Teraz rekrutuje

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

1 aktualna oferta pracy od 11 do 50 prac. Opieka socjalna

Od roku 1986 nasza działalność przynosi nadzieję tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Wspieramy w osamotnieniu, chorobie i cierpieniu. Jesteśmy obecni, oferując czas i życzliwą uwagę tym, którzy utracili nadzieję.

Łacińska nazwa naszej organizacji SPES (w języku polskim Nadzieja) jest inspirowana słowami św. Pawła z listu do Rzymian:
"A nadzieja zawieść nie może" (Rz 5,5).

Stowarzyszenie SPES jest pozarządową organizacją charytatywną i niedochodową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiadamy status organizacji katolickiej.

Aktualne oferty pracy

Zobacz archiwalne oferty pracy

1

aktualnych ofert pracy

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Kościuszki 46

40-048 Katowice