Praca Białystok

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 385

Praca w Białymstoku

Praca w Białymstoku

Białystok to największe miasto północno-wschodniej Polski i stolica województwa podlaskiego. Jest ośrodkiem handlu ze Wschodem i centralnym punktem aglomeracji białostockiej, do której należą też otaczające miasto gminy: Łapy, Choroszcz, Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków, Zabłudów.
Mimo coraz lepszych warunków inwestycyjnych samo Podlasie uważane jest za jeden z najsłabiej rozwiniętych gospodarczo regionów Polski. Jednocześnie przoduje w branży przetwórstwa przemysłowego, handlu i transportu. 

Białystok, woj. podlaskie

Białystok to główny ośrodek przemysłowy w województwie. Oferuje zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego. Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w Białymstoku?

Białystok – położenie geograficzne, liczba mieszkańców, komunikacja

Białystok zajmuje powierzchnię około 102 km², na której mieszka 296,4 tys. ludności. Jest miastem na prawach powiatu, położonym na Nizinie Północnopodlaskiej, nad rzeką Białą. Wraz z przyległymi gminami tworzy aglomerację białostocką.

Lokalizacja w sąsiedztwie Białorusi, Litwy i Rosji gwarantuje miastu świetne warunki do rozwoju. Ponadto, Białystok pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego i naukowego centrum regionu.

Miasto jest największym węzłem komunikacyjnym w północno-wschodniej Polsce. Prowadzi tędy europejska linia kolejowa Rail Baltica, łącząca Warszawę, Suwałki, litewskie Kowno, Rygę na Łotwie i Tallinn w Estonii. Przez Białystok prowadzą trzy drogi krajowe (w tym DK nr 8, która jest częścią trasy Via Baltica) i cztery wojewódzkie.

Białystok – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

Polska jest krajem, w którym bardzo widoczne staje się zróżnicowanie regionalne pod kątem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian, jakie zachodzą chociażby w województwie pomorskim czy podkarpackim. Z drugiej strony, niektóre województwa charakteryzuje niemała stagnacja gospodarcza. Wśród nich widnieje właśnie województwo podlaskie, które uchodzi za jedno z najsłabiej rozwiniętych regionów gospodarczych w Polsce. Według współczynnika HDI będącego powszechnie wykorzystywanym miernikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego podlaskie jest jednym z województw najwolniej rozwijających się. Nie oznacza to jednak, że nie zaznaczyło ono swojej pozycji na gospodarczej mapie kraju.

Na przestrzeni ostatnich lat możemy zaobserwować dynamiczne zmiany na rynku pracy. Te zachodzą nie tylko lokalnie, ale i regionalnie. Najlepiej widoczne są przy zestawieniu analogicznych okresów w różnych latach. Sprawdźmy, jak kształtowała się stopa bezrobocia w ostatnich latach i jaki wpływ na jej poziom miała pandemia koronawirusa.

Stopa bezrobocia - wykres
Oprac. własne na podst. danych GUS

Na koniec kwietnia 2022 r. liczba bezrobotnych w Białymstoku wyniosła 8135, z czego 6853 to osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Największym problemem w regionie jest długotrwałe bezrobocie. Bez pracy dłużej niż rok pozostaje 4947 osób (dane PUP Białystok).

Rynek pracy i zapotrzebowanie na dane specjalizacje diametralnie różnią się w poszczególnych regionach Polski. Cenną wskazówką dla poszukujących pracy w województwie podlaskim może być Barometr zawodów. Warto zatem zapoznać się z prognozą na rok 2022. Okazuje się, że problemów ze znalezieniem pracy w województwie nie będą miały osoby z takich sektorów gospodarki jak: sektor budowlany, edukacja, usługi medyczne i opiekuńcze, księgowość, transport, branża metalowa, elektromaszynowa czy gastronomiczna.

Wśród zawodów nadwyżkowych, czyli takich, w których spotkamy się z dużą konkurencją kandydatów, są ekonomiści oraz rolnicy i hodowcy. A jak wyglądają perspektywy znalezienia pracy w samej stolicy województwa?

Miasto daje spore możliwości dla kandydatów z różnym wykształceniem – to fakt, który widoczny jest na pierwszy rzut oka przy przeglądaniu ogłoszeń. Pogłębioną analizę możemy jednak przeprowadzić na podstawie danych Barometru zawodów. Duży deficyt kandydatów dotyczy profesji dekarza i blacharza budowlanego. To wymagająca praca na wysokości i brakuje chętnych do nauki zawodu.

Na liście zawodów deficytowych w 2022 r. w Białymstoku znaleźli się również:

 • w branży budowlanej – betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, inżynierowie budownictwa, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani, kierownicy budowy,
 • w usługach medycznych i opiekuńczych – lekarze, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni,
 • w edukacji – nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • w branży elektromechanicznej, motoryzacyjnej – blacharze i lakiernicy samochodowi, diagności samochodowi,  elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy,
 • w branży metalowej – spawacze, ślusarze,
 • w innych obszarach przetwórstwa przemysłowego – pracownicy poligraficzni, robotnicy leśni, tapicerzy, robotnicy obróbki drewna i stolarze,
 • w gastronomii, przetwórstwie spożywczym – cukiernicy, kelnerzy i barmani, pomoce kuchenne,
 • w transporcie – kierowcy autobusów,
 • w IT, e-commerce – pracownicy sprzedaży internetowej, projektanci i administratorzy baz danych, programiści,
 • w służbach mundurowych – pracownicy służb mundurowych,
 • w księgowości – samodzielni księgowi.


Z dużą konkurencją w procesach rekrutacyjnych muszą natomiast liczyć się w Białymstoku:

 • ekonomiści,
 • filolodzy i tłumacze,
 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,
 • kierownicy sprzedaży,
 • pedagodzy,
 • specjaliści administracji publicznej,
 • technicy informatycy.

Studia Białystok – najczęściej wybierane kierunki studiów

Białystok może pochwalić się imponującym zapleczem akademickim i naukowym. W mieście funkcjonuje 11 uczelni wyższych, na których studiuje ponad 25 tys. studentów. W ofercie placówek, prócz klasycznych i popularnych kierunków, znajdziemy między innymi ekobiznes, studia wschodnie czy fizykę gier komputerowych i robotów. Ci, którym marzy się kariera medyczna, powinni zapoznać się z ofertą najstarszej i najważniejszej uczelni medycznej w kraju – Uniwersytetu Medycznego. Największą uczelnią techniczną w południowo-wschodniej Polsce jest Politechnika Białostocka, a ekonomiczną – Uniwersytet w Białymstoku. W tej drugiej szkole wyższej w roku akademickim 2021/2022 największą popularnością cieszyły się ekonomia, prawo oraz anglistyka.

Praca dla studenta Białystok

Mówiąc o studiach w Białymstoku, nie sposób pominąć pewnego miejsca, w którym rozwija się przedsiębiorczość akademicka. Chodzi oczywiście o Białostocki Park Naukowo-Technologiczny z Inkubatorem Technologicznym dla dynamicznie rozwijających się firm między innymi z branży IT czy sektora medycznego. Młodzi ludzie znajdą tu wsparcie w zakładaniu swoich pierwszych biznesów, ale mogą liczyć także na dobry start w karierze zawodowej.

Praca dla studenta w Białymstoku dostępna jest w handlu, obsłudze klienta, gastronomii. Młodzi ludzie mogą zatrudnić się przy prostych pracach, niezwiązanych z kierunkiem studiów, ale pozwalających na dodatkowy zarobek. Inna możliwość to poszukanie studiów, stażu, stanowiska juniorskiego czy asystenckiego w obszarze, z którym chce się związać w przyszłości.

Praca dorywcza Białystok

Praca dorywcza, weekendowa czy na pół etatu to świetne rozwiązanie dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na zarobkowanie w pełnym wymiarze czasu. Z takich rozwiązań chętnie korzystają młode mamy, studenci, osoby opiekujące się członkiem rodziny. W Białymstoku pracę dorywczą można znaleźć przede wszystkim w usługach i obsłudze klienta. Dostępne są również oferty prac biurowych i pracy zdalnej.

Białystok – średnie wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wielu różnych czynników. Stawki zmieniają się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, formy zatrudnienia czy chociażby regionu. Ten ostatni czynnik może mieć ogromny wpływ na wysokość płacy. Według danych opublikowanych przez GUS przeciętne wynagrodzenie w Polsce w kwietniu 2022 roku w sektorze przedsiębiorstw, wyniosło 6626,95 zł brutto. A jak kształtuje się wynagrodzenie za pracę w Podlaskiem? Według danych GUS przeciętna płaca w województwie podlaskim była równa 5667,99 zł.

Przeciętne wynagrodzenie
Oprac. własne na podst. danych GUS

Firmy Białystok

Jak czytamy w Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w kwietniu 2022 r.:

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2022 r. ukształtowało się na poziomie 123,0 tys. osób, tj. o 2,5% wyższym od zanotowanego rok wcześniej (w kwietniu ubiegłego roku również wzrosło o 2,5%).

Województwo podlaskie przoduje w sektorach przetwórstwa przemysłowego, handlu, naprawy pojazdów samochodowych, budownictwa i transportu czy w branży spożywczej. Właśnie te segmenty generują najwięcej miejsc pracy. Białystok i okolice to tereny, na których aktywnych jest wiele przedsiębiorstw, będących  częścią potencjału gospodarczego regionu.

Wśród największych i najbardziej rozwijających się podlaskich firm należy wyróżnić między innymi Spółdzielnię Mleczarską Mlekovita z Wysokiego Mazowieckiego, Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol z Grajewa czy Spółdzielnię Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego SOT z Białegostoku. W samej stolicy województwa wskazać można również takie firmy jak Unibep S.A., Pronar czy Astek Polska.

PUP Białystok

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku obsługuje klientów zamieszkałych na terenie miasta Białystok, a także powiatu ziemskiego, w skład którego wchodzi 15 gmin. Mieszkańcy 4 z nich ((Łapy, Suraż, Turośń Kościelna, Poświętne) obsługuje filia PUP Białystok w Łapach.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
tel. (sekretariat): 85 747 38 56
e-mail: bibi@praca.gov.pl
e-PUAP: /pupbialystok/SkrytkaESP

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
e-PUAP: /pupbialystok/SkrytkaESP

Źródła:

 • Sprawozdanie MPiPS-01 miasto Białystok 2022 – kwiecień 2022
 • dane GUS (Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w kwietniu 2022 r., REGON, Liczba bezrobotnych  zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia  według województw i powiatów)
 • Barometr zawodów 2022

Szukaj pracy w mieście