Oferty Tygodnia

Praca Kielce Najnowsze oferty pracy: 196

Praca w Kielcach

Kielce – położenie geograficzne, liczba mieszkańców, komunikacja

Kielce na mapie Polski znajdują się w środkowo-wschodniej części. Miasto położone jest w Górach świętokrzyskich, nad rzeką Silnicą. Lokalizację miasta można określić jako dogodną pod względem inwestycyjnym. Miasto leży między dwoma międzynarodowymi korytarzami transportowymi, które łączą wschód i zachód Europy – drogami A2 i A4. W niedalekiej odległości znajduje się też droga A1 – korytarz łączący północ z południem. Dojazd do innych większych aglomeracji jest szybki i łatwy. Kielce z Krakowem dzieli 118 km, z Częstochową 134, a z Łodzią 155 km. Podróż do stolicy trasą S7 zajmuje nieco ponad 2 godziny – miasta dzieli 181 km.

Rozbudowywana jest też infrastruktura miejska. Głównie dzięki pozyskanym funduszom unijnym modernizuje się kieleckie ulice i gminne drogi, w mieście jeżdżą nowe, ekologiczne autobusy, a komunikacja publiczna jest jedną z lepiej rozwiniętych w całej Polsce. Dlatego też pracę w Kielcach podejmuje część ludności z innych ośrodków miejskich i wsi. Ze względu na mały dystans i łatwy dojazd taką możliwość mają m.in. mieszkańcy Chęcin (miasta dzieli 13 km), Morawicy (dystans 14 km), Bodzentyna (30 km), czy Skarżyska-Kamiennej (40 km).

Powierzchnia województwa świętokrzyskiego – jednego z najmniejszych w Polsce – wynosi 11,7 tys. km², z czego 109,4 km² zajmują Kielce. Liczba mieszkańców miasta to 194 852 osób, gęstość zaludnienia – 1780,3 os./km² (dane GUS na koniec 2019 r.).

Kielce to miasto na prawach powiatu (powiat grodzki), znajdujące się w centralnej części województwa. Są siedzibą władz złożonego z 19 gmin powiatu kieleckiego – największego w Świętokrzyskiem.

Studia Kielce – najczęściej wybierane kierunki studiów

Kielce to jedyny ośrodek akademicki w woj. świętokrzyskim. W mieście działa dziesięć szkół wyższych. Wśród nich są cieszące się uznaniem uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (z wydziałami zamiejscowymi) oraz Politechnika Świętokrzyska. Rokrocznie kieleckie uczelnie opuszcza około 7 tysięcy absolwentów, którzy wkraczają na rynek pracy, zasilając kadry m.in. lokalnych przedsiębiorstw. Na młodych ludzi czekają praktyki, programy stażowe i biura karier pomagające stawiać pierwsze kroki w życiu zawodowym. Praca w Kielcach dla studentów jest w zasięgu ręki.

Kielce – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

Niewątpliwy atut miasta dla inwestorów to instytucje otoczenia biznesu. Za najważniejszą z nich uchodzi Kielecki Park Technologiczny (KPT), wspierający innowacyjne i kreatywne przedsięwzięcia i oferujący dobrze zorganizowaną infrastrukturę oraz tereny inwestycyjne w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Kolejna instytucja to Centrum Obsługi Inwestora działające przy Urzędzie Miasta. COI pomaga lokalnym przedsiębiorcom, współpracuje z uczelniami i szkołami. W kontekście otoczenia biznesu warto też wspomnieć o Targach Kielce – drugim ośrodku wystawienniczym w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

W Kielcach na przedsiębiorców czekają powierzchnie biurowe w atrakcyjnych lokalizacjach i cenach przystępniejszych niż w większych polskich miastach. Rozwój nowoczesnej infrastruktury, przyjaznej dla biznesu, a także modernizacja terenów należą do obszarów wciąż doinwestowywanych przez miasto. Nowe przedsiębiorstwa, poszerzające swoje działania, to bowiem powstające miejsca pracy w Kielcach, wyższy standard życia mieszkańców i większa konkurencyjność regionu.

Ośrodek gospodarczy w Kielcach jeszcze jakiś czas temu związany był z przetwórstwem oraz eksploatacją surowców mineralnych, takich jak: rudy żelaza, miedzi, ołowiu, a także marmurów i piaskowców. Obecnie dominuje tu przemysł: budowlany, maszynowy, metalurgiczny, przetwórczy oraz spożywczy. Mocno rozwinięty jest także sektor handlowy. W mieście działa kilka galerii handlowych, duża liczba małych sklepów i lokali usługowych.

O potencjale inwestycyjnym miasta świadczy także zaplecze naukowo-badawcze, które sprzyja rozwojowi nowych miejsc pracy. Kolejny istotny dla lokalnej gospodarki sektor to branża IT. O pracę w Kielcach zdecydowanie nie muszą się martwić przedstawiciele świata informatycznego.

W tej okolicy rozwija się też sektor usług outsourcingowych. Inwestorów reprezentujących BPO i SSC mają zachęcić wykwalifikowana kadra młodych absolwentów kieleckich uczelni czekająca na zatrudnienie czy też niskie koszty pracy.

Organizacja kieleckich targów, sektor kongresowo-wystawienniczy napędzają z kolei branżę hotelarską i gastronomię. Turystyka także jest mocną stroną miasta i całego województwa. Co proponują przyjezdnym Kielce? Atrakcje docenią tu zarówno rodziny z dziećmi, młodzi ludzie, jak i seniorzy. Przede wszystkim na terenie miasta znajdują się pasma gór, rezerwat krajobrazowy Karczówka i cztery rezerwaty przyrody nieożywionej. Poza najpopularniejszą w Kielcach Kadzielnią są to Wietrznia, Ślichowice, Biesak-Białogon.

6252 tys. osób – tyle wyniosło w kraju przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wg GUS (nie wliczając przedsiębiorstw do 9 pracowników) w lipcu 2020 r. Oznacza to spadek o 2,3% w porównaniu z lipcem rok wcześniej. W Świętokrzyskiem w lipcu 2020 r. przeciętne zatrudnienie to z kolei 122,8 tys. osób, o 3% mniej niż w lipcu 2019 r.

Które branże generują najwięcej miejsc pracy w województwie? W lipcu 2020 r. najwięcej zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw pracowało w przemyśle (67,9 tys.; 60,2 tys. w samym przetwórstwie przemysłowym). Na drugim miejscu znalazła się sekcja: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 21,7 tys. osób. Kolejne to:
    • budownictwo – 10,2 tys.,
    • transport i gospodarka magazynowa – 7 tys.,
    • administrowanie i działalność wspierająca 4,9 tys.
      (źródło: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w lipcu 2020 r., Urząd Statystyczny w Kielcach).

Analizując stopę bezrobocia rejestrowanego w województwie świętokrzyskim na przestrzeni lat, możemy dostrzec jej spadek, jednak wartość tego wskaźnika jest stale wyższa niż wyliczona dla Polski. W samych Kielcach rynek pracy jest w lepszej kondycji, a bezrobocie utrzymuje się poniżej krajowego. W styczniu 2020 r. stopa bezrobocia w kraju wynosiła 5,5%, w Kielcach o 0,3% mniej.

Kielce, woj. świętokrzyskie - bezrobocie

Z kolei w lipcu 2020 r. stopa bezrobocia w Kielcach wyniosła 5,7% i była o 0,4% niższa niż wskaźnik wyliczony dla kraju. Wyższe wartości obliczono dla powiatu kieleckiego – 10,8% i dla województwa świętokrzyskiego – 8,6%.

Powiaty w województwie świętokrzyskim o najniższej stopie bezrobocia (lipiec 2020 r.):
    • powiat buski – 4,1%,
    • miasto Kielce – 5,7%,
    • powiat pińczowski – 6,7%.

Powiaty w województwie świętokrzyskim o najwyższej stopie bezrobocia (lipiec 2020 r.):
    • powiat skarżyski – 16,0%,
    • powiat opatowski – 12,8%,
    • powiat konecki – 12,5%.

W Miejskim Urzędzie Pracy w lipcu 2020 r. zarejestrowanych było 6310 osób, z czego 2940 kobiet.

Na kogo czeka praca w województwie świętokrzyskim i w Kielcach? Jak widać, stopa bezrobocia znacznie się różni w zależności od części województwa. Podobnie oferty pracy w województwie świętokrzyskim w poszczególnych branżach są bardziej lub mniej dostępne w zależności od powiatu.

Co roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powstaje prognoza sytuacji na rynku pracy – w skali ogólnopolskiej i w poszczególnych częściach kraju – Barometr zawodów. Zgodnie z nią w 2020 r. w co najmniej połowie powiatów województwa świętokrzyskiego występuje deficyt pracowników w branżach: budowlanej, transporcie i spedycji, gastronomicznej, spożywczej, medycznej, elektromechanicznej, metalowej, finansowej oraz w usługach. W sumie wskazano 28 deficytowych grup zawodów, o 2 więcej niż w roku 2019 i o 21 więcej niż w 2016 r.

Maleje natomiast liczba zawodów nadwyżkowych. W edycji Barometru na 2016 r. wskazano ich 34, a w 2018 r. – 11. W 2019 i 2020 r. liczba grup zawodów, w których więcej jest zarejestrowanych bezrobotnych niż ofert pracy, wynosi w województwie świętokrzyskim 7. Są to:
    • ekonomista,
    • filozof, historyk, politolog i kulturoznawca,
    • pedagog,
    • pracownik administracyjny i biurowy,
    • specjalista administracji publicznej,
    • pracownik biura podróży i organizator obsługi turystycznej,
    • specjalista technologii żywności i żywienia.

Stolica województwa to największe i najbardziej rozwinięte gospodarczo miasto w Świętokrzyskiem, z niską stopą bezrobocia. Niemniej także tutejszy rynek pracy jest zróżnicowany. Kto bez problemu znajdzie w Kielcach oferty pracy? Jak wynika z Barometru zawodów, w najlepszej sytuacji zawodowej są pracownicy budowlani: betoniarze i zbrojarze, monterzy instalacji budowlanych oraz pracownicy robót wykończeniowych. Praca w Kielcach od zaraz czeka także na piekarzy i spawaczy. Te grupy zawodów wskazano jako silnie deficytowe. Największa nadwyżka dotyczy z kolei kandydatów poszukujących zatrudnienia w zawodzie ekonomisty.

 

Źródło: Barometr zawodów 2020
Duży deficyt Duża nadwyżka
betoniarze i zbrojarze ekonomiści
monterzy instalacji budowlanych   
pracownicy robót wykończeniowych  
spawacze  
piekarze  

 

Firmy Kielce

W lipcu 2020 r. w systemie regon na terenie miasta Kielce zarejestrowanych było 29 187 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 31 lipca 2020 r.), w tym 394 jednostki budżetowe. W Kielcach pracy można poszukiwać w firmach różnej wielkości. Liczba podmiotów do 9 pracowników wynosi 27 911, a z kadrą rzędu 10-49 osób – 984. Nie brakuje też większych przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. 249 podmiotów zatrudnia między 50 a 249 osób, 35 – od 250 do 999 pracowników. Ośmiu największych pracodawców (w tym trzech z sektora publicznego) deklaruje stan zatrudnienia od 1000 osób wzwyż.

Do największych kieleckich pracodawców należą m.in. Cersanit (branża ceramiczna i wyposażenie łazienek), Barlinek S.A. (producent podłóg z drewna), NSK Bearings Polska S.A. (producent łożysk), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. (recykling tekstyliów), Kolporter Sp. z o.o. (dystrybutor prasy).

Kielce – średnie wynagrodzenie 

Ten wskaźnik obliczany jest bez analizowania danych z przedsiębiorstw liczących do 9 pracowników, niemniej daje on obraz sytuacji pracowników. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2020 r., zgodnie z danymi GUS, wyniosło w Polsce 5381,65 zł, tym samym było o 3,8% wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r.

Przeciętne wynagrodzenie w Kielcach

Jak na tle kraju wygląda sytuacja w województwie świętokrzyskim? Czy praca w Kielcach i okolicy się opłaca? W lipcu 2020 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było niższe niż średnia krajowa i wynosiło 4588,49 zł (wzrost o 3,7% od lipca 2019 r.).

PUP Kielce

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
ul. Kolberga 4 
25-620 Kielce
Tel. 41 367 11 00

PUP Kielce obsługuje mieszkańców gmin: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce ,Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk.

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Adres: ul. Karola Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
tel. 41 340 60 55

Miejski Urząd Pracy uruchomiono 1 stycznia 2009 r. w odpowiedzi na potrzeby lokalnego rynku pracy. MUP Kielce obsługuje pracodawców, osoby poszukujące pracy i bezrobotnych z terenu miasta.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Adres: ul. Witosa 86,
25-561 Kielce
tel. 41 364 16 00

Wojewódzki Urząd Pracy to jednostka samorządu województwa, realizująca jego zadania własne, takie jak koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, podział środków Funduszu Pracy, prowadzenie badań i analiz rynku pracy. WUP współpracuje z powiatowym i miejskim urzędem pracy.