Praca Ostrów Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy: 519

 • przedstawiciel handlowy

  AMEX   wielkopolskie  
  specjalista (mid)  kontrakt B2B   6 000 - 10 000 zł netto (+VAT)/mies.
  3 godz.
 • Node.js Developer

  Polcode Sp. z o.o   wielkopolskie, Poznań, Piła, Konin, Koło, Kalisz, Leszno   praca zdalna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / o staż/praktykę / kontrakt B2B  rekrutacja online
  19 godz.

Praca w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski leży w województwie wielkopolskim i jest siedzibą władz powiatu ostrowskiego oraz gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski. Miasto ma status administracyjny gminy miejskiej, jest jednym z dwóch centralnych punktów aglomeracji ostrowsko-kaliskiej. To duży ośrodek gospodarczy, kulturalny, edukacyjny (także na poziomie szkolnictwa wyższego) i turystyczny regionu.

Ostrów Wielkopolski to duży rynek zatrudnienia i miasto stwarzające dogodne warunki do prowadzenia firmy. Działają tu instytucje otoczenia biznesu, ponad 20 filii i oddziałów banków, Ostrowski Park Przemysłowy oraz Ostrowska Rada Gospodarcza – wspierające lokalną przedsiębiorczość. Tutejsze tereny inwestycyjne obejmuje Podstrefa Ostrów Wielkopolski Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, zlokalizowana na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W ramach strefy działają obecnie producent elementów betonowych i materiałów budowlanych oraz zakład ślusarski.

Ostrów Wielkopolski – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Ostrów Wielkopolski leży w południowej części województwa, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad rzeką Obłok (dopływ Prosny). Miasto jest jednym z większych w województwie. Liczy 71,8 tys. mieszkańców i zajmuje 42 kilometry kwadratowe.

Ostrów Wielkopolski i okolice mają wiele walorów turystycznych. Jednym z nich są tutejsze zabytki, stary rynek, ratusz, park czy obiekty sakralne. W kwestii sportu i rekreacji, spędzania wolnego czasu miasto ma wiele do zaoferowania mieszkańcom oraz przyjezdnym. W Ostrowie Wielkopolskim dużo się dzieje. To miejsce imprez muzycznych (jedne z bardziej znanych to Międzynarodowy Festiwal, Chopin w Barwach Jesieni i Muzeum Jazz Festiwal), festynów rodzinnych i festiwali, a także wydarzeń sportowych. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna jest dobrze zorganizowana – czas wolny można spędzać np. na basenie w okresie letnim czy lodowisku zimą. Do dyspozycji są plenerowe siłownie, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Lubianym przez mieszkańców miejscem wypoczynku są okolice zbiornika wodnego Piaski-Szczygliczka – z piaszczystą plażą, parkiem linowym, skansenem pszczelarskim.

Rynek pracy, oferty pracy – Ostrów Wielkopolski

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się właśnie w Ostrowie Wlkp. prowadzić swoją działalność, mogą liczyć na wsparcie samorządu oraz preferencyjne warunki biznesowe – ulgi i zwolnienia z podatku. Cała aglomeracja ostrowsko-kaliska ma wiele atutów ważnych z punktu widzenia inwestorów: dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, położenie dogodne komunikacyjnie, rozbudowana infrastruktura techniczna. Mówi się, że aglomeracja to jeden z dwóch biegunów rozwoju Wielkopolski. Za kluczowe branże uważane są przemysł lotniczy, chemiczny, drzewny i spożywczy, IT, automatyka, włókiennictwo oraz przemysł odzieżowy, a także przemysł elektromaszynowy. Także w samym Ostrowie Wielkopolskim firmy produkcyjne generują wiele miejsc zatrudnienia.

Oferty pracy w Ostrowie Wlkp. znaleźć można w przedsiębiorstwach różnej wielkości. W mieście działa łącznie 9698 podmiotów gospodarki narodowej (dane GUS, REGON, stan na koniec 2020 r.). Są to:

 • 9317 mikropodmiotów (0-9 osób pracujących),
 • 298 małych podmiotów (10-49 osób pracujących),
 • 79 średnich podmiotów (50-249 osób pracujących),
 • 4 duże podmioty (250-999 osób pracujących).

Do sektora publicznego należy 231 podmiotów (154 mikrojednostki, 41 małych, 35 średnich oraz 1 duża). Zdecydowaną większość stanowią działalności w sektorze prywatnym – na 9308 podmiotów 7295 to osoby fizyczne.

W przekroju branżowym ostrowskich firm widać różnorodność. Najwięcej podmiotów zalicza się do następujących sekcji PKD:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 2487,
 • budownictwo – 1222,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 985,
 • przetwórstwo przemysłowe – 945,
 • pozostała działalność usługowa – 616,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 589,
 • transport i gospodarka magazynowa – 499.

Jak wspomniano wyżej – aglomeracja ostrowsko-kaliska, obok poznańskiej, jest najszybciej rozwijającym się obszarem województwa, napędzającym rynek pracy w Wielkopolsce. Widać to m.in. w analizie stopy bezrobocia. Wskaźnik ten jest jednym ważniejszych danych mówiących o kondycji lokalnych rynków zatrudnienia. 

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego na koniec 2020 r. (wg GUS):

 • Polska – 6,2%,
 • woj. wielkopolskie – 3,7%,
 • powiat ostrowski – 3,3%,
 • powiat kaliski – 2,7%,
 • Kalisz – 3,3%.

Jak widać, stopa bezrobocia w poszczególnych częściach aglomeracji jest niższa niż krajowa i wojewódzka średnia.

Osoby bezrobotne z powiatu ostrowskiego wsparcie w aktywizacji zawodowej mogą uzyskać w PUP. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zlokalizowany jest przy ulicy ul. Wolności 29a. Na koniec grudnia w urzędzie zarejestrowane były 2404 osoby bezrobotne, wśród nich 1157 mieszkańców gminy miejskiej Ostrów Wielkopolski.

PUP Ostrów Wielkopolski:

Adres: ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski
E-mail: poow@praca.gov.pl
Telefon: +48 62 73-73-200.

Szukaj pracy w mieście