Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Poznań i teren woj. wielkopolskiego

171 dni temu

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Poznań i teren woj. wielkopolskiego
Ogłoszenie o naborze Nr 19535

Warunki pracy

1.Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
- trudne warunki pracy w terenie,
- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas wibracja, temperatura),
- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.

2. Sposób wykonywania zadań:
- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
- przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
- przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach o słabym naświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
- częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.


Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, kontrolowanie sporzadzania i aktualizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora urzędu.
 • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej.
 • Dokonywanie analizy wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjowanie i przeprowadzanie postępowań wyjaśniajacych .
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analiz ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach.
 • Opracowywanie projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyk i odpowiedniej ewidencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu geodezja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat) pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej lub w podmiocie wykonujacym obsługę mierniczą jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej lub w urzędach organów administracji publicznej w specjalnosci mierniczej.
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności mierniczej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mierniczej oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie sporzadzania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych lub kwalifikacje mierniczego górniczego.
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa i zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikajacych z obowiązujacych przepisów.
 • Znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze wraz z przepisami wykonawczymi, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo o miarach, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Komunikatywność, umiejetność prezentowania i argumentowani okreslonego stanowiska, samodzielność, dyspozycyjność.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

Specjalista do spraw nadzoru technicznego to stanowisko obecne w wielu branżach, szczególnie jednak w dziedzinie budownictwa, transportu i przemyśle. Do obowiązków specjalisty należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności, a także kontrolowanie przestrzegania norm konserwacji i przechowywania tych urządzeń. Specjalista szkoli ponadto nowych pracowników w zakresie ...
Specjalista ds. Nadzoru Technicznego Praca Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (722)
Wałbrzych (47)
Legnica (65)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (147)
Toruń (78)
Lubelskie:
Lublin (115)
Chełm (14)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (907)
Tarnów (32)
Nowy Sącz (38)
Mazowieckie:
Warszawa (1889)
Radom (63)
Płock (36)
Opolskie:
Opole (121)
Nysa (21)
Podkarpackie:
Rzeszów (92)
Przemyśl (17)
Podlaskie:
Białystok (88)
Suwałki (26)
Łomża (16)
Pomorskie:
Gdańsk (376)
Gdynia (143)
Słupsk (38)
Śląskie:
Katowice (434)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (80)
Elbląg (28)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (491)
Kalisz (41)
Konin (38)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (260)
Koszalin (57)
Kołobrzeg (22)
Auchan (108)
Tesco (515)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (12)
ABB (64)
Accenture (180)
Luxoft (141)
PKO BP (408)
KPMG (39)
Orange (22)
IKEA (9)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl