Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przedstawiciel Farmaceutyczny

BIOFARM Sp. z o.o.

Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kartuzy, Hel, Lębork, Wejherowo, Szymbark

29 dni temu

Biofarm Sp. z o.o. polska firma farmaceutyczna o ugruntowanej pozycji na rynku zatrudni pracownika na stanowisko

Przedstawiciel Farmaceutyczny
Miejsce pracy: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kartuzy, Hel, Lębork, Wejherowo, Szymbark
Dlaczego warto do nas dołączyć?
 • Prywatna opieka medyczna
 • Umowa o pracę – brak okresu próbnego
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Rozwój pracownika
 • Karty podarunkowe
 • Narzędzia pracy
Jeśli jesteś osobą, która:
 • lubi sprzedawać,
 • szuka możliwości rozwoju na rynku farmaceutycznym,
 • stawia sobie ambitne cele i je realizuje,
 • ma silną motywację wewnętrzną,
 • łatwo adaptuje się do zachodzących zmian,
 • ma łatwość przyswajania wiedzy,
 • potrafi efektywnie planować swoją pracę,
 • ceni jakość,
a ponadto posiada:
 • min. średnie wykształcenie,
 • prawo jazdy kat. B.

 

DOŁĄCZ DO NAS!
Będziesz odpowiedzialny za:
 • realizację planu sprzedaży w oparciu o narzędzia sprzedażowo-marketingowe oraz wiedzę merytoryczną,
 • dbanie o ekspozycję produktów w aptekach,
 • budowanie długotrwałych relacji z klientami.
Prosimy o dołączenie klauzuli (Kliknij aby wyświetlić)
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej: „Biofarm”). Kontakt z Biofarm jest możliwy pod adresem Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań lub adresem e-mail bezpieczenstwo@biofarm.pl. Dane osobowe kandydatów wskazane w art. 22¹§ 1 Kodeksu pracy tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), tj. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wyłonienia kandydata na dane stanowisko. Natomiast inne niż wymienione wyżej dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Biofarm będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biofarm w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu danej rekrutacji oraz sześć miesięcy po jego zakończeniu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli wyraziła Pani/Pan odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biofarm, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres następnych dwunastu miesięcy po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w danym procesie rekrutacji prowadzonym przez Biofarm. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w zakresie wynikającym z art. 22¹§ 1 Kodeksu pracy niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
Przedstawiciel farmaceutyczny, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą odpowiedzialną za opracowywanie i przedstawianie ofert firmy farmaceutycznej potencjalnym kontrahentom - w tym przypadku szpitalom publicznym, prywatnym jednostkom opieki zdrowotnej, aptekom, etc. Praca przedstawiciela farmaceutycznego jest w zakresie pełnionych obowiązków niemal tożsama z pracą klasycznego przedstawiciela handlowego, występującego w ...
Praca Przedstawiciel Farmaceutyczny