Referent

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sanoku

Sanok

406 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sanoku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Sanok
Ogłoszenie o naborze Nr 47365

Warunki pracy

- Budynek piętrowy, bez windy, bez podjazdów;
- Praca biurowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
- Praca przy komputerze (w tym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego)

Zakres zadań

 • obsługa sekretariatu Inspektoratu, w tym urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, centrala telefoniczna, komputer, skaner, drukarka;
 • przyjmowanie, rejestracja i wprowadzanie do systemu EZD korespondencji przychodzącej w formie tradycyjnej oraz w postaci elektronicznej;
 • przyjmowanie, rejestracja, pakowanie i przygotowanie do wysyłki z wykorzystaniem systemu EZD korespondencji wychodzącej w formie tradycyjnej oraz w postaci elektronicznej;
 • prowazenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w postaci kart drogowych oraz sporządzanie comiesięcznych rozliczeń kart drogowych, kosztów i ilości zużycia paliwa;
 • prowadzenie kasy Inspektoratu;
 • prowadzenie zakładowej składnicy akt;
 • monitorowanie przemieszczeń wyposażenia, aktualności opisów ewidencji wyposażenia, zbieranie informacji o stanie wyposażenia Inspektoratu;
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z właściwości Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • przygotowywanie niezbędnych sprawozdań do organów wyższej instancji;
 • udzielanie informacji interesantom kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o zbliżonym lub podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent