Praca Zielona Góra

Najnowsze oferty pracy: 242

Praca w Zielonej Górze

Zielona Góra leży w zachodniej części Polski, w województwie lubuskim. Stanowi część tzw. Lubuskiego Trójmiasta razem z Nową Solą i Sulechowem. Miasto cechuje zróżnicowanie branżowe z wyraźną dominacją sektora usługowo-handlowego. Wspomniana różnorodność znajduje także swoje odzwierciedlenie w ofertach pracy w Zielonej Górze i okolicach.

Zielona Góra, woj. lubuskie

Powiat zielonogórski położony jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego i składa się z 9 gmin. Jego siedzibę stanowi Zielona Góra, która nie leży jednak w granicach administracyjnych powiatu, lecz stanowi samodzielne miasto na prawach powiatu.

Zielona Góra – położenie geograficzne, liczba mieszkańców

Zielona Góra jest największym miastem województwa lubuskiego i jego stolicą. Według danych GUS z 31 grudnia 2019 roku liczba mieszkańców Zielonej Góry wynosiła 141 222, co lokowało ją na 24. pozycji w kraju pod względem liczby ludności. Za jedną z głównych zalet Zielonej Góry uważa się jej usytuowanie w sieci komunikacyjnej – miasto leży niedaleko skrzyżowania międzynarodowych szlaków drogowych i kolejowych łączących Skandynawię z południem Europy i Warszawę z Berlinem. Od granicy z Niemcami miasto dzieli kilkadziesiąt kilometrów. Inne większe polskie miejscowości w pobliżu to Poznań i Wrocław. Port lotniczy Zielona Góra-Babimost nadaje miastu strategiczne znaczenie inwestycyjne, tak samo, jak dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa. Wiąże się to między innymi z przebiegiem trasy S3, czy bliskością autostrady A2. 

Zielona Góra – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

Do najlepiej rozwiniętych obszarów gospodarki Zielonej Góry i całego województwa lubuskiego należą między innymi przemysł samochodowy, produkcja wyrobów drewnianych czy wiklinowych. Region znany jest także z produkcji papieru oraz wyrobów metalowych. Wśród znaczących firm możemy wskazać chociażby Volkswagen Electro-Systemy, Kronopol, Ciech, Pekabex czy Steinpol Meble. Wspomnieć należy także o przedsiębiorstwach, które w 2019 roku zostały uznane za najszybciej rozwijające się i nagrodzone Diamentami Forbesa. Mowa tutaj między innymi o firmach takich jak Eobuwie, JOST Polska Sp. z o.o., Expondo Polska Sp. z o.o. czy Cowan Mobel Sp. z o.o. Jednocześnie są to firmy zapewniające najwięcej miejsc pracy w Zielonej Górze i okolicach. 

Według danych GUS dostępnych na koniec 2019 roku województwo lubuskie zamieszkiwało nieco ponad 1 mln ludności. Z kolei jak pokazują wyniki aktywności ekonomicznej ludności BAEL, w II kwartale 2019 roku grupa osób aktywnych zawodowo w lubuskim liczyła 438 tys. Współczynnik osób aktywnych zawodowo wynosił wówczas 55,4 proc. Okazuje się, że w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku, odsetek ten zwiększył o 0,3 proc. Najwyższy współczynnik odnotowano wśród osób w wieku 45-54 lata (86,1 proc.). Co ciekawe, w tym czasie wzrosła liczba ludności pracującej, ale zwiększył się także odsetek bezrobotnych (wzrost o 12,5 proc.). Osoby bierne zawodowo stanowiły aż 44,6 proc. ludności. 

Z roku na rok diametralnie zmienia się sytuacja na rynku pracy w całej Polsce. Również w województwie lubuskim mogliśmy zaobserwować liczne przekształcenia. Analiza historycznych danych pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość – każdego roku stopa bezrobocia przyjmuje niższe wartości. Dla przykładu – w roku 2017 stopa bezrobocia w województwie lubuskim wynosiła dokładnie 6,6 proc. Już rok później jej wartość kształtowała się na poziomie 5,8 proc. Największy spadek mogliśmy jednak zanotować na przełomie 2018/2019 roku, kiedy stopa bezrobocia w lubuskim wynosiła 4,9 proc. A jak wygląda sytuacja na rynku pracy po dwóch kwartałach 2020 roku? Niestety jesteśmy świadkami tendencji wzrostowej. Według danych GUS na lipiec 2020 roku stopa bezrobocia w województwie lubuskim wynosi 6,1 proc.

Zielona Góra - stopa bezrobocia

 

Ciekawy obraz sytuacji na rynku pracy w Zielonej Górze i województwie lubuskim daje analiza struktury bezrobocia. Według danych GUS podsumowujących dwa kwartały 2020 roku najwięcej bezrobotnych jest w grupie osób w wieku 25-34 lata (6665). Nieco mniej liczy grupa z przedziału wiekowego 34-44 lata (5866 osób), a najmniejszy odsetek bezrobotnych stanowią osoby poniżej 25 roku życia. 

Struktura bezrobocia - województwo lubuskie

 

Interesujące wnioski można także wysnuć, analizując strukturę bezrobocia pod kątem wykształcenia osób pozostających bez pracy. Tutaj zaskoczeniem może być fakt, że najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią ci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (6486 osób) oraz gimnazjalnym i niższym (6325 kandydatów). Absolwenci posiadający dyplom uczelni wyższej stanowią grupę liczącą 2833 osoby.

Województwo lubuskie - bezrobotni wg wykształcenia

 

Jak wynika z Barometru zawodów 2020, z największym brakiem pracowników zmaga się w województwie branża budowlana. Najbardziej poszukiwani są między innymi betoniarze, brukarze, stolarze budowlani czy chociażby kierownicy budowy. Analizując również oferty pracy, spore braki w kadrze notują także branże transportowa, gastronomiczna, techniczno-przemysłowa i usługowa.

Zróżnicowane zapotrzebowanie możemy zauważyć także na rynkach pracy w poszczególnych miastach. Gdzie zatrudnienie znajdą mieszkańcy Zielonej Góry? Największy deficyt pracowników jest na stanowisku operatorów obrabiarek skrawających. Ponadto, problemów ze znalezieniem pracy w Zielonej Górze nie powinni mieć między innymi fizjoterapeuci i masażyści, nauczyciele nauczania początkowego, specjaliści ds. finansowych czy ratownicy medyczni. W mieście brakuje także fryzjerów, krawców i piekarzy. Natomiast czoła największej konkurencji będą musieli stawić między innymi biolodzy, plastycy czy dekoratorzy wnętrz.

 

Źródło: Barometr zawodów

Duży deficyt Deficyt Nadwyżka
operatorzy obrabiarek skrawających analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
betoniarze i zbrojarze
blacharze i lakiernicy samochodowi
brukarze
cieśle i stolarze budowlani
dekarze i blacharze budowlani
elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
fizjoterapeuci i masażyści
fryzjerzy
inżynierowie budownictwa
inżynierowie chemicy i chemicy
inżynierowie elektrycy i energetycy
inżynierowie inżynierii środowiska
kierowcy autobusów
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
kierownicy budowy
kierownicy ds. produkcji
krawcy i pracownicy produkcji odzieży
listonosze i kurierzy
magazynierzy
mechanicy maszyn i urządzeń
monterzy instalacji budowlanych
monterzy maszyn i urządzeń
murarze i tynkarze
nauczyciele języków obcych i lektorzy
nauczyciele nauczania początkowego
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
nauczyciele przedszkoli
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
piekarze
pielęgniarki i położne
pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych
pracownicy ds. jakości
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
pracownicy ochrony fizycznej
pracownicy poczty
pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
pracownicy służb mundurowych
projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD
ratownicy medyczni
robotnicy budowlani
robotnicy obróbki drewna i stolarze
spawacze
specjaliści ds. finansowych
specjaliści ds. organizacji produkcji
specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
sprzedawcy i kasjerzy
ślusarze
tapicerzy
technicy budownictwa
windykatorzy
biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków

Zielona Góra – średnie wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsiębiorstw w II kwartale 2020 roku kształtuje się na poziomie 5248,83 złotych. Jak wiadomo, wysokość zarobków jest jednak mocno zróżnicowana w poszczególnych rejonach Polski. Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć mieszkańcy województwa lubuskiego? Według danych GUS w lipcu 2020 roku przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło 4633,50 złotych. 

Studia Zielona Góra – najczęściej wybieranie kierunki studiów

Zielona Góra to kameralny ośrodek akademicki, który zapewnia jednak młodym ludzi imponującą możliwość rozwoju. Prym w kwestii szkolnictwa wyższego wiedzie oczywiście Uniwersytet Zielonogórski. Jako największy ośrodek akademicki w regionie oferuje możliwość kształcenia zarówno na kierunkach ścisłych ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, artystycznych, jak i technicznych. Każdego roku w placówce uczy się kilkanaście tysięcy studentów. Praca Zielonej Górze stoi więc otworem – przynajmniej tak mogłoby się wydawać. Wśród najpopularniejszych kierunków studiów możemy wyróżnić z pewnością kierunek lekarski, informatykę czy psychologię. Warto jednak zaznaczyć, liczba studentów w Zielonej Górze spada z roku na rok. 

PUP Zielona Góra

Do zadań instytucji rynku pracy należy między innymi promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, a także aktywizacja zawodowa społeczeństwa. W Zielonej Górze odpowiada za to przede wszystkim Wojewódzki Urząd Pracy. Ponadto, osoby poszukujące zatrudnienia mogą skorzystać ze wsparcia Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra

Szukaj pracy w mieście