Inspektor / Młodszy Programista / Starszy Programista w Departamencie Informatyki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lublin

1 godz. temu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Młodszy Programista / Starszy Programista w Departamencie Informatyki
Miejsce pracy: Lublin
Nr ref.: ARiMR/DI/140/20

Stanowisko pracy: Inżynier Oprogramowania


Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • Projektowanie, tworzenie i modyfikacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
 • Optymalizacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
 • Projektowanie i implementacja baz danych na potrzeby tworzonych systemów aplikacyjnych wykonywanych/rozwijanych siłami własnymi ARiMR.
 • Współpraca z użytkownikami w zakresie tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR.
 • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych w zakresie komunikacji tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR z innymi systemami.
 • Tworzenie dokumentacji technicznej do systemów aplikacyjnych tworzonych siłami własnymi ARiMR.
 • Wsparcie młodszych programistów w realizacji projektów.
 • Wsparcie w utrzymaniu i konfiguracji narzędzi programistycznych (DevOps)
 • Wykonywanie "code review" we współpracy z innymi członkami zespołu
 • Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w organizacji.

Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub studia podyplomowe tym zakresie albo w trakcie studiów na kierunku informatyka lub pokrewnym oraz udokumentowane doświadczenie co najmniej roczne w obszarze związanym z tworzeniem oprogramowania
 • umiejętność tworzenia i rozwijania aplikacji na platformie Oracle Application Express (Apex)
 • doświadczenie i umiejętności w programowania w PL/SQL
 • umiejętność tworzenia wydajnych zapytań w SQL
 • umiejętność pracy w środowisku bazy danych Oracle
 • znajomość relacyjnych baz danych

Uwaga: na stanowisku Starszego Programisty wymagany jest udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę i wykształcenie wyższe;
Na stanowisku Młodszego Programisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest udokumentowany 2 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę lub przy wykształceniu średnim: udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę. Liczy się zakres zadań zbieżny w przeważającej części z w/w wymaganiami koniecznymi
Na stanowisku Inspektora przy wykształceniu wyższym nie wymagany jest staż pracy na umowę o pracę a przy wykształceniu średnim wymagany jest udokumentowany roczny staż pracy na podstawie umowy o pracę. Liczy się zakres zadań zbieżny w przeważającej części z w/w wymaganiami koniecznymi.

 

Wymagania pożądane:

 • wiedza z zakresu SQL (znajomość PostgreSQL)
 • umiejętność programowania w JavaScript
 • znajomość HTML, CSS, jQuery
 • znajomość Oracle Forms/Reports
 • wiedza z zakresu NoSQL (znajomość MangoDB)
 • znajomość środowiska Node.js oraz narzędzi, które są z nimi powiązane (np. npm)
 • znajomość narzędzia Jira
 • znajomość systemu kontroli wersji Git
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy,
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
  (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia),
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, studia podyplomowe/szkolenie/kursy w wymaganym zakresie

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 07 grudnia 2020 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

 

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem: ARiMR/DI/140/20

 

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: ARiMR/DI/140/20


lub elektronicznie na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem: ARiMR/DI/140/20


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

 

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poznaj stanowisko: Programista C# 
Język C#, inaczej C Sharp, jest obiektowym językiem programowania, służącym do tworzenia programów dla środowiska .NET Framework, DotGNU, czy Mono. Język C# funkcjonuje na wielu platformach systemowych, posiada też wiele cech wspólnych z Object Pascalem, czy C++. Programista, jako osoba zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem aplikacji, programów i systemów komputerowych, specjalizuje się obsłudze ...
Praca Programista C#