Praca Grajewo

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 292

Praca w Grajewie

Grajewo leży nad rzeką Ełk, w północno-wschodniej Polsce. Przynależy do województwa podlaskiego, jest siedzibą powiatu i wiejskiej gminy Grajewo.

Miasto leży na pograniczu Podlasia, Mazur i Kurpiowszczyzny. Jest ośrodkiem administracyjnym, edukacyjnym i kulturalnym dla mieszkańców powiatu i sąsiadujących z nim gmin. To także rozwinięty rynek pracy, na którym funkcjonują przedsiębiorstwa różnej wielkości, reprezentujące zróżnicowane branże.

Jakich specjalistów szukają grajewskie firmy? Jakie sektory gospodarki można uznać tu za rozwojowe i co ma do zaoferowania ta część Podlasia pracownikom i przedsiębiorcom?

Grajewo – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Grajewo (woj. podlaskie) zamieszkuje 21,9 tys. osób. Powierzchnia miasta to prawie 19 kilometrów kwadratowych, rozciągających się na Wysoczyźnie Kolneńskiej. Wiele miast w województwie podlaskim charakteryzuje się rozległymi terenami rolniczymi. Należy do nich też Grajewo, w którym użytki rolne zajmują ok. 60% terenu. Miejscowość jest natomiast słabo zalesiona.

Grajewo to największe z miast w powiecie, do którego należą też:

 • gmina miejsko-wiejska Rajgród,
 • gmina miejsko-wiejska Szczuczyn,
 • gmina wiejska Grajewo,
 • gmina wiejska Radziłów,
 • gmina wiejska Wąsosz.

Grajewo i okolice mają potencjał turystyczny, związany m.in. z położeniem miejscowości na obszarze Zielonych Płuc Polski i bliskością Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Do sieci komunikacyjnej miasta zaliczają się poza drogami lokalnymi – powiatowymi i gminnymi – odcinki dwóch dróg krajowych nr 61 (Warszawa – Augustów) oraz nr 65 (Gołdap – Bobrowniki). Grajewo leży 80 km od Białegostoku i prawie 230 km od Warszawy. Miasto otwartym pierścieniem otacza wiejska gmina Grajewo, a dopełnia go gmina wiejska Prostki, w województwie warmińsko-mazurskim. Niedaleko leżące miejscowości to np. Ełk, Rajgród, Szczuczyn czy Goniądz.

Rynek pracy, oferty pracy – Grajewo

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego Grajewo – gmina miejska stanowi siedzibę dla 1993 podmiotów gospodarki narodowej (dane na 31.08.2020 r.). W zdecydowanej większości są to prywatne mikroprzedsiębiorstwa, ale nie tylko.

Struktura własności podmiotów zarejestrowanych w REGON w Grajewie wygląda następująco:

 • sektor prywatny – 1878 podmiotów, z czego 1537 osób fizycznych,
 • sektor publiczny – 71 podmiotów.

Wg przewidywanej liczby pracujących podmioty można podzielić na liczące:

 • od 0 do 9 pracowników – 1919 podmiotów,
 • od 10 do 49 pracowników – 58 podmiotów,
 • do 50 do 249 pracowników – 15 podmiotów,
 • 1000 pracowników lub więcej – 1 podmiot.

Wśród największych zakładów przemysłowych działających na terenie Grajewa wymienić należy m.in. przedsiębiorstwo z branży produktów drewnopochodnych (z zagranicznym kapitałem), producent paleciaków, wózków transportowych i urządzeń warsztatowych czy spółdzielnia mleczarska – będąca zarazem największym przedsiębiorstwem w branży mleczarskiej w Polsce. W zakładzie pracuje ponad 2 tys. osób. W mieście działa też sporo firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Rozwinięta jest również branża budowlana i drobne przetwórstwo przemysłowe.

Tereny inwestycyjne w Grajewie obejmuje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, rozciągająca się w trzech województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Podstrefa Grajewo to łącznie 20,2 ha terenów przeznaczonych na inwestycje. Przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na działalność w ramach SSE, mogą korzystać z preferencyjnych warunków prowadzenia działalności.

Stopa bezrobocia w województwie podlaskim od lat utrzymuje się powyżej średniej krajowej. W sierpniu 2020 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wynosił 6,1% w Polsce, 7,7% na Podlasiu. W powiecie grajewskim aktywizacja zawodowa mieszkańców jest ważnym zadaniem Powiatowego Urzędu pracy, a bezrobocie to problem społeczny mający wpływ na dużą grupę mieszkańców. Stopa bezrobocia w sierpniu 2020 r. wyniosła tu 12,1%, w powiecie było ok. 2,1 tys. bezrobotnych.

Zgodnie ze statystykami Powiatowego Urzędu Pracy w omawianym okresie w rejestrze bezrobotnych znalazło się 1062 mieszkańców samego miasta Grajewa, w tym 546 kobiet. Liczba osób uprawnionych do pobierania zasiłku wynosiła 236 (120 kobiet).

887 grajewian było w trudnej sytuacji na rynku pracy. W strukturze wieku tych bezrobotnych przeważały osoby do 30 r.ż. – 283. Osób długotrwale bezrobotnych było w rejestrze 608.

PUP Grajewo:

Adres: ul. Strażacka 6 A, 19-200 Grajewo
E-mail: bigr@praca.gov.pl sekretariat@pupgrajewo.pl
Telefon: (86) 261-30-11.

Szukaj pracy w mieście