Oferty Tygodnia

Praca Ostrowiec Świętokrzyski Najnowsze oferty pracy: 107

Praca w Ostrowcu Świętokrzysk

Ostrowiec Świętokrzyski – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Ostrowiec Świętokrzyski leży nad rzeką Kamienną w północnej części województwa świętokrzyskiego. Jest siedzibą powiatu oraz dwóch gmin: wiejskiej gminy Bodzechów oraz miejskiej gminy Ostrowiec Świętokrzyski. To lokalny ośrodek administracyjny, gospodarczy i kulturalno-edukacyjny. W krajobrazie miasta silnie zaznacza się przemysł, który ma tutaj wielowiekowe tradycje. W jakich branżach można znaleźć oferty pracy w województwie świętokrzyskim, w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego? Czy miasto sprzyja przedsiębiorczości i może być dobrym miejscem na rozpoczęcie działalności biznesowej? I czy turystyka ma w tym rejonie duże znaczenie? Poniżej charakterystyka miejscowości odpowiadająca na te i szereg innych pytań.

Pod względem zaludnienia drugi – tuż za stolicą woj. świętokrzyskiego, Kielcami, jest Ostrowiec Świętokrzyski. Liczba mieszkańców miasta wynosi 64,9 tys., a jego powierzchnia zajmuje 46,43 km². Miejscowość leży mniej więcej w połowie drogi między Warszawą a Krakowem. Od stolicy kraju dzieli ją 170 km, a od stolicy Małopolski – 180 km. Ze względu na małe odległości i łatwy dojazd praca w Ostrowcu Świętokrzyskim chętnie jest wybierana przez część mieszkańców Kunowa, Ćmielowa, Opatowa, Ożarowa. Nowej Słupi czy Starachowic. Atutem miasta są jego dobre połączenia drogowe, także międzyregionalne, i kolejowe. Przez Ostrowiec Świętokrzyski biegnie droga krajowa nr 9 relacji Radom – Rzeszów oraz trzy drogi wojewódzkie: nr 751 (Ostrowiec Świętokrzyski – Suchedniów), nr 754 (Ostrowiec Świętokrzyski – Gołębiów) i nr 755 (Ostrowiec – Kosin).

Miasto ma duży potencjał turystyczny i można je traktować jako bazę wypadową w Góry Świętokrzyskie. W okolicy i samym Ostrowcu Świętokrzyskim atrakcje znajdą zarówno dorośli, jak i dzieci. Tuż za miastem zlokalizowane jest Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” – najstarszy w Europie kompleks pradawnych kopalń krzemienia z okresu neolitu. Niedaleko stąd też do Bałtowa, Ćmielowa, w Góry Świętokrzyskie i do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Warte zobaczenia są w samym Ostrowcu Świętokrzyskim zabytki, m.in. Kolegiata z XVII w. (parafia Św. Michała Archanioła), Kościół pw. św. Stanisława Biskupa z początku XVIII w. Pałac myśliwski hrabiów Wielopolskich czy zespół Pałacowo-Parkowy w dzielnicy Częstocice, obecnie siedziba Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Rozbudowana jest w mieście baza sportowo-rekreacyjna. Nowoczesne obiekty, jak pływalnia, stadion i hala widowiskowo-sportowa są wizytówką Ostrowca Świętokrzyskiego. Mieszkańcy i goście mają do dyspozycji wielofunkcyjne boiska, baseny, ośrodek rekreacyjny z parkiem miejskim, mogą też odpocząć w parku miejskim. W mieście nie brakuje również wydarzeń kulturalnych. Ostrowieckie instytucje kultury, czyli Miejskie Centrum Kultury i Galeria Fotografii MCK, Biuro Wystaw Artystycznych, Miejska Biblioteka Publiczna od 2019 r. mają swoją siedzibę w Ostrowieckim Browarze Kultury – zrewitalizowanym budynku dawnego Browaru Saskich.

Rynek pracy, oferty pracy – Ostrowiec Świętokrzyski

Miasto przez wieki rozwijało się jako ośrodek przemysłowy – część Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, a potem Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dominującymi sektorami było hutnictwo, przetwórstwo żelaza i stali. Współcześnie w profilu gospodarczym miasta nad pozostałymi sektorami dominuje przemysł metalurgiczny, a huta Ostrowiec to jeden z najważniejszych pracodawców w tej okolicy. Ostrowiec Świętokrzyski obejmuje także Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”. To łącznie 95 ha terenów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy, którzy otrzymają zezwolenie, mogą korzystać z preferencyjnych warunków, zwolnień i ulg podatkowych.

W ostrowieckiej podstrefie działają firmy z branży metalowej, metalowej i recyklingowej, metalowej i tworzyw sztucznych, tekstylnej, oraz zakład zajmujący się zaopatrzeniem w wodę. Ostrowiec jest świetnie przygotowany na duże inwestycje. Infrastruktura, prężnie działające instytucje otoczenia biznesu, szkolnictwo, dostosowane do potrzeb lokalnego rynku oraz dostęp do kapitału ludzkiego znacznie ułatwiają prowadzenie firmy. Jako sektory, w których biznes ma najlepsze warunki rozwoju, wskazuje się w Ostrowcu przede wszystkim przemysł metalurgiczny i elektromaszynowy, ale także branżę odzieżową, budowlaną i sektor rolno-spożywczy.

W Ostrowcu Świętokrzyskim praca dostępna jest w zróżnicowanych pod względem wielkości firmach. W mieście zarejestrowanych jest 7615 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7327 to mikrojednostek – samozatrudnieni bądź zatrudniający do 9 osób. Liczba małych zakładów, od 10 do 49 pracowników, wynosi 216. Stan zatrudnienia w przedziale 50-249 osób deklaruje 60 ostrowieckich podmiotów. W mieście są także duże zakłady – w 11 z nich pracuje pomiędzy 250 a 999 osób. Największa jest wspomniana już huta Ostrowiec, która zatrudnia ponad 1000 osób.

Pod koniec czerwca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim miał w rejestrze bezrobotnych ok. 4301 osób (w samej gminie Ostrowiec – 2611 osób, w tym 1396 kobiet), a stopa bezrobocia w powiecie ostrowieckim wynosiła 11,6%. To więcej, niż średnia w kraju (6,1%) i w woj. świętokrzyskim (8,6%).

PUP Ostrowiec Świętokrzyski

Adres: Aleja 3 Maja 36, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
E-mail: kios@praca.gov.pl.

Szukaj pracy w mieście