Oferty Tygodnia

Praca Zambrów Najnowsze oferty pracy: 18

Praca PODLASKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Zambrowie

Zambrów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Zambrowie mieszka ok. 22 tys. osób. Miasto rozciąga się na terenie 19 kilometrów kwadratowych (co stanowi 2,6% powierzchni powiatu), leży w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego, nad rzeką Jabłonką (dopływ Gaci). Miasto otacza wiejska gmina Zambrów, zajmująca 40,8% obszaru powiatu.

Nazwa Zambrów wzięła się do staropolskiego słowa „ząbr”, które oznacza „miejsce pobytu żubrów”. Zwierze jest do dziś symbolem miasta, uwidocznionym w herbie. W miasteczku znajduje się także naturalnych wymiarów pomnik żubra.

Miasto jest ważnym węzłem drogowym, co pozytywnie wpływa na rozwój gospodarki regionu. Krzyżują się tu ponadlokalne szlaki komunikacyjne:

  • trasa europejska E67, łącząca Finlandię z Europą Środkową,
  • trasa S8 – łącząca Kudowę-Zdrój z Budziskiem (przez Warszawę i Białystok),
  • droga krajowa nr 63 relacji Perły – Sławatycze,
  • droga krajowa nr 66 Zambrów – Połowce.

Niedaleko od Zambrowa są takie miejscowości jak Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Czyżew, Łomża, Ostrów Mazowiecka czy Jedwabne. Położenie miasta na trasie szybkiego ruchu S8 zapewnia dogodny dojazd do Białegostoku oddalonego o 72 km i do Warszawy (131 km).

Rynek pracy, oferty pracy – Zambrów

Wg danych GUS na koniec sierpnia 2020 r. w rejestrze REGON widniały 2074 podmioty gospodarki narodowej z siedzibą w Zambrowie. Największą grupę stanowiły najmniejsze jednostki (niezatrudniające pracowników bądź zatrudniające do 9 osób) – ich liczba wyniosła 2007. W mieście działają jednak także większe firmy. Liczba podmiotów z kadrą rzędu 10-49 osób wynosi 48, natomiast  17 zambrowskich pracodawców zatrudnia między 50 a 249 pracowników. 2 największe podmioty generują między 250 a 999 miejsc pracy. 

96% podmiotów to firmy prywatne, 81,1% – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Mimo że jednostki budżetowe stanowią 4% wszystkich podmiotów, ze względu na liczbę pracowników są niezwykle istotną składową lokalnego rynku pracy.

Spośród 80 podmiotów w sektorze publicznym:

  • 2 największe zatrudniają między 250 a 999 osób,
  • 9 utrzymuje od 50 do 249 miejsc pracy,
  • w 18 pracuje między 10 a 49 osób,
  • 51 to mikrojednostki.

Zambrów jest sporym ośrodkiem handlowo-usługowym. W mieście działa też wiele firm budowlanych, transportowych i logistycznych, a także zajmujących się przetwórstwem przemysłowym i świadczących usługi związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną.

Do największych pracodawców z sektora prywatnego zaliczają się zakład produkcji mleczarskiej, producent okien czy producent opakowań papierowych. Tereny inwestycyjne, w tym obszar Zambrowskiego Parku Przemysłowego, instytucje otoczenia biznesu oraz położenie miasta i rozbudowana infrastruktura drogowa sprzyjają prowadzeniu działalności gospodarczej w mieście.

Stopa bezrobocia rejestrowanego to niezwykle ważny wskaźnik kondycji rynku pracy – w skali ogólnopolskiej i lokalnej. Podlasie jest terenem, na którym przeważa działalność rolnicza, obszar Zielonych Płuc Polski – bez dużych zakładów przemysłu ciężkiego. Rynek zatrudnienia w województwie jest mocno zróżnicowany, co można dostrzec, m.in. analizując stopę bezrobocia w podlaskich powiatach. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu 2020 r. najniższy wskaźnik odnotowano w powiecie bielskim – 5,0%, a najwyższy w kolneńskim – 13,7%. Powiat zambrowski – ze stopą bezrobocia na poziomie 6,5% – należy do obszarów ze wskaźnikiem niższym niż wojewódzka średnia – 7,7%. Dla porównania średnia wyliczona dla kraju w sierpniu wyniosła 6,1%.

Aktywizacją zawodową bezrobotnych mieszkańców Zambrowa zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy. W sierpniu 2020 r. było w nim zarejestrowanych 1156 osób, w tym 620 kobiet. 163 bezrobotnych (86 kobiet) miało prawo do pobierania zasiłku ze środków Funduszu Pracy.

PUP Zambrów:

Adres: ul. Fabryczna 3 (III piętro), 18-300 Zambrów
E-mail: sekretariat@pupzambrow.pl
Telefon: 86 270 82 10.