Teraz rekrutuje

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

24 aktualne oferty pracy od 2001 do 5000 prac. Finanse / Bankowość

Nordea in Poland – Meet our crew in Lodz

Zobacz

Motto: Together, we lead the way, enabling dreams and everyday aspirations for a greater good.

Nordea jest największą skandynawską instytucją finansową. Zatrudnia 32 000 osób na całym świecie. Obecna jest w Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Polsce, Estonii oraz w wybranych miastach na świecie, gdzie ma swoje biura reprezentacyjne – w Nowym Jorku czy Pekinie.

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce to dwa piony: IT, zlokalizowany w Trójmieście i Warszawie oraz Centrum Operacyjne z siedzibą w Łodzi. W maju 2019 roku liczba zatrudnionych osób w Polsce przekroczyła 4000, a w samej Łodzi 2300 pracowników, co daje Nordei status jednego z największych łódzkich pracodawców. Cztery biura znajdują się w ścisłym centrum Łodzi: na al. Śmigłego Rydza, dwa biurowce przy al. Piłsudskiego oraz najnowszy - w Red Tower.

Nordea planuje dalszy wzrost zatrudnienia. Wśród poszukiwanych kandydatów są zarówno absolwenci studiów wyższych rozpoczynający swoją ścieżkę kariery, jak i eksperci o ugruntowanej wiedzy finansowej i informatycznej.

Nordea zdobywa serca kandydatów skandynawską kulturą pracy, opartą na zaufaniu, swobodzie działania i nieformalnej atmosferze. Dba o relacje organizując kwartalne wyjścia integracyjne w zespołach oraz dwa razy do roku – Summer oraz Winter party.

Nordea in Poland – Meet our Nordic Speakers in Lodz

Zobacz

DZIAŁY

Capital Markets Services
Odpowiada za kreację i aktualizację papierów wartościowych na rynku takich jak akcje, obligacje, opcje. Świadczy wiele usług z kategorii Global Custody na całym świecie.

Cash Management Customer Service
W Cash Management Customer Service Nordea zapewnia klientom dostęp do usług bankowości internetowej.

Cash Management Operations
Zajmuje się płatnościami zagranicznymi i krajowymi, wyjaśnianiem reklamacji dotyczących tych płatności, uzgadniamy konta nostro i część wewnętrznych kont banku.

FATCA/CRS Processing
Jest w Nordea częścią polityki „Know Your Customer”, mającej na celu wzmocnienie ochrony przed praniem brudnych pieniędzy i zapobieganie uchylaniu się od obowiązku podatkowego.

Cards
Jest odpowiedzialny za wysokiej jakości usługi związane z wydawaniem kart płatniczych konsumenckich oraz firmowych wraz z powiązanymi usługami oraz płatnościami mobilnymi w Nordea.

HR Services
Jest scentralizowaną jednostką obsługującą różnorodne procesy w ramach Nordea Group HR. Wspiera rekrutację, zarządzanie strukturą organizacyjną, szkolenia, kadry i płace oraz raportowanie.

IT Capital Markets
To zespół specjalistów tworzących oprogramowanie, które odpowiada za działanie, monitorowanie i raportowanie banku inwestycyjnego.

Know Your Customer
Odpowiada za wprowadzenie oraz aktualizację danych klientów banku Nordea. Dba o to, by dane klienta były wprowadzane do systemów na czas oraz zgodnie z polityką ochrony danych osobowych.

Nordea Finance
To dział, który zajmuje się finansowaniem inwestycji, poprawą przepływu środków pieniężnych oraz ograniczaniem kosztów przy zwiększonej sprzedaży.

Operations
Jest największym i wciąż prężnie rozwijającym się działem. Zajmuje się dostarczaniem usług bankowych dla klientów detalicznych oraz korporacyjnych.

Robotics Centre of Excellence
Automatyzuje procesy biznesowe dla całej Grupy Nordea, poczynając od analizy i dokumentacji procesów, konfigurację i testy robotów, po kontrolę oraz utrzymanie zautomatyzowanych procesów na produkcji.

Sanctions Screening Investigation
Głównym zadaniem zespołu jest aktywne działanie mające na celu ochronę banku Nordea przed przestępczością finansową, z naciskiem na przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz zapobieganie wspierania terroryzmu.

IT
Dostarcza kompleksowe usługi IT w obszarze utrzymania oraz rozwoju platform i systemów informatycznych na rzecz spółek z Grupy Nordea.
Otrzymaliśmy Nagrodę Property Design Awards 2019 za najlepszą realizację komercyjnej przestrzeni pracy w Polsce

obejrzyj tutaj

ul. Al. E. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź

9

Oddziałów firmy