Kiedy bezkarnie możemy wyjść z biura?

2018-07-11

 

Najważniejsza w takiej sytuacji jest konieczność poinformowania o tym fakcie pracodawcy – to spowoduje, że sytuacja będzie klarowna dla obu stron i jesteśmy w stanie umówić się na jej uregulowanie – odpracowanie godzin, wypisanie wniosku urlopowego czy skorzystanie z przysługujących rodzicom godzin opieki nad dzieckiem.

 

Co się dzieje w przypadku braku informacji ze strony pracownika?

Pracownik jest zobowiązany przepisami prawa pracy przede wszystkim do przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie. Co za tym idzie opuszczenie miejsca pracy jest ciężkim naruszeniem obowiązków i może uzasadniać rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Warto pamiętać jednak, że pracodawca oceniając pracownika, który opuścił miejsce pracy, powinien wziąć pod uwagę okoliczności zdarzenia oraz wolę pracownika. Jeśli więc powodem wyjścia z pracy była konieczność wyższa (np. zalanie mieszkania, choroba bliskiej osoby, konieczność skorzystania z pomocy lekarskiej), a nie chęć wyrządzenia szkody pracodawcy, nie będzie mowy o nieusprawiedliwionym opuszczeniu miejsca pracy i wtedy (powołując się na orzecznictwo sądowe) nie ma zastosowania sankcja z art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy (rozwiązania umowy bez wypowiedzenia). W takiej sytuacji pracodawca powinien w pierwszej kolejności rozważyć karę porządkową (upomnienie lub naganę).

 

Materiał dostępny w serwisie:

 

 

oraz na kanale YouTube 

Przeczytaj także: