Oferty Tygodnia

Praca Białystok Najnowsze oferty pracy: 207

Praca w Białymstoku

Białystok – położenie geograficzne, liczba mieszkańców, komunikacja

Białystok zajmuje powierzchnię około 102 km², na której mieszka 297,6 tys. ludności. Jest miastem na prawach powiatu, położonym na Nizinie Północnopodlaskiej, nad rzeką Białą. Wraz z przyległymi gminami tworzy aglomerację białostocką. Lokalizacja w sąsiedztwie Białorusi, Litwy i Rosji gwarantuje miastu świetne warunki do rozwoju. Ponadto, Białystok pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego i naukowego centrum regionu.

Studia Białystok – najczęściej wybierane kierunki studiów

Białystok może pochwalić się imponującym zapleczem akademickim i naukowym. W mieście funkcjonuje 11 uczelni wyższych, na których studiuje ponad 25 tys. studentów. W ofercie placówek, prócz klasycznych i popularnych kierunków, znajdziemy między innymi ekobiznes, studia wschodnie czy fizykę gier komputerowych i robotów. Ci, którym marzy się kariera medyczna, powinni zapoznać się z ofertą najstarszej i najważniejszej uczelni medycznej w kraju – Uniwersytetu Medycznego. Największą uczelnią techniczną w południowo-wschodniej Polsce jest Politechnika Białostocka, a ekonomiczną – Uniwersytet w Białymstoku. 

Mówiąc o studiach w Białymstoki, nie sposób pominąć pewnego miejsca, w którym rozwija się przedsiębiorczość akademicka. Mowa oczywiście o Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, z Inkubatorem Technologicznym dla dynamicznie rozwijających się firm między innymi z branży IT czy branży medycznej.

Białystok – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

Polska jest krajem, w którym bardzo widoczne staje się zróżnicowanie regionalne pod kątem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian, jakie zachodzą chociażby w województwie pomorskim czy podkarpackim. Z drugiej strony, niektóre województwa charakteryzuje niemała stagnacja gospodarcza. Wśród nich widnieje właśnie województwo podlaskie, które uchodzi za jedno z najsłabiej rozwiniętych regionów gospodarczych w Polsce. Według współczynnika HDI będącego powszechnie wykorzystywanym miernikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego podlaskie jest jednym z województw najwolniej rozwijających się. Nie oznacza to jednak, że nie zaznaczyło ono swojej pozycji na gospodarczej mapie kraju.

Na przestrzeni ostatnich lat możemy zaobserwować dynamiczne zmiany na rynku pracy. Te zachodzą nie tylko lokalnie, ale i regionalnie. Najlepiej widoczne są przy zestawieniu analogicznych okresów w różnych latach. Według danych na czerwiec 2020 roku, liczba zarejestrowanych osób w PUP w Białymstoku wynosiła 37 280, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 7,7 proc. Zestawiając te dane z liczbami z analogicznego okresu rok wcześniej, możemy zaobserwować znaczny wzrost bezrobocia w województwie – w czerwcu 2019 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kształtowała się na poziomie 33 262 osób, a stopa bezrobocia wynosiła dokładnie 6,9 proc. A na jakim poziomie jest bezrobocie w samym Białymstoku? W czerwcu 2020 roku grupa bezrobotnych liczyła 8,5 tys. osób bez pracy, a stopa bezrobocia w mieście wynosiła 6,4 proc.

Z danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku podsumowujących 2018 rok wynika, że miasto liczyło wówczas 297,5 tys. ludności, co stanowiło 25 proc. populacji całego województwa podlaskiego. Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców wynosiła wtedy 296. A jak prezentuje się sytuacja w całym województwie podlaskim? Wg danych podsumowujących I kwartał 2020 roku, ogólna liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosiła 893 tys., z czego grupa osób pracujących liczyła 480 tys. Współczynnik aktywności kształtował się wówczas na poziomie 55,3 proc. Oznacza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym, 55 było aktywnych zawodowo. Co ciekawe, porównując te dane z analogicznym okresem w 2019 roku, możemy zauważyć, że liczba ta wzrosła aż o 10 tys. osób.

Co więcej, wśród osób aktywnych zawodowo zaobserwowano znaczną przewagę mężczyzn – współczynnik aktywności w ich przypadku kształtował się na poziomie 64,7 proc, a w przypadku kobiet osiągnął on jedynie 46,7 proc.

Białystok - praca wg współczynnika aktywności zawodowej

Struktura pracujących w województwie podlaskim jasno pokazuje, że największą grupę osób zatrudnionych stanowią osoby w wieku 35-44 lata (27,4 proc.). Nieco mniejszy udział w rynku pracy mają osoby z przedziału 25-34 lata (24,5 proc.). Najmniejszy odsetek pracujących stanowią mieszkańcy do 24. roku życia.

Woj. podlaskie - praca a wiek

Wśród osób aktywnych zawodowo największy odsetek stanowią absolwenci szkół wyższych (34,3 proc. ogółu). W nieco mniej liczebnej grupie znalazły się osoby po szkołach policealnych i średnich zawodowych (odpowiednio – 29,4 proc i 21,9 proc.). Co ciekawe, na bardzo zbliżonym poziomie kształtuje się odsetek osób pracujących z wykształceniem ogólnokształcącym oraz z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym.

Struktura pracujących w woj. podlaskim - wykształcenie
Oprac. własne, na podst. danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku

Rynek pracy i zapotrzebowanie na dane specjalizacje diametralnie różnią się w poszczególnych regionach Polski. Cenną wskazówką dla poszukujących pracy w województwie podlaskim może być Barometr zawodów. Warto zatem zapoznać się prognozą rok 2020. Okazuje się, że problemów ze znalezieniem pracy w województwie nie będą miały osoby z takich sektorów gospodarki jak: sektor budowlany, edukacja, usługi opiekuńcze, naprawy samochodów czy branża gastronomiczna. Duże szanse na szybkie znalezienie pracy mają między innymi brukarze, dekarze, mechanicy samochodowi, opiekunki dziecięce czy pracownicy służb mundurowych. 

Wśród zawodów nadwyżkowych, czyli takich, w których spotkamy się z dużą konkurencją kandydatów, są ekonomiści. A jak wyglądają perspektywy znalezienia pracy w samej stolicy województwa? 

Osoby poszukujące pracy woj. Podlaskim mogą zapoznać się z aktualnym zapotrzebowaniem, przeglądając ogłoszenia o pracę w Białymstoku i okolicach. Miasto daje spore możliwości dla kandydatów z różnym wykształceniem – to fakt, który widoczny jest na pierwszy rzut oka. 

Pogłębioną analizę możemy jednak przeprowadzić na podstawie danych Barometru zawodów. Okazuje się, że wśród zawodów z dużym deficytem są te z branży transportowej. Na rynku pracy brakuje osób z wymaganymi uprawnieniami. Potwierdzeniem tego jest także fakt, że najwięcej ofert o pracę w Białymstoku dotyczy właśnie tej branży. Deficyt zawodów występuje także w sektorze medycznym – brakuje lekarzy ze specjalizacją, pielęgniarek i położonych. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się przede wszystkim w braku chęci do pracy spowodowanym trudnymi warunkami pracy i niską płacą. Problemy z zapełnieniem wakatów mają też pracodawcy z sektora budowlanego, przetwórstwa przemysłowego, transportu, edukacji czy obrony narodowej. Z dużą konkurencją muszą natomiast liczyć się między innymi ekonomiści, filolodzy i tłumacze czy informatycy.

Firmy Białystok

Województwo podlaskie przoduje w sektorach przetwórstwa przemysłowego, handlu, naprawy pojazdów samochodowych, budownictwa i transportu czy w branży spożywczej. To właśnie te segmenty generują najwięcej miejsc pracy. Białystok i okolice to tereny, na których aktywnych jest wiele przedsiębiorstw, będących  częścią potencjału gospodarczego regionu. Wśród największych i najbardziej rozwijających się podlaskich film należy wyróżnić między innymi Spółdzielnię Mleczarską Mlekovita z Wysokiego Mazowieckiego, Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol z Grajewa czy Spółdzielnię Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego SOT z Białegostoku. W samej stolicy województwa wskazać można również takie firmy jak Unibep S.A., Pronar czy Astek Polska. 

Białystok – średnie wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wielu różnych czynników. Stawki zmieniają się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, formy zatrudnienia czy chociażby regionu. Wbrew pozorom ten ostatni czynnik może mieć ogromny wpływ na wysokość płacy. Według danych opublikowanych przez GUS, przeciętne wynagrodzenie w Polsce w II kwartale 2020 roku w sektorze przedsiębiorstw, wyniosło 5248,83 złotych brutto. A jak kształtuje się wynagrodzenie za pracę w Białymstoku i Podlaskiem?  Jak bardzo od średniej płacy w kraju odbiega przeciętne wynagrodzenie w mieście? Według danych GUS w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 roku wyniosło ono 4239,42 złote.

PUP Białystok

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku obsługuje klientów zamieszkałych na terenie miasta Białystok, a także powiatu ziemskiego, w skład którego wchodzi 15 gmin. Do jego zadań należy między innym produktywne zatrudnianie i rozwój zasobów ludzkich, a także osiągnięcie wysokiej jakości pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok