Praca Specjalista ds. zamówień publicznych

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 73

 • Specjalista / Specjalistka ds. dotacji publicznych

  Polski Związek Tenisa Stołowego   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej; monitoring poprawności wydatkowania środków zgodnie z umową; terminowe przygotowywanie aktualizacji wniosków, planów po zmianach oraz ich rozliczanie; bieżący kontakt z podwykonawcami projektów; obsługa administracyjna dokumentów projektowych oraz...
 • Specjalista techniczny ds. Ofertowania z doświadczeniem w branży elektroenergetycznej

  Victor Energy Sp.zo.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   6 000 - 10 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Opis stanowiska Analiza dokumentacji przetargowej pod względem technicznym. Opracowywanie zapytań ofertowych w zakresie dostaw materiałów i usług. Ocena ofert otrzymanych od dostawców i podwykonawców. Przygotowywanie propozycji budżetów projektów. Udział w wizjach lokalnych obiektów z...
 • Specjalista ds. Projektów i Przetargów

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Jakie zadania na Ciebie czekają? prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i sektorowego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., przygotowywanie i administrowanie aukcjami elektronicznymi oraz elektronicznymi postępowaniami...
 • NES Global Talent
  specjalista junior / mid / senior  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  ZADANIA: odpowiedzialność za dokumentację kontraktu budowlanego; kontrola korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej, raportowanie, nadzór nad harmonogramami; opracowywanie wystąpień do Nadzoru oraz Inwestora, poleceń zmian, roszczeń zgodnie z procedurami FIDIC; przygotowywanie dokumentacji...
 • Specjalista / Specjalistka ds. dotacji publicznych

  Polski Związek Tenisa Stołowego   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej; monitoring poprawności wydatkowania środków zgodnie z umową; terminowe przygotowywanie aktualizacji wniosków, planów po zmianach oraz ich rozliczanie; bieżący kontakt z podwykonawcami projektów; obsługa administracyjna dokumentów projektowych oraz...
 • Specjalista / Specjalistka ds. umów

  PRU MEGA-REM Sp. z o.o.   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Zatrudnimy Specjalistę ds. Umów, którego zadaniem będzie: Przygotowywanie umów i zleceń; Archiwizacja dokumentacji umownej; Współpraca z innymi działami firmy; Dodatkowo: Praca biurowa w systemie Symfonia: np. wystawianie faktur; Dodatkowo: Wsparcie biura Dyrektora ds. Handlu i Rozwoju;
 • Pracownik ds. obsługi umów i przetargów (w branży automatyki)​

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: rozwój strategii zakupowej w zakresie branży automatyki, nadzór nad realizacją i rozliczeniem umów centralnych na dostawy materiałów i części zamiennych oraz kluczowych usług utrzymania urządzeń srk, bieżąca współpraca z jednostkami...
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: udział w przygotowaniu opisów zamówień (m.in.: kosztorysów, uproszczonych dokumentacji) dla robót konserwacyjnych, prowadzenie biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie...
 • Specjalista techniczny ds. Ofertowania z doświadczeniem w branży elektroenergetycznej

  Victor Energy Sp.zo.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   6 000 - 10 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Opis stanowiska Analiza dokumentacji przetargowej pod względem technicznym. Opracowywanie zapytań ofertowych w zakresie dostaw materiałów i usług. Ocena ofert otrzymanych od dostawców i podwykonawców. Przygotowywanie propozycji budżetów projektów. Udział w wizjach lokalnych obiektów z...
 • Główny Specjalista / Radca Prawny

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Główne obowiązki: Przygotowywanie opinii oraz udzielanie porad wymagających interpretacji przepisów prawa w zakresie działania Wydziału, Opiniowanie od strony prawnej dokumentów wewnętrznych (procedur, zarządzeń), a także projektów regulaminów naborów, umów oraz aktów prawnych,...
 • Prawnik

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.   Reguły, k. Warszawy    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Twój zakres zadań: Jesteśmy firmą prężnie rozwijającą się, do swojego zespołu poszukujemy jeszcze kilku dobrych współpracowników. Kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego (w tym realizowanego w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych), w szczególności: bieżąca...
 • Specjalista w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku   Gdańsk, ul. Mostowa 11a    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   5 600 - 5 900 zł brutto/mies.
  3 dni
  Udział w planowaniu, koordynacji i nadzorowaniu przebiegu usług związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz przebiegu robót budowlanych z zakresu utrzymania i remontu dróg oraz utrzymania, remontu lub przebudowy mostów i przepustów. Udział w planowaniu, koordynacji i nadzór nad...
 • Specjalista ds. Prawno-Administracyjnych

  Nowa Deweloper sp. z o.o.   Częstochowa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Do obowiązków Specjalisty ds. prawno-administracyjnych należeć będzie: Wsparcie Działu Prawnego i Działu Umów w bieżącym doradztwie prawnym w zakresie umów o roboty budowlane, Przygotowanie umów oraz dokumentów związanych z inwestycjami budowlanymi, w tym projektami deweloperskimi,...
 • Starszy Specjalista / Główny specjalista / Ekspert w Wydziale do spraw Kadr i Płac, w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  Centrum Unijnych Projektów Transportowych   Warszawa, biuro w centrum Warszawy    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Dołącz do CUPT! Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym....
 • Asystent Kierownika Kontraktu (zespół 2/3/2)​

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Giżycko    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji przetargowych, współudział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji...
 • Pracownik Działu Inwestycji i Eksploatacji

  PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP Z O O   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Wymagania: Doświadczenie w eksploatacji technicznej budynków użyteczności publicznej i utrzymania infrastruktury (prawidłowa konserwacja budynku wraz z mediami, zarządzanie usługami zewnętrznymi – ochrona, sprzątanie itp.) LUB doświadczenie w inwestycjach poprzez wykonywanie...
 • Specjalista ds. Zakupów

  NES Global Talent   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   9 000 - 13 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Obowiązki: Budowanie i realizowanie polityki zakupów wg przyjętych założeń; Optymalizacja warunków współpracy z kontrahentami (dostawcami i podwykonawcami) Nadzór nad kontraktowaniem oraz kontraktowanie dostawców usług i materiałów; Tworzenie zapytań ofertowych; analiza porównawcza...
 • Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie procedury przetargowej, sporządzanie i...
 • Pracownik ds. umów na działania informacyjne i promujące

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikowanie w zakresie formalno-finansowym protokołów odbioru usług wykonywanych w ramach umów na działania informacyjne i promujące dla projektów inwestycyjnych, weryfikacja dokumentacji przetargowej dotyczącej projektów inwestycyjnych,...
 • Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Administracyjno-Remontowym

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.   Warszawa, ul. Plac Starynkiewicza 5    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Główny zakres obowiązków: bieżące administrowanie budynkami biurowymi oraz mieszkalnymi (20 lokalizacji) nadzór i obsługa przeglądów prewencyjnych systemów technicznych w budynkach; nadzór nad przeglądami obiektów wynikających z prawa budowlanego oraz przeglądami urządzeń i...
 • Asystent Kierownika Kontraktu (zespół 2/7/6)​

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Gdańsk    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  asystent  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji przetargowych, współudział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji...
 • Asystent Kierownika Kontraktu (zespół 2/7/7)​

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Gdańsk    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektów: Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia, Prace na odcinku Glincz – Kartuzy, Faza II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: współudział w...
 • Asystent Kierownika Kontraktu (zespół 4/4/1)​

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Sosnowiec    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji przetargowych, współudział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji...
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzorowanie przydzielonych zadań inwestycyjnych w celu ich zrealizowania zgodnie z wymogami Spółki. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą – Prawo budowlane,...
 • Specjalista / Specjalistka ds. zamówień publicznych

  NES Global Talent   Bydgoszcz    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  Obowiązki: wyszukiwanie przetargów na budowy obiektów użyteczności publicznej i ubieganie się o uzyskanie zaproszenia do udziału; biegła obsługa platform i biuletynów z przetargami publicznymi; analiza dostępnych przetargów i podjęcie decyzji wraz z zarządem o zaangażowaniu się w...
 • Doświadczony / Starszy specjalista ds. kontroli, Doświadczona / Starsza specjalistka ds. kontroli

  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Zakres obowiązków: prowadzenie kontroli zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE, prowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów Działanie 4.2. POIR (kontrole wyjazdowe), prowadzenie kontroli trwałości projektów POIR, opracowywanie planów i sprawozdań z kontroli,...
 • Pracownik ds. zamówień

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Wrocław    praca stacjonarna   dziś wygasa
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie procedury przetargowej, sporządzanie i...
 • Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Wydziale ds. Zakupów Inwestycji

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za: prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych (ustawa Prawo zamówień publicznych) oraz niepublicznych (na podstawie wewnętrznych regulacji Spółki w zakresie zakupów) przygotowywanie dokumentacji postępowań w szczególności...
 • Specjalista / Specjalistka ds. formalno – prawnych

  NES Global Talent   Kraków    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  Będziesz zajmować się: sporządzaniem i weryfikacją umów; udziałem w negocjacjach umów; zarządzaniem obiegiem dokumentów w firmie (archiwizacja umów, prowadzenie baz danych, werfyikacja dokumentów) analizą i przygotowywaniem umów/dokumentów związanych z udziałem w postępowaniach...
 • Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. Ofertowania

  NES Global Talent   Poznań    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   9 000 - 12 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  Opis stanowiska: Opracowywanie ofert przetargowych; Wysyłanie zapytań ofertowanych na materiały i roboty budowlane; Wsparcie Kierowników Projektów na etapie przygotowania i realizacji budowy; Analiza ofert dostawców i podwykonawców; Prowadzenie wstępnych negocjacji z podwykonawcami; Analiza...
 • Główny specjalista / Główna specjalistka ds. zamówień publicznych

  Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  8 dni
  Twój zakres obowiązków: Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznych regulacji Spółki; Udział w pracach komisji przetargowych (pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej); Prowadzenie dokumentacji...
 • Specjalista / Specjalistka ds. umów i przetargów / Pracownik administracyjny

  PUH El Professional Mariusz Maszota   Gdynia    praca stacjonarna   dziś wygasa
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  8 dni
  Twój zakres obowiązków Przygotowywanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z wymogami ustawy PZP; Koordynowanie procesu składania ofert, monitorowanie ich terminów, składanie wyjaśnień, wymiana korespondencji, współpraca z działem prawnym; Weryfikacja umów z kontrahentami,...
 • Specjalista / Specjalistka ds. Ofertowania

  NES Global Talent   Poznań    praca hybrydowa   dziś wygasa
  specjalista (mid)   7 500 - 9 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  8 dni
  Opis stanowiska: Opracowywanie ofert przetargowych; Wysyłanie zapytań ofertowanych na materiały i roboty budowlane; Analiza ofert dostawców i podwykonawców; Prowadzenie wstępnych negocjacji z podwykonawcami; Analiza dokumentacji projektowej; Opracowywanie kosztorysów z zakresu robót...
 • Specjalista ds. zakupów

  CoBouw Polska Sp.zo.o.   Łódź    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  9 dni
  Zakres obowiązków: Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem zamówień materiałów budowlanych, Przygotowanie przedmiarów materiałów na podstawie otrzymanej dokumentacji, Pozyskanie i zestawianie ofert od dostawców, Analiza ofert, ocena dostawców, Negocjowanie z obecnymi i...
 • Specjalista ds. zakupów

  Praca.pl Sp. z o.o.   Łódź    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  9 dni
  Zakres obowiązków: Sprawdzanie dokumentacji dla zamówień budowlanych, Szacowanie potrzebnych materiałów z dokumentów, Wyszukiwanie ofert dostawców i porównywanie ich, Analizowanie ofert i ocena dostawców, Negocjacje cen i warunków zakupu, Kontrola kosztów zakupu w budżecie,...
 • Specjalista / Starszy specjalista/ Główny specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  10 dni
  Realizacja zadań określonych dla Sekcji Wdrażania, a w szczególności: Weryfikacja i przygotowanie zmian w zawartych umowach z beneficjentami​, Monitoring wyznaczonych umów zawartych z beneficjentami w tym: weryfikacja dokumentów dostarczanych przez beneficjentów, kontrola merytoryczna...
 • Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych Sekcja Kontraktowania

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  10 dni
  Główne zadania: Realizacja zadań określonych dla Sekcji Kontraktowania w szczególności: Przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie kontraktowania oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów, Udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków o...
 • Specjalista PR - koordynator promocji i komunikacji

  Centrum Nauki Kopernik   Warszawa, Powiśle    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  10 dni
  Zakres obowiązków Opracowywanie strategii i realizacja promocji oferty biletowanej Centrum Nauki Kopernik, pracującej na cele frekwencyjne instytucji: Wystawy (stałe i czasowa), w tym Laboratoria, Wytwórnia i Teatry https://www.kopernik.org.pl/wystawy oraz Planetarium...
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa na zastępstwo  pełny etat
  11 dni
  Zakres obowiązków: Obsługa prawna spółek z Grupy Kapitałowej PGE a w szczególności: przygotowywanie i wydawanie opinii oraz stanowisk prawnych; opiniowanie i akceptowanie pod względem formalno-prawnym dokumentów (m.in. umów, zleceń, wniosków do organów korporacyjnych, regulacji...
 • Specjalista / Specjalistka ds. handlu

  MEDAN Spółka Jawna Pawlak i S-ka   Bydgoszcz    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  12 dni
  Do podstawowych zadań należeć będzie: realizacja zamówień (zamawianie, przyjmowanie i sprzedaż towarów), utrzymywanie bardzo dobrych relacji z klientami i dostawcami towarów, prowadzenie i ewidencjonowanie wymaganej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej, monitorowanie stopnia...
 • Specjalista / Starszy specjalista w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości Sekcja Projektów Międzynarodowych

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  12 dni
  Główne obowiązki: Organizacja wydarzeń korporacyjnych, z zakresu kojarzenia przedsiębiorców (spotkania b2b, giełdy kooperacyjne, misje gospodarcze) i informacyjno-promocyjnym (seminaria, konferencje, szkolenia, fora biznesowe, wizyty studyjne) w kraju i za granicą. Udział w realizacji...
 • Specjalista

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  2 dni
 • Starszy specjalista

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  2 dni
 • Starszy specjalista

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku   Gdańsk    praca stacjonarna
  2 dni
 • Specjalista

  Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim   Gorzów Wielkopolski    praca stacjonarna
  3 dni
 • Specjalista

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  3 dni
 • Specjalista

  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie   Kętrzyn    praca stacjonarna
  3 dni
 • Starszy specjalista

  Komenda Główna Policji w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  3 dni
 • Starszy specjalista

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu   Poznań    praca stacjonarna
  3 dni
 • Specjalista

  Komenda Główna Policji w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  3 dni
 • Starszy specjalista

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku   Gdańsk    praca stacjonarna
  3 dni
 • Referendarz

  Komenda Główna Policji w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  3 dni

Oferty urzędu pracy

Praca Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zamówień publicznych pracuje w organizacjach i przedsiębiorstwach, które uczestniczą w postępowaniach przetargowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za przygotowywanie, analizowanie oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej, a także za udział w pracach komisji przetargowych i prowadzenie spraw związanych z przetargami. Sporządza dokumentację i dba o jej właściwy obieg wewnętrzny i zewnętrzny, związany chociażby z publikacją rezultatów postępowania przetargowego. Jej zakres zadań może jednak nieco różnić się zależnie od poziomu stanowiska i miejsca pracy. Specjaliści ds. zamówień publicznych mogą pracować w różnych sektorach, w tym w kulturze, w branży IT, biurach finansowych, a także w instytucjach zajmujących się realizacją inwestycji i remontów. Kandydatom proponuje się różne rodzaje zatrudnienia, wśród wymagań, oprócz znajomości przepisów prawa wraz z nowelizacjami, często znajduje się gotowość do odbywania podróży służbowych i prawo jazdy kat. B. Na Praca.pl znajdziesz atrakcyjne oferty pracy na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych, młodszej specjalistki ds. przetargów, młodszego specjalisty ds. projektów międzynarodowych i pokrewne. Aplikuj od razu! Nie wiesz, czy to posada dla Ciebie i czy powinnaś / powinieneś zaaplikować? Przeczytaj pełen opis stanowiska.

Specjalista ds. zamówień publicznych – co robi?

Specjalista ds. zamówień publicznych może mieć dość szeroki wachlarz obowiązków zawodowych, co uzależnione jest od konkretnego miejsca zatrudnienia i potrzeb danej organizacji czy instytucji. Przede wszystkim jednak pracownik ten odpowiada za przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą Prawo zamówień publicznych. Jego codzienny zakres obowiązków obejmuje też analizowanie i opiniowanie ofert. Specjalista bierze też najczęściej udział w procesie wyboru wykonawcy. Osoba na tym stanowisku, by być skuteczną w pracy i wykonywać swoje zadania z należytą starannością, musi śledzić aktualne przepisy i nowelizacje, aby zagwarantować prawidłowość udzielania zamówień publicznych.

Jak zostać specjalistą ds. zamówień publicznych?

Osoby myślące o pracy specjalisty ds. zamówień publicznych muszą przede wszystkim zdobyć wykształcenie kierunkowe z zakresu prawa, administracji lub pokrewnych dziedzin. Niezbędna jest dogłębna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych. Pracodawcy szukają osób, które mają doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, choćby na niższych stanowiskach. Atutem będzie udział szkoleniach i kursach z zakresu zamówień publicznych, pomagające poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. Niekiedy wymagane są certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego.

Starszy specjalista ds. przetargów

Starszy specjalista ds. przetargów to stanowisko seniorskie w tej branży. Jest to osoba, która pełni ważną rolę w procesie udzielania zamówień publicznych. To właśnie starszy specjalista do spraw przetargów odpowiada za zarządzanie i nadzorowanie postępowań przetargowych, podejmując w tym zakresie kluczowe decyzje i nadzorując młodszych pracowników.  Koordynacja pracy zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie ofert i dokumentacji przetargowej wymaga dobrej znajomości przepisów prawnych, ale też umiejętności przywódczych i w zakresie motywowania oraz rozliczania kadry. Warto wiedzieć, że w jego zakresie obowiązków znajduje się także analiza prawna i administracyjna dokumentów przetargowych oraz dbanie o zgodność postępowań z obowiązującymi przepisami. Jest to odpowiedzialne stanowisko, niemniej starszy specjalista ds. zamówień publicznych może liczyć na preferencyjne warunki zatrudnienia oraz np. elastyczny czas pracy i inne benefity.

Młodszy specjalista w dziale zamówień i ofertowania

Młodszy specjalista w dziale zamówień i ofertowania to stanowisko juniorskie w tym zawodzie, zajmowane przez osoby z niewielkim doświadczeniem albo bez doświadczenia. Młodszy specjalista wspiera starszych pracowników w procesach przygotowywania i realizacji zamówień publicznych. Jego obowiązki służbowe są uzależnione od bieżących potrzeb przełożonego, niemniej zwykle obejmują sporządzanie i analizę dokumentacji przetargowej, pomoc w organizacji i przeprowadzaniu postępowań, a także dbanie o zgodność z przepisami prawa dokumentacji przetargowej. Młodszy specjalista zazwyczaj uczestniczy też w szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych. 

Stanowisko specjalistki ds. zamówień publicznych– predyspozycje zawodowe

Specjalista czy specjalistka ds. zamówień publicznych to osoba, która powinna być w codziennej pracy dokładna i sumienna. Musi cechować się umiejętnością analizy dokumentacji prawnej, co jest możliwe oczywiście tylko w przypadku bardzo dobrej znajomości przepisów dotyczących przetargów. Istotna jest jednak zdolność przełożenia wiedzy teoretycznej, zawartej w kodeksach, na praktyczne działanie i weryfikację określonych przypadków. W pracy pomocne będą rozwinięte zdolności organizacyjne i komunikacyjne. Dzięki tym pierwszym możliwe jest bowiem efektywne zarządzanie dokumentacją, a te drugie pomagają w czasie współpracy z zespołem i kontrahentami. Najlepiej, jeśli osoba na tym stanowisku była zmotywowana do śledzenia bieżących zmian w przepisach dotyczących procesu ofertowego i szybko się uczyła.

Ile zarabia specjalista ds. zamówień publicznych?

Wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych zależy od jego doświadczenia w pracy, poziomu stanowiska i konkretnego miejsca pracy.  Zarobki są też uzależnione od sektora, w którym pracownik jest zatrudniony, a także od wielkości i zakresu prowadzonych postępowań przetargowych. Zgodnie z danymi Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana miesięcznej wypłaty na samodzielnym stanowisku specjalisty do spraw zamówień publicznych wynosi 5730 zł brutto.

Najnowsze oferty pracy dla specjalisty ds. zamówień publicznych

Na portalu Praca.pl co jakiś czas pojawiają się atrakcyjne oferty pracy dla specjalistów ds. zamówień publicznych. Oferty mogą dotyczyć zarówno pozycji młodszych, jak i starszych specjalistów. Ustaw Job Alert dla zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych i regularnie aplikuj na wybrane stanowiska pracy.

Praca specjalista ds. zamówień publicznych – najczęściej zadawane pytania:

 • Jakie są najważniejsze obowiązki specjalisty ds. zamówień publicznych?

Specjalista ds. zamówień publicznych w swojej codziennej pracy jest odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Do jego głównych zadań zawodowych należy więc sporządzanie i analiza dokumentacji przetargowej. Ponadto bierze udział w pracach komisji przetargowych, ocenia oferty oraz nadzoruje cały procesu udzielania zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami (przede wszystkim ustawą Prawo zamówień publicznych).

 • Jakie trzeba mieć kwalifikacje, żeby zostać specjalistą ds. zamówień publicznych?

Od kandydatów na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych wymaga się wykształcenia kierunkowego, najlepiej z zakresu prawa, administracji lub zarządzania. Najważniejsza w pracy jest znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych. W czasie rekrutacji pracodawcy biorą pod uwagę także doświadczenie w prowadzeniu postępowań przetargowych, a także oczekują biegłej obsługi pakietu MS Office, umiejętności analitycznych, dobrej organizacji pracy i samodzielności.