Oferty Tygodnia

Praca Gdańsk Najnowsze oferty pracy: 759

Praca w Gdańsku

Miasto Gdańsk – podstawowe informacje

• Powierzchnia

Gdańsk zajmuje 263 km² powierzchni, z czego największa część – ponad 30% to użytki rolne. Tereny z zabudową mieszkaniową i przemysłową zajmują 28% gruntów w mieście. Gdańsk składa się z 35 dzielnic.

• Populacja

Trójmiasto zamieszkuje łącznie niemal 749 tys. osób. W Gdańsku liczba mieszkańców w 2019 r. wynosiła 470, 9 tys. W skali roku przybyło ponad 4,2 tys. osób. Pod względem zaludnienia miasto zajmuje 6. miejsce w Polsce. Ludność całego woj. pomorskiego to z kolei 2 343 928 osób (dane GUS na 2019 r.). W ciągu roku liczba mieszkańców województwa wzrosła o 10 405 osób.

• Lokalizacja geograficzna

Gdańsk leży nad Zatoką Gdańską, u ujścia rzeki Motławy do Wisły. Jego powierzchnia rozciąga się głównie na Żuławach Wiślanych, ale też na Mierzei Wiślanej, Pojezierzu Kaszubskim i Pobrzeżu Kaszubskim.

• Położenie administracyjne

Gdańsk jest siedzibą samorządu województwa, miastem na prawach powiatu (powiat grodzki Gdańsk). Co ciekawe, nie stanowi ośrodka administracyjnego dla powiatu gdańskiego, którego władze mają swoją siedzibę w Pruszczu Gdańskim.

• Kody i oznaczenia

W Gdańsku obowiązuje strefa numeracyjna (+48) 58, co oznacza, że chcąc dodzwonić się na telefon stacjonarny gdańszczanina, należy wykręcić właśnie ten numer. Kody pocztowe rozpoczynają się od 80-008, a kończą na 80-958. Zarejestrowane w mieście pojazdy mają na tablicach początkowe litery GD.

Miasto turystów

Gdańsk to zabytki, kultura i rozrywka zlokalizowane w pięknej, nadmorskiej scenerii. Mocno rozbudowana baza noclegowa i gastronomiczna wnoszą znaczący wkład w lokalną strukturę rynkową. W Gdańsku działają 2633 podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością związaną z zakwaterowaniem i gastronomią (stan REGON na 31 sierpnia 2020 r.). W Trójmieście jest ich 4821. Pracę w turystyce można znaleźć nie tylko latem. Urlop czy choćby weekend w Gdańsku są dobrym pomysłem niezależnie od pory roku, a zainteresowanie miejscem maleje tylko nieznacznie w okresie zimowym. Bogata oferta, jaką prezentuje Gdańsk, atrakcje turystyczne, liczne wydarzenia kulturalne, dają pracę wielu okolicznym artystom i organizatorom różnego rodzaju imprez. Coroczne festiwale, cykliczne imprezy przyciągają gości z całej Europy. Nad Bałtyk co roku nadciągają nie tylko Polacy. Warunki przyrodnicze, zabytki i uroki Gdańska doceniają zwłaszcza Brytyjczycy, Niemcy, Skandynawowie czy Rosjanie. W 2019 r. miasto przyjęło 3 524 734 turystów (źródło: Gdańsk w liczbach).

Pomorska stolica to także ośrodek kulturalny. Mieszkańcy i turyści mogą wybierać z repertuaru trzech teatrów, pójść do Filharmonii Bałtyckiej lub Opery Bałtyckiej, do kina, biblioteki, czy galerii sztuki. Na gości czeka też ponad dwadzieścia gdańskich muzeów.

Gdańskie firmy – REGON

Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu mają do dyspozycji rozbudowany i przede wszystkim zróżnicowany rynek pracy. W Trójmieście działa łącznie 132 779 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 31.08.2020 r.). Największą grupę stanowią samozatrudnieni i jednostki zatrudniające do 9 osób – jest ich 128 528. 3382 podmioty liczą między 10 a 49 pracowników. 722 – od 50 do 249. Dużych zakładów pracy, zatrudniających między 250 a 999 osób jest w Trójmieście 126, a generujących 1000 i więcej miejsc pracy – 21.

Suma działających w samym Gdańsku podmiotów gospodarki narodowej wynosi 81 824.

 

Oprac. własne na podstawie danych GUS

Deklarowana liczba pracowników Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Gdańsku (stan REGON na 31.08.2020 r.)
0-9 pracowników 79 253
10-49 pracowników 2028
50-249 pracowników 450
250-999 pracowników 75
1000 lub więcej pracowników 18

 

Rynek pracy stopniowo się rozwija, na przestrzeni lat widać wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej.

 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Gdańsku
Oprac. własne, na podstawie danych GUS

 

Najwięksi gdańscy pracodawcy

Sporo jest w mieście i okolicy dużych firm. Do największych gdańskich pracodawców zaliczają się Grupa Lotos SA GK. Energa SA GK, Gdańska Stocznia Remontowa, Jysk sp. z o.o. i Grupa Masterlease. 1000 lub więcej miejsc pracy generują także Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Urząd Miejski czy gdański oddział ZUS-u.

Praca w Gdańsku – zarobki

Mierzone cyklicznie przez GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (z pominięciem przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób) pozwala ocenić, jak dany region wygląda na tle innych. W lipcu 2020 r. średnia płaca pracowników przedsiębiorstw w województwie pomorskim wynosiła 5500,07 zł. Dla porównania średnia w całej Polsce wyniosła 5381,65 zł.

W Gdańsku od lat przeciętne zarobki przekraczają średnie i w Polsce, i w województwie. Wg danych GUS przeciętna płaca brutto w pomorskich firmach wynosiła w 2018 r. 4917 zł, w Polsce 4852 zł, a w Gdańsku 5831. W 2019 r. było to 5169 zł dla Polski, 5282 dla województwa i 6305 dla Gdańska.

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego

Rynek pracy w województwie pomorskim nie zmaga się ze szczególnie wysokim bezrobociem. W lipcu 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,1%. Na Pomorzu natomiast 5,5%. Zarejestrowanych osób bezrobotnych w województwie było 52,2 tys.

Gdańsk i okolice także cechuje niższe niż krajowa średnia bezrobocie.

 

Stopa bezrobocia - porównanie Polska, woj. pomorskie, Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiat Gdański
Oprac. własne, na podstawie danych GUS

 

Na kogo czeka praca w Gdańsku i Pomorskiem?

W odpowiedzi na to pytanie pomóc może analiza prognozy Barometr zawodów, opracowywanej rokrocznie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Osoby poszukujące pracy w województwie pomorskim lub w danym powiecie znajdą w niej listę deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych profesji.

Zgodnie z Barometrem we wszystkich powiatach województwa braki kadrowe dotyczą:
• kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
• robotników budowlanych,
• spawaczy,
• nauczycieli języków obcych i lektorów,
• pielęgniarek.

W poszczególnych częściach województwa do tej listy dochodzą kolejne zawody, których przedstawiciele są szczególnie pożądani na lokalnym rynku pracy.

Z jednej strony deficyty wynikają z przyczyn leżących po stronie kandydatów do pracy. Brak im wymaganego doświadczenia bądź aktualnych uprawnień, a z drugiej, winę za problemy rekrutacyjne ponoszą też sami pracodawcy – bywa bowiem, że oferowane przez nich warunki pracy i płacy są przez kandydatów postrzegane jako nieatrakcyjne.

Największa nadwyżka kandydatów do pracy w stosunku do dostępnych ofert dotyczy z kolei w Pomorskiem ekonomistów. Trzeba jednak przyznać, że ich sytuacja się poprawia i w niektórych powiatach zaliczają się do zawodów zrównoważonych.

Kierunek na Gdańsk: praca od zaraz

Pracodawcy w stolicy województwa także borykają się z problemami kadrowymi. Największy niedobór dotyczy pomocy kuchennych, eksperci sporządzający Barometr wskazali jednak jeszcze 54 zawody deficytowe.

Wśród nich znajdują się zarówno te, które wymagają wykształcenia wyższego – m.in. nauczyciel, pedagog, lekarz, pielęgniarka, projektant i administrator baz danych, programista, inspektor nadzoru budowlanego – jak i wykształcenia technicznego czy zawodowego. Na gdańskim rynku pracy nie brakuje ofert dla kierowców, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, pracowników budowlanych, kosmetyczek i fryzjerów, piekarzy, kurierów i wielu innych.

O zatrudnienie nie muszą się martwić także pracownicy obiektów rafineryjnych czy stoczniowych, które także podnoszą prestiż inwestycyjny Gdańska na arenie europejskiej. W Gdańskim Okręgu Przemysłowym rozwija się przemysł elektromaszynowy (produkuje się tutaj statki i okręty), spożywczy (skoncentrowany wokół ryb i ich przetworów), chemiczny (paliwa i nawozy sztuczne) oraz meblarski i drzewiarski. Te obszary generują dużą liczbę miejsc pracy. Zdolna, wykształcona i gotowa na poszerzanie swoich kompetencji kadra przekłada się na rozwój firm. Spore zapotrzebowanie widać także w branżach typowo fachowych.

Ekonomiści w Gdańsku należą do zawodów zrównoważonych, natomiast jedyną nadwyżkową profesją jest kierownik ds. usług.

Gdańsk – praca dla studenta

W mieście funkcjonuje kilkanaście instytutów naukowych i kilkanaście uczelni, w tym aż 6 publicznych:
• Uniwersytet Gdański,
• Politechnika Gdańska,
• Gdański Uniwersytet Medyczny,
• Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu,
• Akademia Sztuk Pięknych,
• Akademia Muzyczna.

W roku akademickim 2018/2019 na gdańskich uczelniach studiowało ponad 65,8 tys. osób, a liczba absolwentów wynosi przeszło 20,2 tys. Praca w Gdańsku dla studentów to nie tylko ta dorywcza – w gastronomii czy handlu. Młodzi ludzie mogą tu rozpocząć karierę na stażu bądź praktykach w jednej z dużych, renomowanych korporacji. Pomocą służą biura karier przy uniwersytetach, inkubatory przedsiębiorczości oraz urząd pracy.

Urząd Pracy w Gdańsku: oferty, programy, dane teleadresowe

Gdański Urząd Pracy obsługuje mieszkańców miasta Gdańsk oraz powiatu gdańskiego. Jak wynika ze „Sprawozdania z działalności Gdańskiego Urzędu Pracy za 2019 rok”, pracujący tam doradcy objęli usługą 11 415 osób bezrobotnych, przeprowadzając 60 607 spotkań. W 2019 r. zrealizowano 96% ofert pracy z 6987, które napłynęły do urzędu, a zatrudnienie znalazło 8585 bezrobotnych.

Formy aktywizacji zawodowej cieszące się wśród gdańszczan i mieszkańców powiatu gdańskiego największą popularnością to szkolenia, staże, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Gdański Urząd Pracy
adres: ul. Lastadia 41
80-880 Gdańsk
tel.: 58 743-13-00
e-mail: kancelaria@gup.gdansk.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
tel. 58 326 18 01
e-mail: wup@wup.gdansk.pl