Praca Specjalista ds. zamówień publicznych

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 101

 • Radca Prawny

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Opis stanowiska pracy: sporządzanie lub opiniowanie umów, zarządzeń Dyrektora Zamku, dokumentów wewnętrznych regulujących procesy organizacyjne oraz innych dokumentów prawnych; sporządzanie opinii prawnych; udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji prawnych; sporządzanie lub...
 • Kierownik Projektu

  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  2 godz.
  Będziesz odpowiadać za: Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przydzielonymi projektami inwestycyjnymi w zakresie: właściwego przebiegu inwestycji, konsultacji społecznych, przygotowania wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz realizacji zgodnie z harmonogramami...
 • Pracownik Działu Zamówień Publicznych

  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  24 godz.
  Jeśli jesteś osobą: komunikatywną, potrafisz pracować w zespole; cechuje Cię dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej; umiejętnie zarządzasz czasem pracy; posiadasz umiejętność analitycznego czytania dokumentacji; ukończyłeś studia wyższe, masz chęć nauki i...
 •  
 • Specjalista ds. Procedur Rachunkowych

  Poczta Polska S.A.   Warszawa, Rodziny Hiszpańskich 8  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  24 godz.
  Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę Twoje zadania: opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych przepisów z zakresu rachunkowości dot. m.in. Polityki rachunkowości, obiegu dokumentów, inwentaryzacji, tworzenie wytycznych dla komórek księgowych oraz jednostek Spółki w zakresie ewidencji...
 • Specjalista ds. ofertowania i kosztorysowania

  Chemobudowa Kraków S.A.   Kraków  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  24 godz.
  Obowiązki: analiza zapytań ofertowych, warunków i dokumentów przetargowych oraz dokumentacji technicznej; pozyskiwanie ofert od podwykonawców i dostawców materiałów; opracowywanie i przygotowywanie danych niezbędnych do wykonania i złożenia oferty; gromadzenie danych dotyczących...
 • Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych

  Uniwersytet Wrocławski   Wrocław, Plac Uniwersytecki 1  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Nazwa stanowiska: specjalista Wymiar etatu: pełny Liczba etatów: 1 Zakres obowiązków: Samodzielne przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i regulacjami...
 • Pracownik ds. zamówień informatycznych

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: realizacja postępowań zakupowych w obszarze informatyki prowadzonych dla potrzeb Centrali i jednostek organizacyjnych Spółki, udział w pracach komisji przetargowych w roli sekretarza, opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie kompetencji...
 • Specjalista ds. Zakupów

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: bieżąca realizacja zakupów materiałów i usług zgodnie z ustalonymi procedurami, w tym wytycznymi projektowymi oraz ustawą Prawo zamówień publicznych; opracowywanie zapytań ofertowych, w tym opisu przedmiotu zamówienia oraz...
 • Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

  Bergerat Monnoueyr Sp. z o.o. – Oddział Eneria   Izabelin-Dziekanówek, Ul. Modlińska 1  
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Opis stanowiska: Przygotowywanie ofert, opisów technicznych, specyfikacji produktów; Nadzór nad merytoryczną i techniczną stroną dokumentacji ofertowej; Wsparcie w przygotowywaniu koncepcji projektowych we współpracy z handlowcami oraz działem projektowym;
 • Referent ds. zamówień i kosztów

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe; Minimum 2 lata doświadczenia na takim samym lub podobnym stanowisku Znajomość obsługi pakietu MS Office z naciskiem na praktyczną znajomość programu EXCEL; Umiejętność pracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, Umiejętność pracy w...
 • Inżynier Specjalista ds. ofertowania i Kosztorysowania - Branża Drogowa / Sanitarna / Elektryczna / Mostowa

  KOBYLARNIA S.A.   Kobylarnia  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Głównymi zadaniami osoby na tym stanowisku będzie: Analiza dokumentacji projektowej i SWZ; Opracowanie ofert przetargowych; Przygotowanie przedmiarów robót; Wycena robót budowlanych; Optymalizacja rozwiązań projektowych i kosztów; Pozyskiwanie ofert od podwykonawców i dostawców...
 • Specjalista / Specjalistka ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  2 dni
  Opis stanowiska pracy: zapewnienie zgodności wyboru procedury o udziale zamówień publicznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; przygotowywanie projektów umów w zakresie formalno-prawnym we współpracy z Działem Prawnym; wykonywanie obowiązków informacyjnych określonych w...
 • Główny Specjalista ds. Inwestycji Rozbudowy Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru

  specjalista mid / senior
  2 dni
  Opis stanowiska: Prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia, weryfikacja dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy i przygotowanie projektu umowy, organizowanie spotkań...
 • Specjalista ds. Informacji i promocji

  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą   Warszawa, Ul. Wołoska 5  
  specjalista (mid)  pełny etat  aplikuj szybko
  2 dni
  Liczba stanowisk: 1 Wymiar etatu: 1 Statu: nabór w toku Miejsce pracy: ul. Wołoska 5, Warszawa Ważne do: 30.06.2023 r. Czym będziesz się zajmować: Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.: Kompleksowe prowadzenie i moderowanie strony internetowej...
 • Specjalista ds. przygotowania ofert

  specjalista (mid)  pełny etat
  2 dni
  Zadania: przygotowanie ofert przetargowych pod względem formalno-prawnym zgodnie z PZP oraz wymogami specyfikacji warunków zamówienia; korespondencja z Zamawiającym; archiwizacja dokumentacji; współpraca z kalkulantami; wyszukiwanie ogłoszeń z branży budowlanej; sporządzanie zestawień...
 • specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzorowanie przydzielonych zadań inwestycyjnych w Zespole Inżyniera Projektu. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, analizowanie i opiniowanie...
 • Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

  PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP Z O O   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68   
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  Kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań (jako przewodniczący komisji lub/i sekretarz komisji) o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby PCM zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami, Przygotowywanie...
 • Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Główne zadania: przygotowanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji; zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ich przekazywania do publikacji w Dzienniku...
 • Specjalista ds. procesu inwestycyjnego

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Będziesz odpowiadać za: przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł zgodnie z wewnętrzną procedurą obowiązującą w Spółce, udział w komisjach przetargowych dotyczących udzielania zamówień publicznych na usługi oraz roboty...
 • Kosztorysant budowlany

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za sporządzanie kosztorysów i przygotowanie ofert.
 • Inżynier Budowy w branży elektrotechnicznej

  ELSERWIS SP. Z O.O.   Rzgów  
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  Zakres obowiązków: aktywna współpraca z kierownikami realizującymi inwestycje, weryfikowanie przedmiarów budowlanych, analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej, aktualizowanie cenników oraz obliczeń budowlanych, wyszukiwanie nowych technologii zamiennych w celu optymalizacji procesu...
 • Pracownik administracyjny w Sekcji Aparatury Działu Zaopatrzenia

  specjalista (mid)  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Zakres obowiązków: zakupy aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, naukowo-badawczej i specjalistycznej, zakupy sprzętu komputerowego, peryferii i projektorów multimedialnych;
 • Radca Prawny

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Opis stanowiska pracy: sporządzanie lub opiniowanie umów, zarządzeń Dyrektora Zamku, dokumentów wewnętrznych regulujących procesy organizacyjne oraz innych dokumentów prawnych; sporządzanie opinii prawnych; udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji prawnych; sporządzanie lub...
 • Referent ds. przygotowania ofert

  CONTROL PROCESS S.A.   Tarnów  
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Zadania na stanowisku: wyszukiwanie nowych projektów (przetargów), zgodnie z profilem działalności firmy; sporządzanie i przygotowywanie dokumentacji wniosków i ofert przetargowych oraz nadzór nad ich przygotowaniem w ramach pracy zespołu; nawiązywanie relacji biznesowych i stała...
 • Specjalista ds. zakupów w dziale inwestycji i utrzymania ruchu

  ZPC Flis Sp.j.   Kuranów  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  6 dni
  Zakres obowiązków: UWAGA: WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE Składanie zamówień i nadzorowanie realizacji zamówień zakupowych dla działów Utrzymania Ruchu i działu Inwestycji; Monitorowanie zamówień i podejmowanie działań zapewniających terminowość dostaw; Przyjmowanie dostaw,...
 • Specjalista / Specjalistka ds. obsługi projektów

  Politechnika Wrocławska   Wrocław  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksowe prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem projektów badawczo-naukowych i dydaktycznych realizowanych przez Wydział Architektury. Zakres obowiązków: prowadzenie spraw...
 • Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych / ds. gospodarki lokalowej

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Będziesz odpowiadać za: prowadzenie spraw związanych z mieszkaniami zakładowymi, w tym rozliczeń z lokatorami, nadzór nad umowami najmu, w tym analiza rynkowa czynszów, udział w tworzeniu planów budżetowych na kolejne lata, prowadzenie rozliczeń z tytułu mediów miejskich , prowadzenie...
 • Koordynator Projektu / Specjalista ds. Wycen

  Euronova Sp.z o.o. Sp.k.   Kokotów, koło Krakowa   
  specjalista (mid) / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  6 dni
  monitoring i analiza ofert kontraktowych i przetargowych, przygotowywanie ofert do kontraktów i przetargów, korespondencja ze zleceniodawcami, negocjacje z podwykonawcami, nadzór nad prawidłowością realizacji umów, doradztwo handlowo-techniczne, wykonywanie rysunków koncepcyjnych 2D i 3D.
 • NOVDOM Sp. z o.o.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  7 dni
  Jeśli mieszkasz w okolicach Przasnysza – miejsce pracy to siedziba firmy: Przasnysz, ul. Żwirki i Wigury 15b/2 Jeśli mieszkasz w innym mieście - praca odbywa się w trybie łączonym. 2 stałe dni obecność w siedzibie firmy w Przasnyszu, pozostałe dni możesz pracować w jednym z naszych...
 • Referent / Specjalista w Dziale Zaopatrzenia

  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  8 dni
  referenta / specjalisty w Dziale Zaopatrzenia Collegium Medicum Miejsce pracy: Bydgoszcz
 • Prawnik

  Primost Południe Sp. z o.o.   Będzin, ul. Odkrywkowa 91  
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  aplikuj szybko
  8 dni
  OPIS STANOWISKA obsługa prawna organów spółki w tym bezpośrednia zarządu; wspieranie negocjacji umów z partnerami biznesowymi z perspektywy prawnej oraz przygotowywanie dokumentów prawnych; kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i procedur prawnych; przygotowanie i realizacja pod...
 • specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  8 dni
  Pracując u NAS zyskasz: Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, Ambitną i pełną wyzwań pracę nastawioną na ciągły rozwój osobisty, Jasną ścieżkę awansu, zależną od Ciebie! Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyników sprzedaży, Możliwość ciągłego rozwoju i...
 • Prawnik

  Bergerat Monnoyeur sp. z o.o.   Izabelin-Dziekanówek, ul. Modlińska 11  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  9 dni
  Zakres obowiązków: Bieżące doradztwo prawne m.in. dla działów: sprzedaży, serwisu, nieruchomości, realizacji; Przygotowanie opinii prawnych, umów handlowych, dokumentów wewnętrznych; Identyfikowanie ryzyk prawnych w transakcjach; Udział w projektach wewnętrznych Spółki, Wsparcie...
 • Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
  kierownik/koordynator  rekrutacja online
  14 dni
  Twój zakres obowiązków Zarządzanie robotami budowlanymi zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i strategią organizacji, Organizacja, koordynacja, nadzór i odbiór realizacji prac budowalnych, wraz z koordynacja pracy i efektywności sił własnych, podwykonawców, dostawców,...
 • Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
  kierownik/koordynator  rekrutacja online
  14 dni
  Twój zakres obowiązków Zarządzanie projektami budowlanymi i/lub robotami budowlanymi zgodnie z umową, przepisami prawa i strategią organizacji, Organizacja, koordynacja i nadzór realizacji prac budowalnych, wraz z koordynacja pracy i efektywności sił własnych, podwykonawców i dostawców,...
 • Kierownik Projektu / Project Manager (budownictwo kubaturowe)

  CONTROL PROCESS S.A.   Katowice  
  kierownik/koordynator  umowa o pracę
  15 dni
  Zakres obowiązków przygotowywanie (wraz z zespołem specjalistów branżowych) harmonogramu wszystkich etapów procesu budowlanego, weryfikacja dokumentacji inwestycji pod względem formalnym i technicznym, udział w przygotowywaniu optymalizacji kosztów związanych z projektem, nadzór nad...
 • Specjalista

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie   Rzeszów  
  13 godz.
 • Specjalista

  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie   Warszawa  
  1 dni
 • Specjalista

  Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie   Rzeszów  
  1 dni
 • Specjalista

  Urząd Morski w Gdyni   Gdynia  
  1 dni
 • Specjalista

  Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie   Warszawa  
  1 dni
 • Starszy specjalista

  Urząd Morski w Gdyni   Gdynia  
  1 dni
 • Główny specjalista

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie   Warszawa  
  1 dni
 • Starszy specjalista

  Urząd Morski w Gdyni   Gdynia  
  1 dni
 • Radca prawny

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie   Warszawa  
  1 dni
 • Specjalista

  Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie   Warszawa  
  2 dni
 • Starszy specjalista

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   Warszawa  
  2 dni
 • Starszy specjalista

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie   Warszawa  
  2 dni
 • Starszy specjalista

  Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie   Warszawa  
  2 dni
 • Radca prawny

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   Bydgoszcz  
  2 dni
 • Radca prawny

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie   Warszawa  
  2 dni

Szukaj pracy w mieście