Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Regionalny Kierownik Sprzedaży

IBSS BIOMED S.A.

Woj. śląskie, mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie

22 dni temu

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna


Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są

innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty,

sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

 

Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Regionalny Kierownik Sprzedaży
Miejsce pracy: woj. śląskie, mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za udział w realizacji strategii szybkiego wzrostu i budowaniu sukcesu firmy na rynku polskim poprzez:
 • koordynowanie pracy zespołu sprzedażowego,
 • realizację planów sprzedażowych i promocję produktów,
 • identyfikację i analizę czynników warunkujących wzrost sprzedaży,
 • analizę raportów i prognoz dotyczących rynku i weryfikacja planów sprzedaży.
Profil kandydata:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 2 lata doświadczenie na analogicznym stanowisku,
 • umiejętność budowania silnej pozycji firmy na rynku medycznym/farmaceutycznym
 • umiejętność wsparcia oraz motywowania pracowników,
 • doświadczenie w realizacji polityki i wyznaczonych celów sprzedażowych na powierzonym terenie,
 • umiejętność dobierania sposobu motywacji i stylów zarządzania do podległych osób,
 • kreatywność, samodzielność oraz bardzo dobrą organizację czasu pracy,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność budowania długotrwałych relacji,
 • umiejętność bieżącej analizy rynku oraz działań konkurencji,
 • prawo jazdy oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu,
Oferujemy:
 • umowę na samozatrudnienie,
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i premię motywacyjną uzależnioną od osiąganych wyników,
 • przyjazną atmosferę w zespole nastawionym na współpracę,
 • narzędzia pracy.
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl
Kierownik Sprzedaży Regionalnej to osoba, która zarządza zespołem sprzedaży na danym obszarze, czyli rozbudowuje regionalną sieć sprzedaży. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja polityki handlowej firmy w powierzonym regionie, projektowanie i przydzielanie planów sprzedaży i planów marży oraz nadzór nad ich wykonaniem, zarządzanie zespołem sprzedażowym, budowanie i ...
Praca Kierownik Sprzedaży Regionalnej