Panek Sp. z o.o. prowadzi działalność o szerokim zasięgu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym oferuje:
1) usługi szkoleniowe realizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego Panek (szkolenia bhp, kursy zawodowe). Posiadamy Certyfikat Akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP nr RO-7/2022 nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
2) usługi eksperckie - m.in.: audity bezpieczeństwa maszyn i instalacji w zakresie spełnienia wymagań zasadniczych i minimalnych; opracowywanie dokumentacji maszyn i instalacji, audity oceny zgodności zakładu lub wydzielonego obszaru pod względem spełnienia wymagań prawnych,  audity budowlane, analiza ryzyka zawodowego; ocena ergonomiczna stanowisk pracy; ekspertyzy, opiniowanie i sporządzanie dokumentacji bhp, w tym dokumentacji wypadkowej, pomoc w opracowaniu procedur dotyczących organizacji prac eksploatacyjnych, w tym w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego; doradztwo i konsultacje w zakresie prawa pracy, przepisów i zasad bhp;
3) wykonanie badań i pomiarów środowiska pracy - spółka posiada własne akredytowane przez PCA Laboratorium Badań Środowiska Pracy (nr akredytacji AB 1153), oferujące: pobór próbek i oznaczanie stężeń substancji chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych, pomiary hałasu, drgań ogólnych i miejscowych, mikroklimatu, oświetlenia we wnętrzach, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wydatku energetycznego oraz pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych;
4) wykonywanie zadań służby bhp w zakładach pracy (obecnie nadzór bhp wykonywany jest w ok. 70 zakładach pracy).

Aktualne oferty pracy

Firma Panek sp. z o.o. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

Zobacz oferty innych pracodawców

  • Contact Centre Representative I with Dutch

    Aon   podlaskie    praca zdalna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    What the day will look like You will work with our global clients daily and as a first point of contact, you’ll be responsible for providing help and guidance regarding clients’ benefits. Also, in your first 3 months: you'll learn how we organize employee benefits for our clients you'll get to...
Zobacz archiwalne oferty pracy

Panek sp. z o.o.

Gałaja 26

16-400 Suwałki