Praca Augustów

Praca w Augustowie

Augustów to znana w całej Polsce i poza jej granicami miejscowość turystyczna i uzdrowiskowa, malowniczo położona w obszarze Zielonych Płuc Polski, wśród jezior i lasów. Choć kojarzy się przede wszystkim z Mazurami, to administracyjnie leży w granicach województwa podlaskiego.

Augustów, powiat augustowski

Augustów jest siedzibą powiatu i gminy wiejskiej Augustów. Na 1658 kilometrach kwadratowych terenu powiatu augustowskiego znajduje się 55 jezior i 10 rezerwatów przyrody. 65% całkowitej powierzchni podlega ochronie. Nic więc dziwnego, że ważne miejsce w profilu lokalnej gospodarki zajmują turystyka wodna i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. Jakich firm jest tu najwięcej? Czym wyróżnia się Augustów na tle innych miast w województwie podlaskim?

Augustów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Augustów to jedno z dwóch miast powiatu augustowskiego i siedziba jego władz. W obrębie powiatu leżą także gmina miejsko-wiejska Lipsk oraz sześć gmin wiejskich: Płaska, Bargłów Kościelny, Nowinka, Sztabin oraz Augustów.

Miasto liczy 30,1 tys. mieszkańców. Zajmuje obszar 81 kilometrów kwadratowych. To drugie po Białymstoku miasto w woj. podlaskim pod względem powierzchni i czwarte (po Białymstoku, Suwałkach i Łomży), jeśli chodzi o liczbę mieszkańców.

Augustów leży niedaleko granic Polski z Białorusią, Litwą i Rosją. Sieć dróg w mieście i w jego bliskiej okolicy zapewnia łatwy dojazd do wielu większych ośrodków miejskich. Prowadzą tędy trzy trasy krajowe:

 • DK nr 8 (stanowiąca część trasy europejskiej E67) wiodąca od polsko-czeskiego przejścia granicznego w Kudowie-Zdrój przejścia polsko-litewskiego w Budzisku,
 • DK nr 16 – z Dolnej Grupy koło Grudziądza do przejścia granicznego Polska-Litwa w Ogrodnikach,
 • DK nr 61 prowadząca przez Augustów, Łomżę i Warszawę.

Układ komunikacyjny miasta tworzą też drogi lokalne – powiatowe i gminne oraz droga wojewódzka nr 664. Do miasta można również dojechać koleją.

Około 70% powierzchni miasta to tereny podlegające ochronie – ostoje, siedliska, obszar chronionego krajobrazu Puszcza i Jeziora Augustowskie. To właśnie bogata unikatowa przyroda jest tym, co do Augustowa przyciąga turystów. Miasto słynie z czystych jezior. Największe to Sajno, Necko, Białe Augustowskie, Studzieniczne oraz Rospuda Augustowska. Jeziora zajmują około 26% terenu miasta. Sieć wodną współtworzą też Kanał Augustowski i rzeka Netta (prawy dopływ Biebrzy).

Ośrodki wypoczynkowe, kąpieliska, kempingi, amfiteatr nad brzegiem jeziora Necko, elektryczny wyciąg nart wodnych, żegluga czy kajakarstwo to tylko mała część tego, co ma do zaoferowania Augustów. 

Specyficzny mikroklimat oraz występujące tu złoża borowiny pozwoliły prowadzić w mieście działalność uzdrowiskową. Do Augustowa przyjeżdżają kuracjusze z chorobami reumatologicznymi, ortopedyczno-urazowymi, problemami z naczyniami obwodowymi, osteoporozą czy po prostu chcący podnieść swoją odporność.

Rynek pracy, oferty pracy – Augustów

W Augustowie działa ponad połowa wszystkich firm w powiecie. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w mieście wynosi 2939 (stan REGON na 30 września 2020 r.). Są wśród nich jednostki różnej wielkości, przeważają, zgodnie z panującą w całym kraju sytuacją, mikroprzedsiębiorstwa.

Podmioty gospodarki narodowej w Augustowie ze względu na przewidywaną liczbę pracujących:

 • 2832 (60 z sektora publicznego) zatrudnia od 0 do 9 pracowników,
 • 86 (w tym 23 jednostki budżetowe) utrzymuje między 10 a 49 miejsc pracy,
 • 18 (11 z sektora publicznego) deklaruje stan zatrudnienia w przedziale 50-249 osób,
 • 2 (1 prywatny, 1 budżetowy) zatrudniają 250-999 osób,
 • 1 przedsiębiorstwo prywatne generuje 1000 lub więcej miejsc pracy.

Do największych pracodawców w Augustowie zaliczają się producent tytoniu przemysłowego oraz zakład produkujący jachty i łodzie motorowe. Branża szkutnicza prężnie się tu rozwija, a w mieście działa wspierająca przedsiębiorców reprezentujących ten sektor „Fundacja Klaster Polskie Jachty”.

Jeśli chodzi o sekcje PKD, najliczniej reprezentowane w Augustowie są:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów – 626 podmiotów,
 • budownictwo – 326 podmiotów,
 • transport i gospodarka magazynowa – 254 podmioty.

Sporo jest też firm usługowych, podmiotów prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną. Zarejestrowanych w sekcji: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi jest w mieście 166 podmiotów. 

Wg statystyk PUP w Augustowie, we wrześniu 2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie wynosiła 2281 (w tym 1082 kobiety). 344 osoby (192 kobiety) miały prawo do zasiłku. Jak te liczby przekładają się na stopę bezrobocia?

Zgodnie z danymi GUS-u stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie augustowskim jest wysoki. We wrześniu 2020 r. wynosił on 10,4%. Dla porównania – średnia w Podlaskiem to 7,6%, a w Polsce – 6,1%.

PUP Augustów:

Adres: ul. Mickiewicza 2, 16-300 Augustów
E-mail: sekretariat@pup.augustow.pl
Telefon: 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802.