Spedytor

Geodis Poland Sp. z o.o.

Województwo śląskie

35 dni temu

Grupa Geodis, czwarty co do wielkości operator zintegrowanych usług multimodalnych w Europie, oferuje szeroki wachlarz rozwiązań transportowych i logistycznych, jesteśmy obecni na każdym etapie łańcucha dostaw naszych Klientów. Działamy w 120 krajach zatrudniając 30 000 pracowników. W Polsce funkcjonujemy pod nazwą Geodis Poland Sp. z o.o.

 

W chwili obecnej poszukujemy Kandydatów na następujące stanowisko:

Spedytor
Miejsce pracy: Województwo śląskie

 

Opis stanowiska:
 • Realizacja transportów „just-in-time",
 • Koordynacja i pozyskiwanie transportów importowych,
 • Organizacja przerzutów pod kątem zarządzania własną flotą podwykonawców,
 • Budowanie długofalowej współpracy z przewoźnikami
 • Optymalizacja kosztów spedycyjnych
 • Poszukiwanie przewoźników
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z Klientem
 • Dbanie o wysoką jakość usług transportowych oferowanych Klientom,
 • Nadzór nad dokumentacją spedycyjną
 • Koordynacja zleceń
U kandydatów zwracamy uwagę na:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku (min. 1 rok),
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość branży TSL,
 • Doświadczenie w FTL,
 • Dobrą znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • Praktyczną wiedzę z zakresu realizacji usług transportowych
 • Znajomość rynku przewoźników
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Swobodne poruszanie się po giełdach transportowych
Zapewniamy:
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w prestiżowej, międzynarodowej firmie o światowej renomie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz sprawiedliwy system premiowy
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwijania sieci kontaktów
 • Realną możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 • Przyjazną atmosferę wzajemnego szacunku, gdzie każdy Pracownik jest traktowany po partnersku
 • Duże możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych za pomocą kursów, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych finansowanych przez firmę (w tym kursy językowe)
 • Wysokiej klasy narzędzia pracy: komputer, telefon komórkowy
 • Szeroki pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna w Medicover, ubezpieczenie na życie, karta Multisport
 • Ciekawe eventy i fajne wyjazdy integracyjne
 • Owocowe wtorki

W CV prosimy umieścić klauzulę:

Aplikując na powyższe ogłoszenie rekrutacyjne, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonym kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:


 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geodis Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17a zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010176, NIP 524-23-88-571, Regon 017229471
 • Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: janusz.kacprowicz@geodis.com
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Geodis Polska sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Poznaj stanowisko: Spedytor 
Spedytor to osoba, odpowiedzialna za bieżące planowanie przewozów, zleconych przez klientów. Osoba obsadzona na tym stanowisku przyjmuje zlecenia od klientów, opracowuje ofertę i negocjuje warunki przewozu. Spedytor organizuje także formalną stronę planowanych przewozów – przygotowuje niezbędną dokumentację, realizuje rozliczenia z klientami, działami wewnętrznymi i jednostkami zewnętrznymi, ...
Praca Spedytor