Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych "BPW" Sp. z o.o.

od 51 do 250 prac. Przemysł

Początki firmy sięgają; 1995 roku kiedy to z inicjatywy przyjaciół związanych z górnictwem powstał Zakład Wierceń i Kotwienia "BPW" Sp. z o.o..
2 czerwca 1996 roku Firma oficjalnie rozpoczęła działalność na rynku śląskich kopalń.

W początkowych latach BPW dostarczała materiały do kopalń: Budryk, Knurów, Makoszowy, Bolesław Śmiały. Działalność ta kontynuowana jest do dnia dzisiejszego. W 1996 roku firma poszerzyła swoją działalność o podziemne usługi dla górnicwa wykonując zlecenie dla ZWM "Jadwiga" w Zabrzu, między innymi drążenie wyrobiska w obudowie prostokątnej o wymiarach 6,0 x 3,5m.

W latach 2000-2004 powiększa się ilość miejsc gdzie BPW wykonywała roboty dołowe. W latach tych firma wykonuje usługi wiertnicze dla kopalń Budryk, Makoszowy, Szczygłowice, Siltech - w zakresie odwiertów bezrdzeniowych, rdzeniowych, iniekcyjnych i technologicznych o średnicy do 600 mm. W 2000 roku podpisana zostaje pierwsza umowa z Kopalnią Węgla Kamiennego "Budryk" na wiertnicze roboty dołowe, która staje się podstawą długofalowej współpracy z tą kopalnią.

W 2001 roku zakres usług zostaje rozszerzony o wzmacnianie obudowy chodników poprzez przykotwianie, likwidację odstawy górniczej oraz utrzymanie chodników przyścianowych. Rok 2004 to dalsze rozwinięcie frontu robót o Kopalnię "Knurów", gdzie wykonywane jest kotwienie warstw stropowych i wzmacnianie obudowy poprzez przykotwianie.

W roku 2005 nasza firma poszerzyła zakres działalności o roboty mierniczo-geologiczne oraz powierzchniowe prace geodezyjne.

W roku 2006 zwiększono zakres prac wiertniczych o otwory rdzeniowe sięgające 750m.

W 2007 roku rozszerzyliśmy naszą ofertę o likwidację kompleksów ścianowych z obudową zmechanizowaną.

Aktualne oferty pracy

Firma Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych "BPW" Sp. z o.o. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

Zobacz oferty innych pracodawców

Zobacz archiwalne oferty pracy

Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych "BPW" Sp. z o.o.

Hagera 41

41-800 Zabrze