Praca Luboń

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 258

Praca w Luboniu

Luboń leży w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. Od północy graniczy ze stolicą Wielkopolski, od południa z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Przez miasto przepływa rzeka Warta.

Luboń ma status gminy miejskiej. Należy do aglomeracji poznańskiej i jest silnie powiązany z jej głównym ośrodkiem – Poznaniem. Luboń to niewielkie, ale gęsto zaludnione miasto. Rozwija się prężnie, jako centrum usługowo-handlowe i ośrodek przemysłowy, zwłaszcza przemysłu chemicznego i budowlanego.

Kto bez większych trudności znajdzie pracę w Luboniu? Jakie szanse na rozwój zawodowy stwarza to miasto?

 

Luboń – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Luboniu mieszkają prawie 32 tys. osób, a jego powierzchnia wynosi 13,5 kilometra kwadratowego.

Miasto jest świetnie skomunikowane nie tylko z Poznaniem czy pozostałymi sąsiednimi miejscowościami (m.in. Puszczykowem, Mosiną, Stęszewem, Swarzędzem, Kórnikiem, Czempiniem), ale też w skali międzyregionalnej. Przez Luboń biegną linie kolejowe łączące Poznań i Wrocław, a także Luboń z Sulechowem. Prowadzą tędy autostrada A2, której część stanowi obwodnicę Poznania i droga wojewódzka nr 430 (relacji Poznań – Mosina). Transport zbiorowy zapewniają MPK Poznań oraz przewoźnicy prywatni.

Położenie Lubonia ma ogromny wpływ na kształt tutejszej gospodarki. Znaczna część mieszkańców decyduje się na pracę w Poznaniu. Mają oni do dyspozycji dogodne połączenia, także transportem publicznym i ogromne możliwości zawodowe, jakie stwarza stolica województwa. Niemniej także sąsiadujące z Poznaniem miasta rozwijają się prężnie i oferują zróżnicowany rynek pracy. Luboń, jak zostało wspomniane na wstępie, to przede wszystkim ośrodek wytwórczo-usługowy. Najwięcej firm zajmuje się handlem. Miasto ma także długie tradycje przemysłowe. Utworzono je z połączenia trzech wsi (Lubonia, Lasek i Żabikowa) w 1954 r. Na początku XX w. zaczęły powstawać tu liczne fabryki. Część z tych obiektów do dziś wykorzystywana jest w przemyśle, pozostałe stanowią atrakcję turystyczną jako zabytki na szlaku architektury przemysłowej.

Rynek pracy, oferty pracy – Luboń

Bezrobocie w aglomeracji poznańskiej jest niskie. Wg danych GUS na luty 2021 r. w Poznaniu i w powiecie poznańskim wyniosło 2,2%. W PUP z siedzibą w Poznaniu zarejestrowanych było łącznie 12 005 osób bezrobotnych, z czego 7647 mieszkańców Poznania i 4358 powiatu. Lubonianie mieli niewielki udział w tej liczbie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy wynosiła bowiem 412 osób (dane Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu).

Największym zakładem pracy w Luboniu jest przedsiębiorstwo z branży chemicznej – producent nawozów i impregnatów do drewna. Ogółem w mieście działa 5436 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na koniec lutego 2021 r.), w tym:

 • 5296 podmiotów zatrudniających do 9 pracowników bądź opartych o samozatrudnienie,
 • 118 podmiotów zatrudniających między 10 a 49 osób,
 • 19 podmiotów liczących 50 -249 pracowników,
 • 2 podmioty ze stanem zatrudnienia rzędu 250-999 osób,
 • 1 podmiot generujący co najmniej 1000 miejsc pracy.

Niska stopa bezrobocia w Poznaniu, powiecie poznańskim i w ogóle na rynku pracy w Wielkopolsce to przesłanka świadcząca o tym, że województwo jest atrakcyjnym obszarem na poszukiwanie pracy. O tym, kto w poszczególnych jego powiatach ma największe szanse na pracę od zaraz, dowiedzieć się możemy z badania Barometr zawodów. Wg przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prognozy na 2021 r. w powiecie poznańskim i Poznaniu lista zawodów deficytowych jest bardzo długa. Największe braki chętnych do pracy i spełniających wymagania kandydatów dotyczą następujących grup zawodów:

 • kierowca samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
 • magazynier,
 • masarz i przetwórca ryb,
 • nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych,
 • opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej,
 • pielęgniarka i położna,
 • pracownik służb mundurowych,
 • przedstawiciel handlowy. 

Wolne miejsca pracy czekają w budowlance, przemyśle – m.in. dla operatorów maszyn i osób z różnorodnymi uprawnieniami, a także w usługach i innych branżach.

Eksperci wskazali także grupy nadwyżkowe. Przedstawiciele poniższych zawodów mogą spodziewać się trudności ze znalezieniem ofert bądź wzmożonej konkurencji w procesie rekrutacji:

 • ekonomista,
 • filozof, historyk, politolog i kulturoznawca,
 • pedagog,
 • pracownik biur podróży i organizator obsługi turystycznej,
 • recepcjonista i rejestrator,
 • socjolog i specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych,
 • specjalista technologii żywności i żywienia,
 • technik informatyk.