Inspektor Dozoru Technicznego

Transportowy Dozór Techniczny

Wielkopolskie

6 dni temu

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
Oddział Terenowy w Poznaniu
zatrudni pracowników na stanowisko

Inspektor Dozoru Technicznego
Miejsce pracy: woj. wielkopolskie
 
Obowiązki po odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień:
 • przeprowadzanie badań urządzeń technicznych;
 • wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Dyrektora TDT;
 • prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych;
 • udział w komisjach kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
 • analiza dokumentacji technicznej, wypadków i uszkodzeń urządzeń technicznych;
 • bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi TDT.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wyższego wykształcenia technicznego (o specjalności mechanicznej, elektrycznej lub pokrewnej);
 • dobrego stanu zdrowia (brak przeciwwskazań do prac w przestrzeni zamkniętej i na wysokości);
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze przemysłowym;
 • znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego (będzie dodatkowym atutem)
 • komunikatywności i samodzielności w podejmowaniu decyzji;
 • odporności na stres;
 • umiejętności współpracy w zespole;
 • znajomości obsługi komputera (pakiet Office);
 • dyspozycyjności i gotowości do częstych wyjazdów służbowych;
 • prawo jazdy kategorii „B";
 • mile widziana będzie znajomość zagadnień związanych ze spawalnictwem lub innymi technologiami spajania wykorzystywanymi w przemyśle; znajomości systemów zapewnienia jakości; posiadanie certyfikatów kompetencji w zakresie badań nieniszczących.
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju osobistego;
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • profesjonalne wdrożenie do pracy, szkolenia zawodowe i kursy;
 • świadczenia pozapłacowe (opieka medyczna; ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do wypoczynku oraz aktywności kulturalnej i sportowej).
Wymagane dokumenty:

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych

 

 Wyślij aplikację 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim, wpisując w temacie nazwę stanowiska oraz klikając w przycisk aplikowania. Prosimy o przesłanie CV w języku polskim z dopiskiem: „Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Transportowy Dozór Techniczny z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV/dokumentami aplikacyjnymi w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji".

 

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Transportowy Dozór Techniczny z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV/dokumentami aplikacyjnymi w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko inspektora dozoru technicznego.

 

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celu sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Transportowym Dozorze Technicznym jest:
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Transportowego Dozoru Technicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Transportowym Dozorze Technicznym za pomocą adresu: dane.osobowe@tdt.gov.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 221 Kodeksu pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji w Transportowym Dozorze Technicznym.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być samodzielni pracownicy ds. kadr oraz kierownicy oddziałów/wydziałów, dla których prowadzona jest rekrutacja.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 i będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Transportowym Dozorze Technicznym Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka) oraz Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Poznaj

Transportowy Dozór Techniczny

Inżynier do spraw Wsparcia Technicznego to osoba, która zajmuje się dostarczaniem pomocy technicznej klientom danej firmy. Do jego obowiązków należy także rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem oraz przekazywanie problemów do wyższych dział ów wsparcia. Inżynier do spraw Wsparcia Technicznego musi posiadać: wykształcenie ...
Praca Inżynier ds. Wsparcia Technicznego