Inspektor w Komisariacie Policji w Kunowie

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski

1843 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 150603
 • Data ukazania się ogłoszenia: 28 marca 2013 r.

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • Komendant Powiatowy
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi kancelaryjnej
 • w Komisariacie Policji w Kunowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ostrowiec Świętokrzyski Aleja 3-go Maja 9

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrowiec Świętokrzyski
 • miejsce pracy Komisariat Policji w Kunowie
  ul. T. Kościuszki 2
  27-415 Kunów
  powiat ostrowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej sekretariatu w celu uporządkowanego ewidencjonowania dokumentacji wpływającej i wychodzącej z komisariatu Policji, w tym między innymi pobieranie, rejestrowanie i wydawanie poszczególnym funkcjonariuszom materiałów, które wpłynęły do komisariatu Policji;
 • prowadzenie rejestru mandatów karnych, zdawanie mandatów karnych do KPP w Ostrowcu Św. w celu prawidłowego rozliczenia blankietów mandatowych oraz realizuje zadania związane z ewidencją mandatów karnych w systemie „I-SEM” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • prowadzenie rejestru kart Mrd-5 oraz kart zdarzeń drogowych i przekazywanie ich do Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ostrowcu Św. w celu ewidencji zdarzeń drogowych;
 • prowadzenie Rejestru Śledztw i Dochodzeń, elektronicznego Rejestru Śledztw i Dochodzeń oraz rejestru odmów wszczęcia i elektronicznego Rejestru Odmów Wszczęć spraw prowadzonych przez funkcjonariuszy realizujących pracę procesową w KP w Kunowie w celu ewidencjonowania zdarzeń;
 • dostarczanie i odbieranie materiałów z KPP w Ostrowcu Św. i Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Św. oraz sporządzanie pocztę specjalnej do innych jednostek Policji;
 • sporządzanie korespondencji w celu udzielania odpowiedzi na zapytania z innych jednostek Policji, prokuratur, sądów i innych instytucji, administracji rządowej i samorządów;
 • prowadzenie archiwizacji dokumentów jawnych wytworzonych w sekretariacie komisariatu Policji i będących na stanie sekretariatu w celu realizacji ustawowych zadań w tym zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w pomieszczeniach biurowych (naturalne i sztuczne oświetlenie)
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca wykonywana w 8 godzinnym systemie pracy. Stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze poniżej 4 godz. dziennie z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
wymagania dodatkowe
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „Poufne” lub wyższą;
 • umiejętności: pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, właściwej interpretacji przepisów, obsługi komputera;
 • znajomość: przepisów przy realizacji zadań, policyjnych baz danych;
 • 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rekrutują z Praca.pl