Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Koło

10 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Koło
Ogłoszenie o naborze Nr 53116

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00,
- praca w zespole,
- praca w terenie (powiat kolski) - prowadzenie kontroli podmiotów,
- wyjazdy służbowe,
- wyjazdy szkoleniowe,
- samodzielne kierowanie samochodem służbowym,
- brak wysiłku fizycznego
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- brak wind i podjazdów,
- brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe.

Zakres zadań

 • Raportowanie wyników urzędowych kontroli pasz
 • Sporządzanie i aktualizacja rejestru zakładów oraz podmiotów objętych nadzorem w zakresie pasz
 • Organizowanie pobierania próbek i gromadzenie dokumentacji dotyczącej wyników badań mikrobiologicznych pasz i surowców paszowych
 • Kontrola nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem oraz wykorzystywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz oraz sporządzanie raportów z wyników urzędowej kontroli pasz
 • Kontrola gospodarstw indywidualnych, wytwarzających i stosujących pasze
 • Kontrola obrotu paszami
 • Przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach w ramach systemu RASFF
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw
 • Obsługa systemów informatycznych i baz danych: CELAB, SERPIW, TRACES, PANDA

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Praca Kontroler Weterynaryjny