto wszyscy kandydaci powinni posiadać dodatkowo odpowiednie cechy personalne niezbędne przy świadczeniu usług opiekuńczych, np.: odporność na stres, cierpliwość, zaradność i zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym, które zweryfikowane zostaną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami
 • Osoby świadczące usługi opiekuńcze nie mogą być osobami karanymi.

Oferujemy

 • umowę zlecenie (praca od września 2019);
 • profesjonalne bezpłatne szkolenie kierunkowe;
 • wynagrodzenie: 14,70 zł brutto/godzinę;
 • pokrywamy koszty dojazdu do podopiecznych.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

 

Biuro projektu:

43-100 Tychy, ul. Edukacji 11

tel. 507-342-996

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Internationaler Bund Polska

Poznaj stanowisko: Opiekunka Osób Starszych 
Opiekun osób starszych, jak sugeruje sama nazwa zawodu, jest osobą sprawującą bieżącą opiekę nad podopiecznymi w wieku podeszłym, przebywającymi we własnych miejscach zamieszkania, domach opieki, lub szpitalach. W zależności od miejsca pracy i charakteru zatrudnienia, znaczącej zmianie ulega zakres pełnionych przez daną osobę obowiązków. Wbrew często powtarzanym stereotypom, w każdym przypadku jest to praca trudna i niekiedy ...
Praca Opiekunka Osób Starszych