Oferty Tygodnia

Praca Gdańsk Najnowsze oferty pracy: 768

Praca w Gdańsku

Gdańsk – położenie geograficzne, liczba mieszkańców, komunikacja

  • Powierzchnia

Gdańsk zajmuje 263 km² powierzchni, z czego największa część – ponad 30% to użytki rolne. Tereny z zabudową mieszkaniową i przemysłową zajmują 28% gruntów w mieście. Gdańsk składa się z 35 dzielnic.

  • Populacja

Trójmiasto zamieszkuje łącznie niemal 749 tys. osób. W Gdańsku liczba mieszkańców w 2019 r. wynosiła 470, 9 tys. W skali roku przybyło ponad 4,2 tys. osób. Pod względem zaludnienia miasto zajmuje 6. miejsce w Polsce. Ludność całego woj. pomorskiego to z kolei 2 343 928 osób (dane GUS na 2019 r.). W ciągu roku liczba mieszkańców województwa wzrosła o 10 405 osób.

  • Lokalizacja geograficzna

Gdańsk leży nad Zatoką Gdańską, u ujścia rzeki Motławy do Wisły. Jego powierzchnia rozciąga się głównie na Żuławach Wiślanych, ale też na Mierzei Wiślanej, Pojezierzu Kaszubskim i Pobrzeżu Kaszubskim.

  • Położenie administracyjne

Gdańsk jest siedzibą samorządu województwa, miastem na prawach powiatu (powiat grodzki Gdańsk). Co ciekawe, nie stanowi ośrodka administracyjnego dla powiatu gdańskiego, którego władze mają swoją siedzibę w Pruszczu Gdańskim.

  • Kody i oznaczenia

W Gdańsku obowiązuje strefa numeracyjna (+48) 58, co oznacza, że chcąc dodzwonić się na telefon stacjonarny gdańszczanina, należy wykręcić właśnie ten numer. Kody pocztowe rozpoczynają się od 80-008, a kończą na 80-958. Zarejestrowane w mieście pojazdy mają na tablicach początkowe litery GD.

  • Komunikacja

Gdańsk stanowi ważny w skali krajowej i europejskiej węzeł komunikacyjny. Decyduje o tym dostęp do dróg europejskich: E28 (biegnącej przez Niemcy, Polskę, Rosję, Litwę i Białoruś), E75 (z północy Europy na południe – z Norwegii z Grecji) i E77 (z Rosji, przez Europę Środkową na Węgry). Miasto przecinają też krajowa droga nr 7, ekspresowej trasy S6 i S7 oraz DK nr 89, a także sześć dróg wojewódzkich. W dzielnicy Matarnia znajduje się także międzynarodowy Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Studia Gdańsk – najczęściej wybierane kierunki studiów

W mieście funkcjonuje kilkanaście instytutów naukowych i kilkanaście uczelni, w tym aż 6 publicznych:
• Uniwersytet Gdański,
• Politechnika Gdańska,
• Gdański Uniwersytet Medyczny,
• Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu,
• Akademia Sztuk Pięknych,
• Akademia Muzyczna.

W roku akademickim 2018/2019 na gdańskich uczelniach studiowało ponad 65,8 tys. osób, a liczba absolwentów wynosi przeszło 20,2 tys. Praca w Gdańsku dla studentów to nie tylko ta dorywcza – w gastronomii czy handlu. Młodzi ludzie mogą tu rozpocząć karierę na stażu bądź praktykach w jednej z dużych, renomowanych korporacji. Pomocą służą biura karier przy uniwersytetach, inkubatory przedsiębiorczości oraz urząd pracy.

Gdańsk – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu mają do dyspozycji rozbudowany i przede wszystkim zróżnicowany rynek pracy. W Trójmieście działa łącznie 132 779 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 31.08.2020 r.). Największą grupę stanowią samozatrudnieni i jednostki zatrudniające do 9 osób – jest ich 128 528. 3382 podmioty liczą między 10 a 49 pracowników. 722 – od 50 do 249. Dużych zakładów pracy, zatrudniających między 250 a 999 osób jest w Trójmieście 126, a generujących 1000 i więcej miejsc pracy – 21.

Suma działających w samym Gdańsku podmiotów gospodarki narodowej wynosi 81 824.

 

Oprac. własne na podstawie danych GUS

Deklarowana liczba pracowników Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Gdańsku (stan REGON na 31.08.2020 r.)
0-9 pracowników 79 253
10-49 pracowników 2028
50-249 pracowników 450
250-999 pracowników 75
1000 lub więcej pracowników 18

 

Rynek pracy stopniowo się rozwija, na przestrzeni lat widać wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej.

Gdańsk - firmy w liczbach

 

Rynek pracy w województwie pomorskim nie zmaga się ze szczególnie wysokim bezrobociem. W lipcu 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,1%. Na Pomorzu natomiast 5,5%. Zarejestrowanych osób bezrobotnych w województwie było 52,2 tys.

Gdańsk i okolice także cechuje niższe niż krajowa średnia bezrobocie.

Bezrobocie w Gdańsku

 

W odpowiedzi na to pytanie pomóc może analiza prognozy Barometr zawodów, opracowywanej rokrocznie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Osoby poszukujące pracy w województwie pomorskim lub w danym powiecie znajdą w niej listę deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych profesji.

Zgodnie z Barometrem we wszystkich powiatach województwa braki kadrowe dotyczą:
• kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
• robotników budowlanych,
• spawaczy,
• nauczycieli języków obcych i lektorów,
• pielęgniarek.

W poszczególnych częściach województwa do tej listy dochodzą kolejne zawody, których przedstawiciele są szczególnie pożądani na lokalnym rynku pracy.

Z jednej strony deficyty wynikają z przyczyn leżących po stronie kandydatów do pracy. Brak im wymaganego doświadczenia bądź aktualnych uprawnień, a z drugiej, winę za problemy rekrutacyjne ponoszą też sami pracodawcy – bywa bowiem, że oferowane przez nich warunki pracy i płacy są przez kandydatów postrzegane jako nieatrakcyjne.

Największa nadwyżka kandydatów do pracy w stosunku do dostępnych ofert dotyczy z kolei w Pomorskiem ekonomistów. Trzeba jednak przyznać, że ich sytuacja się poprawia i w niektórych powiatach zaliczają się do zawodów zrównoważonych.

Pracodawcy w stolicy województwa także borykają się z problemami kadrowymi. Największy niedobór dotyczy pomocy kuchennych, eksperci sporządzający Barometr wskazali jednak jeszcze 54 zawody deficytowe.

Wśród nich znajdują się zarówno te, które wymagają wykształcenia wyższego – m.in. nauczyciel, pedagog, lekarz, pielęgniarka, projektant i administrator baz danych, programista, inspektor nadzoru budowlanego – jak i wykształcenia technicznego czy zawodowego. Na gdańskim rynku pracy nie brakuje ofert dla kierowców, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, pracowników budowlanych, kosmetyczek i fryzjerów, piekarzy, kurierów i wielu innych.

O zatrudnienie nie muszą się martwić także pracownicy obiektów rafineryjnych czy stoczniowych, które także podnoszą prestiż inwestycyjny Gdańska na arenie europejskiej. W Gdańskim Okręgu Przemysłowym rozwija się przemysł elektromaszynowy (produkuje się tutaj statki i okręty), spożywczy (skoncentrowany wokół ryb i ich przetworów), chemiczny (paliwa i nawozy sztuczne) oraz meblarski i drzewiarski. Te obszary generują dużą liczbę miejsc pracy. Zdolna, wykształcona i gotowa na poszerzanie swoich kompetencji kadra przekłada się na rozwój firm. Spore zapotrzebowanie widać także w branżach typowo fachowych.

Ekonomiści w Gdańsku należą do zawodów zrównoważonych, natomiast jedyną nadwyżkową profesją jest kierownik ds. usług.

Firmy Gdańsk

Sporo jest w mieście i okolicy dużych firm. Do największych gdańskich pracodawców zaliczają się Grupa Lotos SA GK. Energa SA GK, Gdańska Stocznia Remontowa, Jysk sp. z o.o. i Grupa Masterlease. 1000 lub więcej miejsc pracy generują także Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Urząd Miejski czy gdański oddział ZUS-u.

Praca w Gdańsku – zarobki

Mierzone cyklicznie przez GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (z pominięciem przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób) pozwala ocenić, jak dany region wygląda na tle innych. W lipcu 2020 r. średnia płaca pracowników przedsiębiorstw w województwie pomorskim wynosiła 5500,07 zł. Dla porównania średnia w całej Polsce wyniosła 5381,65 zł.

W Gdańsku od lat przeciętne zarobki przekraczają średnie i w Polsce, i w województwie. Wg danych GUS przeciętna płaca brutto w pomorskich firmach wynosiła w 2018 r. 4917 zł, w Polsce 4852 zł, a w Gdańsku 5831. W 2019 r. było to 5169 zł dla Polski, 5282 dla województwa i 6305 dla Gdańska.

PUP Gdańsk

Gdański Urząd Pracy obsługuje mieszkańców miasta Gdańsk oraz powiatu gdańskiego. Jak wynika ze „Sprawozdania z działalności Gdańskiego Urzędu Pracy za 2019 rok”, pracujący tam doradcy objęli usługą 11 415 osób bezrobotnych, przeprowadzając 60 607 spotkań. W 2019 r. zrealizowano 96% ofert pracy z 6987, które napłynęły do urzędu, a zatrudnienie znalazło 8585 bezrobotnych.

Formy aktywizacji zawodowej cieszące się wśród gdańszczan i mieszkańców powiatu gdańskiego największą popularnością to szkolenia, staże, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Gdański Urząd Pracy
adres: ul. Lastadia 41
80-880 Gdańsk
tel.: 58 743-13-00
e-mail: kancelaria@gup.gdansk.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
tel. 58 326 18 01
e-mail: wup@wup.gdansk.pl