Praca Piła

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 297

Praca w Pile

Piła leży w północno-zachodniej części Polski, w województwie wielkopolskim. Jest siedzibą władz powiatu pilskiego, największym ośrodkiem gospodarczym w okolicy.  Miasto stwarza dobre warunki do prowadzenia inwestycji. Praca w Pile od zaraz dostępna jest w wielu branżach. Najwięksi pracodawcy w całej okolicy reprezentują przemysł elektroniczny, poligraficzny, materiałów budowlanych, drzewny i przetwórstwo spożywcze.

Piła to także ośrodek kulturalny i akademicki – oferujący kształcenie na trzech uczelniach wyższych – oraz miejsce z potencjałem turystycznym. Atrakcje w Pile i okolicach znajdą dzieci i dorośli, miłośnicy historii oraz fani aktywnego spędzania czasu na łonie przyrody.

Piła – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Powiat pilski to jeden z największych powiatów w województwie. Zajmuje obszar 1267 kilometrów kwadratowych i jest zamieszkiwany przez ok. 136,1 tys. osób. Największą miejscowością w powiecie jest Piła – liczba mieszkańców miasta wynosi 72,9 tys., a powierzchnia to 102,7 kilometra kwadratowego.

Miasto leży w Dolinie Gwdy, w pobliżu ujścia tej rzeki do Noteci. Okolica jest niezwykle malownicza – to pogranicze Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego, pełne zbiorników wodnych, rozległych kompleksów leśnych na pagórkowatych terenach.

Piła ma status administracyjny gminy miejskiej. Jest siedzibą urzędów i instytucji, placówek oświatowych i kulturalnych. Działający w Pile Powiatowy Urząd Pracy obsługuje mieszkańców powiatu. Gminy Wyrzysk, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica i Wysoka podlegają filii pilskiego PUP zlokalizowanej w Wyrzysku.

Ze względu na dobrą infrastrukturę komunikacyjną praca w Pile i okolicy stała się codziennością dla wielu mieszkańców sąsiednich miejscowości, mający wiele do zaoferowania także inwestorom. To największy ośrodek gospodarczy północnej części Wielkopolski. Leży w odległości 90 km od Bydgoszczy, 104 km od Poznania i 174 od Szczecina. Piła to także węzeł komunikacyjny. Przez miasto biegną dwie drogi krajowe: DK nr 10 (relacji Szczecin – Płońsk) oraz DK nr 11 (łącząca Bytom z Koszalinem). Swój początek w Pile mają trzy drogi wojewódzkie: DW nr 179 (do Rusinowa), DW nr 180 (w kierunku Wielenia) i DW nr 188 (do Człuchowa). W mieście znajduje się także lotnisko – poprzednio użytkowane przez wojsko, a obecnie przez Aeroklub Ziemi Pilskiej.

Rynek pracy, oferty pracy – Piła

Piła zajmuje czołowe miejsca w wielu rankingach związanych z atrakcyjnością inwestycyjną, zrównoważonym rozwojem. Miasto stwarza dogodne warunki do prowadzenia biznesu. Przychylność samorządu, dostęp do terenów i nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, dostęp do wykwalifikowanej kadry, a także infrastruktury transportowej przyciągają inwestorów.

Pilski rynek pracy jest elastyczny i zróżnicowany branżowo. Stopa bezrobocia w powiecie przyjmuje wartości wyższe niż średnia dla województwa, ale od lat utrzymuje się poniżej krajowego poziomu.

Wg danych GUS na koniec 2020 r. wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł:

 • dla Polski – 6,2%,
 • dla powiatu pilskiego – 5,5%,
 • dla woj. wielkopolskiego – 3,7%.

Region stwarza dobre warunki do rozwoju usług, handlu i przemysłu, zwłaszcza branż: elektronicznej, elektrycznej, motoryzacyjnej, IT, poligraficznej oraz transportu i logistyki. Piła to także lider w BPO/SSC pośród subregionalnych miast (źródło: inwestpark.pila.pl).

W samym mieście działa 8750 podmiotów gospodarki narodowej, w powiecie pilskim – 13 179, a w obrębie podregionu pilskiego zlokalizowane są 27 502 podmioty, wśród nich 30 dużych zakładów pracy.

Podział zarejestrowanych w Pile podmiotów ze względu na wielkość i sektor własności wygląda następująco:

 • 1 jednostka budżetowa zatrudnia co najmniej 1000 pracowników,
 • 4 podmioty z sektora publicznego i 4 prywatne generują między 250 a 999 miejsc pracy,
 • łącznie 69 podmiotów (32 z sektora publicznego, 37 z sektora prywatnego) zatrudnia od 50 do 249 pracowników,
 • 246 podmiotów (40 jednostek budżetowych, 216 działalności prywatnych) deklaruje stan zatrudnienia w przedziale 10-49 pracowników,
 • 8416 podmiotów (218 reprezentujących sektor publiczny, 8124 z sektora prywatnego) to samozatrudnieni lub jednostki liczące maksymalnie 9 pracujących.

W przekroju branżowym największy udział procentowy mają firmy z sektorów:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 20,1% ogółu podmiotów,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 10,3%,
 • budownictwo – 9,6%,
 • transport i gospodarka magazynowa – 8,5%,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 8,3%,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 7,8%.

Do największych zakładów pracy w Pile i okolicach zalicza się fabryka sprzętu oświetleniowego należąca do holenderskiego koncernu. W mieście działają duże drukarnie, zakład przetwórstwa ziemniaków i palarnia kawy, rozwija się przetwórstwo drzewne i branża materiałów budowlanych.

PUP Piła:

Adres: al. Niepodległości 24, 64-920 Piła
E-mail: pup@pup.pila.pl
Telefon: 67-215-11-27 (sekretariat).