Od roku 1986 nasza działalność przynosi nadzieję tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Wspieramy w osamotnieniu, chorobie i cierpieniu. Jesteśmy obecni, oferując czas i życzliwą uwagę tym, którzy utracili nadzieję.

Łacińska nazwa naszej organizacji SPES (w języku polskim Nadzieja) jest inspirowana słowami św. Pawła z listu do Rzymian:
"A nadzieja zawieść nie może" (Rz 5,5).

Stowarzyszenie SPES jest pozarządową organizacją charytatywną i niedochodową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiadamy status organizacji katolickiej.

Aktualne oferty pracy

Firma Stowarzyszenie SPES nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Zobacz archiwalne oferty pracy

Stowarzyszenie SPES

Kościuszki 46

40-048 Katowice