Praca Końskie

Praca w Końskich

Końskie – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Końskie – powiat konecki, województwo świętokrzyskie – to siedziba władz powiatu i miejsko-wiejskiej gminy. Liczy ponad 19 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 34,7 km kwadratowych. To regionalny ośrodek administracyjny, gospodarczy i przemysłowy. Warto poznać tę część Polski, sprawdzić, wokół jakich branż rozwija się lokalna przedsiębiorczość oraz jakie oferty pracy w województwie świętokrzyskim dostępne są w Końskich.

Miejscowość obejmuje strefa numeracyjna 41. Obowiązuje tu kilka kodów pocztowych: 26-200, 26-202, 26-204. Tablice rejestracyjne pojazdów rozpoczynają litery TKN. Końskie leżą w północnej części woj. świętokrzyskiego. Przez miasto biegnie droga krajowa nr 42 oraz trzy drogi wojewódzkie – nr 728, 746, 749. Siedzibę powiatu koneckiego ze stolicą Polski dzieli 150 km, z Kielcami niecałe 50 km. Niedaleko jest też do Łodzi – 107 km, Radomia – 65 km czy Krakowa – 161 km.

W okolicznych miejscowościach i samych Końskich atrakcje znajdą zarówno dzieci, jak i dorośli. Nie będą się tu na pewno nudzić wielbiciele historii. Miasto ma długie dzieje. Pierwsze ślady osadnictwa datuje się na XI w. Ze względu na teren bogaty w rudy żelaza w Końskich przez wieki rozwijał się przemysł, a miejscowość była ważnym ośrodkiem w Staropolskim Okręgu Przemysłowym – najbardziej rozwiniętym okręgu z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przywilej lokacyjny nadano Końskim w 1748 roku. Współcześnie ślady dawnych dziejów miasta noszą liczne zabytki. Należą do nich kościoły (św. Anny oraz parafia św. Mikołaja w Końskich), zespół Klasztorny w Kazanowie czy pozostałości obronnego dworu w Modliszewicach.

Rynek pracy, oferty pracy – Końskie

Przedstawiciele jakich zawodów, szukając pracy w województwie świętokrzyskim, powinni brać pod uwagę Końskie? Miasto, wraz z innymi miejscowościami powiatu koneckiego, to dobre miejsce dla posiadających aktualne uprawnienia monterów konstrukcji metalowych, spawaczy, ślusarzy oraz pracowników przetwórstwa metali. Te zawody, zgodnie z ogólnopolskim, prowadzonym corocznie na zlecenie resortu pracy, badaniem Barometr zawodów cechuje największy deficyt w powiecie koneckim. Pełna lista deficytowych zawodów obejmuje w powiecie aż 44 profesje, wśród nich znajdują się zarówno te wymagające wykształcenia zawodowego czy technicznego, jak i ukończenia studiów wyższych.

Eksperci rynku pracy wskazali także kilka zawodów nadwyżkowych, czyli takich, w których liczba kandydatów do pracy przewyższa zapotrzebowanie firm. W takiej sytuacji są ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, pedagodzy, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej oraz pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp. Praca w końskich i okolicach w administracji biurowej i dla specjalistów administracji publicznej również może być trudno dostępna.

Miasto stara się przyciągnąć inwestorów. Nowe, duże inwestycje to kolejne miejsca pracy i szansa na aktywizację zawodową mieszkańców. Gmina Końskie jest częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Zakłady funkcjonujące w ramach podstrefy Końskie działają w branży ceramicznej, metalowej, meblarskiej, materiałów budowlanych, logistyce i magazynowaniu. Firmy te w dużym stopniu kształtują profil gospodarczy miasta. Ten, zgodnie ze stanem rejestru REGON z 30 czerwca 2020 r. współtworzą 2503 podmioty gospodarki narodowej. Wśród nich znajdują się jednostki mikro-, zatrudniające do 9 osób (jest ich w Końskich 2355). Jeden z pracodawców zatrudnia powyżej 1000 osób, a czterech między 250 a 999. Stan zatrudnienia w przedziale 50-249 osób zadeklarowało 21 podmiotów. Pod względem wielkości firm konecki rynek pracy jest więc zróżnicowany.

Poza wyżej wymienionym przemysłem metalurgicznym i ceramicznym w Końskich rozwija się handel, budowlanka, transport i gospodarka magazynowa oraz branża usługowa, włączając działalność profesjonalną, naukową i techniczną, opiekę zdrowotną i pomoc społeczną. Sporo koneckich firm zajmuje się także działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Mieszkańcy regionu doskonale znają położoną niedaleko Końskich, w gminie koneckiej, Sielpię. Miejscowość stanowi gratkę dla miłośników wypoczynku nad wodą. Odnowiony w 2020 r. zbiornik wodny zachęca do wypoczynku piaszczystą plażą i dobrze zorganizowanym zapleczem noclegowym oraz bazą gastronomiczną i usługową. Do Sielpi przyjeżdżają mieszkańcy Opoczna, Tomaszowa, Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia i wielu innych miejscowości. Coraz lepiej rozwinięta w gminie Końskie agroturystyka, wiele ciekawych zabytków i miejsc w okolicy oraz piękne krajobrazy to niewątpliwe atuty regionu.

PUP Końskie

Adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie
E-mail: kiko@praca.gov.pl.