Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy w Dziale Wsparcia Grantowego
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Lublin
43 dni temu

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy w Dziale Wsparcia Grantowego
Miejsce pracy: Lublin

Do głównych zadań należeć będzie:

 • bieżący monitoring możliwości pozyskania dofinansowania w ramach projektów unijnych, rządowych i innych zewnętrznych źródeł finansowania,
 • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi i wymaganiami konkursowymi
 • ścisła współpraca ze środowiskiem naukowym oraz współdziałanie z innymi jednostkami Uczelni, z instytucjami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi, w zakresie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej
 • prowadzenie akcji informacyjnej o istniejących programach i procedurach oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla Uczelni oraz jej pracowników,
 • realizacja niezbędnych działań na etapie oceny wniosku aplikacyjnego, procesu negocjacji, odwołań/protestów
 • obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów,

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie pisania projektów, w szczególności badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych lub/i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE,
 • bardzo dobra znajomość źródeł finansowania projektów, w tym szczególnie podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz funduszy pomocowych,
 • znajomość specyfiki realizacji projektów współfinansowanych z UE w sektorze finansów publicznych,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość programów biurowych (Word, Excel).

Pożądane cechy:

 • samodzielność w działaniu,
 • dobra organizacja pracy,
 • dokładność, terminowość i rzetelność w przygotowywaniu dokumentacji,
 • umiejętność pozyskiwania informacji i inicjatywa w proponowaniu nieszablonowych rozwiązań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę.
 • Wsparcie ze strony doświadczonych pracowników.
 • Pakiet benefitów pracowniczych (dofinansowanie wypoczynku letniego, Kartę Multisport).

Poznaj

Uniwersytet Medyczny w Lublinie