Technolog

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j.

Międzychód

23 godz. temu

Ogłoszenie numer: 3065804, z dnia 2020-02-19

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j., producent w branży spożywczej, znany
z produkcji dań gotowych, smacznych powideł czy kultowego ketchupu, oferujący produkty wysokiej jakości, bez dodatku substancji konserwujących, sztucznych aromatów i barwników.

Technolog

Miejsce pracy: wielkopolskie / Międzychód

 

Opis stanowiska

Głównym celem stanowiska jest technologiczne wsparcie procesów produkcji i rozwój produktów.

Podstawowe obowiązki

 • wdrażanie nowych procesów technologicznych i doskonalenie istniejących
 • tworzenie nowych produktów – od doboru składników, tworzenie prototypu, poprzez realizację prób technologicznych, testowanie receptur, opracowanie koncepcji technologiczno - produkcyjnej
 • określanie i nadzorowanie norm technologicznych i parametrów jakościowych dla żywności
 • tworzenie i nadzór nad dokumentacją technologiczną (redagowanie, dystrybucja, aktualizacja, weryfikacja uzyskiwanych parametrów i zużyć, szkolenie operatorów)

Wymagania

Najważniejsze kompetencje zawodowe

 • wiedza praktyczna z zakresu towaroznawstwa i procesów technologicznych w przemyśle spożywczym (wiedza z systemów jakości będzie dodatkowym atutem)
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji technologicznej
 • umiejętność oceny przydatności technologicznej składników i opakowań oraz ich zastosowania w przemyśle spożywczym
 • umiejętność koncepcyjnego myślenia, kreatywność i otwartość na innowacje
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność, systematyczność i konsekwencja
 • umiejętności analityczne

Wymagania rekrutacyjne

 • wykształcenie wyższe technologiczne lub techniczne
 • znajomość zagadnień i procesów technologicznych w przemyśle spożywczym
 • znajomość teoretyczna i praktyczna kulinariów, podstaw dietetyki
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z planowaniem, wdrażaniem i weryfikowaniem jakości nowych produktów czy usług


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku
pod ogłoszeniem: "APLIKUJ TERAZ"

 

Informacja o przetwarzaniu danych dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujmy, iż
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poz Bruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Sobocie przy ul. Poznańskiej 43, 62-090 poczta Rokietnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486913, posiadająca NIP nr 777-26-14-303; dane kontaktowe: tel. 61 814 45 00. Przedstawicielem administratora do kontaktu w zakresie rekrutacji jest Specjalista ds. HR, dane kontaktowe: rekrutacja@pozbruk.pl.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod następującym adresem e-mail iodo@grupa.pozbruk.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy, w zakresie danych wykraczających poza ten zakres dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku ubiegania się o zatrudnienie na innej podstawie niż umowa o pracę, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub zależnie od potrzeb administratora mogą być pracownicy działu HR, kierownicy właściwych działów administratora, do których została przesłana aplikacja, nasi podwykonawcy w zakresie związanym z rekrutacją tj. pracuj.pl, e-recruiter.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od wysłania aplikacji,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo również do wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych narusza zasady RODO;
9) podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w rekrutacji. Możliwość żądania przez pracodawcę podania danych osobowych kandydata do pracy wynika z art. 221 Kodeksu pracy, w zakresie wykraczającym ponad ten zakres ma Pani/Pan dowolność podania Nam swoich danych, a udzieloną zgodę można cofnąć w każdym momencie. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwia jednak udział w rekrutacji. Cofnięcie zgody w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

POZ BRUK Sp. z o.o. sp. j.

Stawiamy na jakość – to słowa, które w niezwykle prosty sposób podsumowują ponad ćwierć wieku działalności produkcyjno-biznesowej POZBRUK. Przez lata stały się one podstawą w podejmowaniu wszelkich działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Począwszy od doboru personelu, poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza technologicznego i przygotowaniu koncepcji niepowtarzalnego produktu, po profesjonalną obsługę klienta.

Poznaj stanowisko: Technolog 
Technolog jest specjalistą, posiadającym dość ogólny zakres obowiązków – najściślej rzecz biorąc technolog zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem całokształtu procesów o podłożu technicznym. W praktyce specjalista technolog nadzoruje poprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i specjalistycznego, znajdującego się na terenie przedsiębiorstwa, kontroluje jego stan techniczny i dopilnowuje terminowego ...
Praca Technolog