Praca Bielsk Podlaski

Praca w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski leży we wschodniej części Polski, na terenie Zielonych Płuc Polski i niedaleko Puszczy Białowieskiej. To jedno z większych miast w województwie podlaskim, siedziba powiatu i wiejskiej gminy, w skład której wchodzą 63 miejscowości.

Bielsk Podlaski jest nie tylko lokalnym ośrodkiem administracyjnym, siedzibą urzędów, instytucji otoczenia biznesu i finansowych, ale też ośrodkiem przemysłowym, centrum edukacyjnym – ze szkołą wyższą – i kulturalnym, z którego korzystają mieszkańcy powiatu.

Bielsk Podlaski - zabytek

Na obszarze Bielska Podlaskiego zlokalizowane są też tereny inwestycyjne w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Inwestycyjnej. Podstrefa Bielsk Podlaski zajmuje ponad 5,2 ha. Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na działalność w podstrefie, są uprawnieni do preferencyjnych warunków prowadzenia biznesu – ulg czy zwolnień podatkowych.

Jakie branże uznaje się w tej okolicy za rozwojowe? Kogo poszukują działające w Bielsku Podlaskim firmy?

Bielsk Podlaski – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Liczba mieszkańców miasta wg danych GUS na koniec 2019 r. wynosiła 26 tysięcy. 

Bielsk Podlaski (woj. podlaskie) leży na Równinie Bielskiej, nad rzeką Białą, od której zresztą wzięła się nazwa miasta. Zajmuje powierzchnię 27 kilometrów kwadratowych na południe od stolicy Podlasia – Białegostoku.

Bielsk Podlaski sąsiaduje z takimi miejscowościami jak Brańsk (25 km), Kleszczele (25 km), Hajnówka (28 km), Suraż (30 km), Zabłudów (31 km), Łapy (39 km).

Bielsk to spokojne miasto, zlokalizowane w małęj odległości od Puszczy Białowieskiej. Podróż autem do Białegostoku zajmuje bielszczanom niecałą godzinę – do pokonania jest odległość ok. 47 km, a do Warszawy jedzie się ok. 2,5 godziny (trasa o długości 190 km).

Miasto pełni funkcję węzła drogowego o znaczeniu ponadregionalnym. Przecinają się tutaj drogi krajowe: nr 19 (Kuźnica Białostocka – Rzeszów), nr 66 (Zambrów – Połowce) oraz droga wojewódzka nr 687 (Bielsk Podlaski – Białowieża). W mieście jest także stacja kolejowa oraz cywilne lądowisko dla śmigłowców sanitarnych.

Rynek pracy, oferty pracy – Bielsk Podlaski

Praca w Bielsku Podlaskim możliwa jest zarówno w dużych firmach, jak i mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Na terenie miasta siedzibę ma 2480 podmiotów gospodarki narodowej (dane GUS, REGON, 31.08.2020 r.). Przeważają najmniejsze jednostki – samozatrudnieni i zatrudniające do 9 osób – takich podmiotów jest 2387. 63 pracodawców utrzymuje między 10 a 49 miejsc pracy, natomiast 25 – od 50 do 249 miejsc. Największe zakłady pracy w mieście (cztery prywatne i jeden państwowy) zatrudniają od 250 do 999 osób.

Podmiotów z sektora publicznego jest w mieście 81. W strukturze własności przeważają jednostki prywatne – 2391, a wśród nich osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 1994. Poza nimi w mieście działa 240 spółek (139 handlowych, 99 cywilnych) i 14 spółdzielni.

Najwięcej bielskich podmiotów zajmuje się handlem lub naprawą pojazdów – 24% wszystkich zarejestrowanych w REGON jednostek. 15,7% trudni się budownictwem, 9% opieką zdrowotną i pomocą społeczną, a 8,7% działalnością profesjonalną, naukową i techniczną.

W Bielsku Podlaskim zlokalizowane są zakłady przemysłu budowlanego, włókiennicze, metalowe i przetwórstwa spożywczego. 

Podlasie to obszar przeważnie rolniczy, z małą gęstością zaludnienia i niską liczbą dużych firm. Są miejsca, gdzie rozwija się pozarolnicza działalność gospodarcza, a wraz z nią rynek pracy. W sierpniu 2020 r. wg danych GUS stopa bezrobocia w województwie podlaskim wynosiła 7,7%. W tym okresie średnia dla Polski była niższa – 6,1%. Powiat bielski odnotował 5,0% i był drugim w woj. powiatem z najniższą stopą bezrobocia. Niższy wskaźnik odnotował jedynie powiat suwalski (4,6%).

Działający w Bielsku Podlaskim urząd pracy miał w swoim rejestrze 1220 mieszkańców, w tym 608 kobiet. 141 osób, w tym 73 kobiety posiadały prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Poza sprawdzaniem nowych ogłoszeń na portalach internetowych, stronach bielskich firm bądź w Powiatowym Urzędzie Pracy, w ocenie własnych szans na zdobycie zatrudnienia w danym zawodzie pomaga ocena sytuacji na rynku pracy, panujących na nim trendów. Pomoże w tym Barometr zawodów – prognoza zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych regionach kraju.

W powiecie bielskim w Barometrze wskazano bardzo długą listę zawodów deficytowych. Oznacza to, że wielu pracodawców ma trudności rekrutacyjne ze znalezieniem chętnych do pracy kandydatów, legitymujących się aktualnymi uprawnieniami, czy z wymaganym doświadczeniem. Najwięcej zawodów deficytowych znajdziemy tu w branży budowlanej. Braki kadrowe dotykają jednak też  budżetówki – opieki zdrowotnej, służb mundurowych, oświaty – firm transportowych, zakładów przemysłowych i wielu innych przedsiębiorstw.

Nie wskazano natomiast w Barometrze grup zawodów, które są w Bielsku Podlaskim i okolicach byłyby nadwyżkowe. 

PUP Bielsk Podlaski:

Adres: ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski
E-mail: pup@powiatbielski.pl bibe@praca.gov.pl
Telefon: 85 833-27-00.