Oferty Tygodnia

Praca Poznań Najnowsze oferty pracy: 807

Praca w Poznaniu

Poznań – stolica Wielkopolski

Podstawowe dane dotyczące miasta Poznań: 
    • liczba mieszkańców to prawie 535 tys.,
    • gęstość zaludnienia wynosi 2042 os./km²,
    • powierzchnia Poznania zajmuje blisko 262 km².

Przyrost naturalny w mieście jest dodatni, jednak na skutek migracji na przestrzeni lat zmniejsza się liczba mieszkańców Poznania. Jeszcze w 2014 r. wynosiła ona 545,7 tys. osób. Zgodnie z prognozą demograficzną dla Poznania przygotowaną przez GUS do 2050 r. liczba mieszkańców może spaść do 402,1 tys. 

Poznań zajmuje piąte miejsce w Polsce, jeśli chodzi o zaludnienie i szóste – co do zajmowanej powierzchni. Jest miastem na prawach powiatu, siedzibą władz wojewódzkich i powiatu poznańskiego – największego w Wielkopolsce i najbardziej zaludnionego w Polsce.

Rozwój lokalnej gospodarki

Dominującymi podmiotami w Poznaniu są te związane z handlem, przetwórstwem przemysłowym, usługami, transportem oraz tzw. działalnością profesjonalną, naukową i techniczną.

Poznań ma ogromny potencjał biznesowy. Główni inwestorzy, wybrali to miasto w ciągu ostatnich 20 lat, znacząco wpłynęli na rozwój infrastruktury i rynku pracy. Wśród nich znajdują się pracodawcy z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych.

Poznań to jednak też miasto przedsiębiorczych mieszkańców. Pod opieką inkubatorów przedsiębiorczości powstaje corocznie wiele ciekawych start-upów, z których część przekształca się w marki o ugruntowanej pozycji na rynku.

Miasto ma także wiele do zaoferowania jako ośrodek turystyczny. Na przyjezdnych czekają rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna oraz wiele zabytków – m.in. ratusz w Poznaniu na starym rynku, Ostrów Tumski, Zamek Cesarski, Stary Browar czy katedra w Poznaniu. Do dyspozycji jest też wiele atrakcji, jak choćby trasy turystyczne, np. Trakt Królewsko-Cesarski i Szlak Piastowski, rezerwat przyrody, zoo, termy i inne. 

Akademicki Poznań: praca, student, absolwent 

Poznań jest także ośrodkiem akademickim z bogatą ofertą szkół wyższych. Działają tu renomowane licea, szkoły branżowe, artystyczne, technika i szkoły policealne. Na przyszłych studentów czeka ponad 230 kierunków nauczania na 25 uczelniach, w tym 8 publicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Artystyczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Muzyczna oraz Akademia Wychowania Fizycznego). Młodych ludzi przyciągają wysoka jakość kształcenia, liczne wydarzenia kulturalne, zaplecze sportowo-rekreacyjne.

Poszukujący pracy mogą skorzystać z pomocy kilkunastu biur karier, a absolwenci, chcący postawić na własny biznes, ze wsparcia inkubatorów przedsiębiorczości czy parków technologicznych. Miasto jest świetnym miejscem na pierwsze kroki w karierze zawodowej. Rocznie ok. 30 tys. absolwentów opuszcza mury poznańskich uczelni wyższych i wkracza na rynek pracy, który w Poznaniu współtworzą nowoczesne, innowacyjne firmy, także z kapitałem zagranicznym.

Lokalny rynek pracy: firmy w Poznaniu

W systemie REGON zarejestrowanych jest 117 541 podmiotów gospodarki narodowej (stan na 31 sierpnia 2020 r.).

 

  Podmioty gospodarki narodowej wg przewidywanej liczby pracujących
Liczba pracujących 0-9 10-49 50-249 250-999 1000 i więcej
Liczba podmiotów 113 264 3493 634 121 29

 

1,2%, czyli 1370 podmiotów, należy do sektora publicznego, z czego:
    • 14 zatrudnia 1000 i więcej osób;
    • 46 – między 250 a 999 pracowników;
    • 186 jednostek utrzymuje między 50 a 249 miejsc pracy;
    • w 284 pracuje od 10 do 49 osób;
    • 840 najmniejszych generuje do 9 miejsc pracy. 

W sektorze prywatnym zdecydowanie dominują mikroprzedsiębiorstwa – na 112 285 podmiotów w skali mikro działa 108 543. 71 679 podmiotów to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

5 najliczniej reprezentowanych sektorów w mieście to:
    • handel i naprawa pojazdów – 15 018 podmiotów,
    • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 12 944 podmioty,
    • budownictwo – 10 876 podmiotów,
    • informacja i komunikacja – 8729 podmiotów,
    • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 7671.

Największe przedsiębiorstwa z siedzibą w Poznaniu to m.in. Grupa Energetyczna Enea S. A., Grupa Muszkieterów, koncern GlaxoSmithKline, Żabka Polska, Volkswagen, Kompania Piwowarska czy Selgros.

Rynek pracy w Wielkopolsce i Poznaniu: przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Jak możemy przeczytać w sporządzonym przez GUS opracowaniu: „Poznań – biuletyn statystyczny II kwartał 2020 r.”, w I kwartale 2020 r. w Poznaniu „przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 168,2 tys. osób i w ciągu roku zwiększyło się o 1,1% (w województwie wzrost o 1,6%)”. Przeciętne zatrudnienie w mieście stanowi 21% zatrudnienia w województwie.

Procentowo przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtuje się następująco:

Firmy w Poznaniu - zatrudnienie

 

Zarobki w Poznaniu i Wielkopolsce

Zgodnie z danymi GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w lipcu 2020 r. wynosiło 5381,65 zł. Jak na tym tle wyglądają zarobki w poznańskich firmach? Czy praca w województwie wielkopolskim jest dobrze opłacana?

Średnia płaca w województwie była niższa niż krajowa – 4927,59 zł. Pensje osób zatrudnionych w samym mieście mogły osiągać jednak o wiele wyższe wartości. Tam przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5926,84 zł. Co ważne, w skali roku wzrosły zarobki i w województwie, i w jego stolicy.

Zapotrzebowanie poznańskich firm

Lokalny rynek pracy jest dość różnorodny, a mnogość działających tu pracodawców i niskie bezrobocie pozwalają sądzić, że Poznań to miejsce sprzyjające rozwojowi kariery zawodowej.

Na kogo zatem czeka w Poznaniu praca? Kto znajdzie ją niemal od ręki, a komu poszukiwania zajmą dłuższy czas? By odpowiedzieć na te pytania, warto śledzić najnowsze oferty pracy w Poznaniu, ale także poznać ogólne trendy panujące na lokalnym rynku zatrudnienia. Pomoże w tym prognoza Barometr zawodów, co roku sporządzana na zlecenie resortu pracy. 

Jak z niej wynika, praca w Poznaniu od zaraz jest dostępna w wielu obszarach. Mianem deficytowych eksperci określili bowiem aż 74 grupy zawodów, z czego 17 cechujące się dużym deficytem. Ze znalezieniem zatrudnienia nie powinni mieć problemów pracownicy budowlani. Największe braki kadrowe dotyczą zawodów: brukarza, dekarza i blacharza, murarza i tynkarza, montera instalacji budowlanych, pracownika robót wykończeniowych w budownictwie oraz robotnika.

Trudności z zapełnieniem wakatów mają też pracodawcy w zakładach przemysłowych. Brakuje monterów maszyn i urządzeń, masarzy i przetwórców ryb, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych. Kolejna branża z deficytami kandydatów do pracy to transport i logistyka. Potrzebni są kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierowcy samochodów osobowych, magazynierzy oraz zaopatrzeniowcy i dostawcy. Na poznańskim rynku zatrudnienia brakuje też chętnych do pracy lekarzy, pielęgniarek i położnych, pracowników poligraficznych czy specjalistów ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży.

Poza wymienionymi kilkadziesiąt innych profesji cechuje się większym popytem na pracowników niż podażą pracy. Wśród poszukiwanych kandydatów są osoby z wykształceniem zawodowym i posiadające określone uprawnienia (np. mechanicy, ślusarze czy operatorzy maszyn). Brakuje pracowników z przygotowaniem zawodowym do pracy w usługach (np. fryzjerów, kosmetyczek, kucharzy, ogrodników), ale też kandydatów z wykształceniem wyższym i konkretnymi umiejętnościami (m.in. projektantów i administratorów baz danych, programistów, nauczycieli w wielu specjalizacjach, weterynarzy czy specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki).

Z drugiej strony, w Barometrze wskazano zawody, których przedstawiciele mogą mieć trudności ze znalezieniem ofert. Są to:
    • ekonomiści, 
    • inżynierowie chemicy i chemicy,
    • filolodzy i tłumacze, 
    • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,
    • pedagodzy,
    • pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej,
    • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych,
    • specjaliści technologii żywności i żywienia.

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego: Poznań, Wielkopolska

Poznań jest jednym z najsilniejszych gospodarczo polskich miast. Inwestuje tu wiele firm, powstają nowe miejsca pracy, a poziom życia mieszkańców jest coraz lepszy. Stopa bezrobocia w mieście utrzymuje się na bardzo niskim poziomie.

W lipcu 2020 r. liczba bezrobotnych w województwie wielkopolskim wynosiła prawie 60,3 osób, a stopa bezrobocia – 3,7%. W samym Poznaniu zarejestrowanych w PUP było 6,1 tys. osób. Wskaźnik bezrobocia utrzymywał się na poziomie 1,7%, tym samym był znacznie niższy niż średni w województwie i w Polsce (6,1%).

Bezrobocie w Poznaniu

Nie tylko samo miasto, ale i sąsiednie powiaty cechuje niskie bezrobocie. Powiat poznański w lipcu odnotował o 0,1% więcej niż miasto, w powiecie śremskim stopa wynosiła 2,9%, w szamotulskim – 3,4%, obornickim – 3,7%. 

Poznań - bezrobotni

 

Od lat bezrobocie w Poznaniu spada. Choć od stycznia do lipca 2020 r. przybyło w rejestrze PUP 2092 bezrobotnych, miasto wciąż dobrze wypada na tle województwa i kraju. Utrzymuje się w ścisłej czołówce miast z najniższą stopą bezrobocia w Polsce.

PUP Poznań – dane teleadresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu dokłada starań, aby działania aktywizacyjne powodowały, że kompetencje mieszkańców będą zbieżne z potrzebami i oczekiwaniami lokalnych pracodawców względem kandydatów do pracy. Zatrudnienie utrzymuje się na tak niskim poziomie od wielu lat także dzięki dofinansowaniom unijnym.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
tel. 61 8345-640

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
ul. Szyperska 14 
61-754 Poznań
tel. 61 846 38 19