Zootechnik

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej AGRIFARM Sp. z o.o.

Śląskie

10 dni temu

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „AGRIFARM" spółka z o.o. w Śmiłowie ul. Pilska 36
Zaprasza do składania aplikacji kandydatów na stanowisko:

Zootechnik

Praca na na Fermach Trzody Chlewnej w Przytocznej (woj. Lubuskie) i Miłostowo (woj. Wielkopolskie) Śmiłowo (woj. Wielkopolskie) oraz Komorzewie (woj. Wielkopolskie)

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe rolnicze, średnie rolnicze lub średnie weterynaryjne,
 • umiejętność efektywnego zarządzania czasem pracy,
 • odporność na stres,
 • łatwość przyswajania wiedzy,
 • dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność,
 • umiejętność kreatywnego myślenia,
 • zdolności organizacyjne, komunikatywność,
 • motywacja do pracy.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • możliwość awansu,
 • możliwość zakwaterowania w przypadku osób spoza rejonu zatrudnienia.

 

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów należy składać w Dziale Kadr i Płac

PPR AGRIFARM spółka z o.o.

Śmiłowo ul. Pilska 36

64-810 Kaczory lub

na adres e-mail:

 

kadry@agrifarm.pl

 

Informacje: 667984302 Dyrektor ds. Produkcji Trzody Chlewnej

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Agrifarm Sp.
Z o.o. z siedzibą Śmiłowo ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory oraz agrifarm@agrifarm.pl. Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych Cezarym Sadowskim pod adresem: iod@rodo.pl.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana  zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Agrifarm Sp. Z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Agrifarm Sp. Z o.o. - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej AGRIFARM Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Zootechnik 
Zootechnik zajmuje się nadzorem oraz zapewnia opiekę będącym pod jego pieczą zwierzętom znajdującym się na fermach, w hodowlach czy ogrodach zoologicznych. Dba o odpowiedni dobór pasz, dobre warunki życia zwierząt, podaje szczepionki, jest przy porodach. Współpracuje z weterynarzami, ale głównie zajmuje się zwierzętami zdrowymi. Zootechnik musi posiadać kierunkowe ...
Praca Zootechnik