Specjalista ds. BHP

KOMPOZYTY Sp. z o.o.

Jelcz Laskowice - Stanowice (pow. oławski)

11 dni temu

Firma Kompozyty Sp. z o.o. (wchodzące w skład Grupy IM) jest dostawcą komponentów i systemów kompozytowych znajdujących zastosowanie w pociągach, autobusach, maszynach oraz generatorach. Firma jest znana z innowacyjnych wyrobów oraz najwyższej klasy procesów produkcyjnych oraz specjalizuje się w małych i średnich partiach produkcyjnych.

Kompozyty posiada zakłady w Stanowicach oraz Jelczu-Laskowicach, które zatrudniają ok. 550 pracowników.

Aktualnie poszukujemy do zespołu otwartych, zmotywowanych i pozytywnych Osób na stanowisko:

Specjalista ds. BHP
Miejsce pracy: Jelcz Laskowice - Stanowice (pow. oławski)
 
Zakres obowiązków:
 • Systematyczna kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Przestrzeganie zasad i przepisów z zakresu BHP, instrukcji stanowiskowych
 • Organizowanie pomiarów i udział w procesach badań czynników szkodliwych 
  dla zdrowia
 • Przegląd obiektów w zakresie ochronny przeciwpożarowej, a także bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa 
  i higieny pracy
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych
 • Sporządzanie raportów na potrzeby Plant Managera/Zarządu/Szefa Produkcji
 • Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawianie wniosków pracodawcy dotyczących zachowania ergonomii na stanowiskach pracy
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
 • Opracowywanie oraz wdrażanie procedur oraz instrukcji dotyczących przepisów i zasad BHP
 • Prowadzenie postępowań, opracowanie dokumentacji powypadkowej i chorób zawodowych
 • Zarządzanie dokumentacją związaną z obszarem BHP
 • Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami mającymi nadzór nad warunkami pracy
Od Kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (BHP)
 • Kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • Doświadczenia w zakładzie produkcyjnym zatrudniającym min. 300 Osób
 • Samodzielności w realizacji zadań, dokładności i rzetelności
 • Min. 3 lata doświadczenia w pracy, w zakładzie produkcyjnym na podobnym stanowisku
 • Mile widziane doświadczenie z dyrektywami maszynowymi, w tym praktyka w dostosowywaniu maszyn do minimalnych wymagań
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja czasu i miejsca pracy
Oferujemy:
 • Stabilną i jednocześnie pełną wyzwań pracę w nowoczesnej branży technologicznej
 • Stabilne wynagrodzenie, wysokie zarobki adekwatne do kwalifikacji zawodowych
 • Pracę w niekorporacyjnym środowisku
 • Otwartość pracodawcy na Twoje pomysły

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 


Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez „Kompozyty“ sp. z o.o. (ul. Topolowa 8, Stanowice, 55 – 200 Oława) („Spółka“). Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 m-cy a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 mc-y.

Poznaj

KOMPOZYTY Sp. z o.o.

KOMPOZYTY Sp. z o.o. jest firmą produkcyjną oferującą elementy z tworzyw kompozytowych dla przemysłu motoryzacyjnego i elektromaszynowego oraz dla szerokiej gamy innych zastosowań przemysłowych.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. BHP 
Specjalista ds. BHP jest odpowiedzialny za przystosowanie firmy do bieżących wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Do jego obowiązków należy również zapobieganie wszelkim wypadkom. Specjalista ds. BHP przeprowadza szkolenia dla pracowników w wymienionym zakresie oraz tworzy wewnętrzne procedury i regulaminy BHP. Osoba pracująca na tym stanowisku przeprowadza ...
Praca Specjalista ds. BHP