Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski
10 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 90772

Warunki pracy

-  praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00


-  praca w siedzibie i poza urzędem(praca w terenie) również w godzinach nadliczbowych, dniach wolnych od pracy, dniach świątecznych


-  możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku kryzysowych sytuacji wymagających działania IW


-  szkolenia


-  wyjazdy służbowe samochodem służbowym


-  prowadzenie samochodu służbowego


-  kontakt ze zwierzętami


-  narzędzia pracy: komputer, elektroniczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe


-  praca przy komputerze powyżej 4-godzin dziennie


-  bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów (stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku), brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzi sprawy związane z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji;
 • prowadzi sprawy związane z nadzorem nad spełnianiem specyficznych wymagań weterynaryjnych państw trzecich nie należących do UE przez podmioty produkcyjne uprawnione do eksportu;
 • prowadzi postępowania kontrolne i administracyjne dotyczące przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt wraz z wystawianiem świadectw;
 • przeprowadza niedyskryminujące kontrole przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność, dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe