Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Tapicer
STELLA Sp. z o.o.
Lubelskie
43 dni temu

Firma z długą tradycją , produkująca meble tapicerowane

Tapicer
Miejsce pracy: woj. lubelskie
 • Wytwarzanie mebli tapicerowanych przeznaczonych do siedzenia i leżenia
 • Posługiwanie się narzędziami tapicerskimi
 • Dbałość o jakość wykańczanych mebli
 • Montowanie konstrukcji i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi
 • Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym
 • Mile widziane doświadczenie na produkcji
 • Rzetelność, dokładność, sumienność
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (wynagrodzenie podstawowe + premia)
 • Terminowa wypłata wynagrodzeń
 • Pakiet socjalny (bony świąteczne, pakiet medyczny, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie)
 • Możliwość zakupu naszych mebli po obniżonych cenach
 • Oferujemy zakwaterowanie w hotelu pracowniczym
Administrator (Pracodawca)
Stella Spółka z o.o.
ul. Pabianicka 184/186 93-402 Łódź

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Stella Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 184/186.
2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Kandydat może kontaktować się z nami pod adresem e mail: inspektorrodo@stella-furniture.pl.
3. Dane osobowe Kandydata pochodzą z portalu Praca.pl
4. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. f czyli prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zawartych w CV, które Kandydat dostarczył, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy.
5. Pracodawca nie będzie udostępniał danych osobowych Kandydata żadnym odbiorcom.
6. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji lub przez okres 1 roku od złożenia aplikacji przez Kandydata na potrzeby rekrutacji uzupełniającej.
7. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO
8. Kandydatowi przysługuje prawo do sprzeciwu realizowanego na zasadach określonych w RODO.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.
10. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
11. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne przeprowadzenia rekrutacji. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, ale bez ich bez przetwarzania nie byłoby możliwe przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie.

Potwierdzam spełnienie obowiązku informacyjnego