Oferty Tygodnia

Praca Gorzów Wielkopolski Najnowsze oferty pracy: 193

Praca w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski i okolice – warunki zatrudnienia 

To właśnie dzięki wspomnianej wyżej aglomeracji na temat wątku „praca – Gorzów Wielkopolski” można powiedzieć naprawdę wiele. Miasto stanowi ważny ośrodek przemysłowy w kraju znany przede wszystkim w branży chemicznej, energetycznej, maszynowej czy farmaceutycznej. Niezłą pozycję zajmuje także pod względem rozwoju przemysłu motoryzacyjnego (na terenie Gorzowa Wielkopolskiego znajduje się zakład produkcyjny wiązek instalacji elektrycznych dla samochodów z grupy Volkswagen AG – SE Bordnetze Polska). Wspominając o największych przedsiębiorstwach zarówno w Gorzowie, jak i w całym województwie, nie sposób pominąć takich firm jak: TPV Displays Polska, Victory Precision Technology Polska, BAMA POLSKA, Vetoquinol czy Budimex SA. Na koniec wypada przywołać także miejsce, które jest największym i najnowocześniejszym centrum handlowym w województwie lubuskim, a jednocześnie oferuje spore możliwości pracy  – Nova Park Gorzów Wielkopolski.

Bezrobocie w województwie lubuskim – zmiany na rynku pracy w Gorzowie Wielkopolskim

Nieustanne zmiany zachodzące w polskiej gospodarce wiążą się z licznymi przeobrażeniami zarówno w zasobach siły roboczej, jak i strukturze samego bezrobocia. Najbardziej widoczne są one na przestrzeni kolejnych lat. Cieszyć może tendencja spadkowa nie tylko w całym województwie lubuskim, ale także w Gorzowie Wielkopolskim. Według danych GUS w 2017 roku stopa bezrobocia w Gorzowie Wielkopolskim kształtowała się na poziomie 2,7 proc, a już na koniec roku 2019 wynosiła dokładnie 2,2 proc. Co ciekawe, w pierwszym miesiącu 2020 roku wartość ta nie uległa zmianie. A jak wyglądała sytuacja w całym województwie lubuskim? Na przestrzeni 2017 i 2019 roku stopa bezrobocia w regionie spadła aż o 1,6 proc. Niestety niepokojący wzrost mogliśmy zaobserwować po dwóch kwartałach 2020 roku – w lipcu stopa bezrobocia wynosiła 6,1 proc. Co jednak warte zauważenia, na takim samym poziomie kształtuje się bezrobocie w kraju.

Bezrobocie: Gorzów Wielkopolski

 

Analizując strukturę bezrobocia w Gorzowie Wielkopolskim, warto spojrzeć na tę kwestię nieco szerzej. Ciekawy wniosek można wysnuć, przyglądając się profilowi osób bez pracy w Gorzowie Wlkp. Według danych GUS podsumowujących IV kwartał 2019 roku najwięcej bezrobotnych było w wieku 25-34 lata, a nieco mniej z przedziału 35-44 lata. Najmniejszy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby poniżej 24. roku życia.

Gorzów Wielkopolski - bezrobocie a wiek

 

Nieco inny ogląd sytuacji daje spojrzenie na strukturę bezrobocia z uwzględnieniem wykształcenia osób pozostających bez pracy. Okazuje się, że najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Absolwenci szkół wyższych uplasowali się dopiero na 3. miejscu pod kątem liczebności grupy. Najmniejszy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. 

Struktura bezrobocia w Gorzowie Wielkopolskim - wykształcenie

Choć na przestrzeni ostatnich miesięcy mogliśmy zauważyć spory wzrost stopy bezrobocia w województwie lubuskim (grudzień 2019 – 4,9 proc; lipiec 2020 – 6,1 proc.), sam początek roku 2020 pozwolił optymistycznie patrzeć w przyszłość. W styczniu 2020 roku do urzędów pracy w województwie zgłoszono 3771 wolnych miejsc pracy, czyli aż o 1550 więcej niż w grudniu 2019 roku. Najwięcej etatów było w Gorzowie Wielkopolskim (907). Jeszcze lepiej sytuacja na rynku pracy w Gorzowie Wielkopolskim wyglądała w lipcu 2020 roku – wówczas w mieście zgłoszono 1332 wolnych miejsc pracy. 

Ścieżka kariery w województwie lubuskim – aktywność zawodowa

Według badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) w I kwartale 2020 roku ludność aktywna zawodowo w województwie lubuskim stanowiła 55,1 proc. ludności w wieku ponad 15 lat. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej wartość ta wzrasta o 1,4 proc. W lipcu 2020 roku osoby bierne zawodowo stanowiły 45,1 proc. badanej grupy (w I kwartale 2019 roku odnotowano podobną wartość). Warto zwrócić także uwagę na zróżnicowanie wskaźnika w zależności od płci czy wieku – aż 63,9 proc. aktywnych zawodowo stanowili mężczyźni, a najwyższy współczynnik zanotowano wśród grupy osób z przedziału 35-44 lata (87,3 proc.). A jak kształtowała się zbiorowość pracujących? Wskaźnik zatrudnienia w I kwartale 2020 roku wynosił 53,9 proc. (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału), co oznacza, że na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały prawie 54 osoby pracujące. 

Przeciętne wynagrodzenie – zarobki w województwie lubuskim 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsiębiorstw w II kwartale 2020 roku wynosi 5248,83 zł. Nie jest jednak tajemnicą, że warunki zatrudnienia, jak i samo wynagrodzenie za pracę różnią się w zależności od regionu Polski. Na jakie płace mogą liczyć mieszkańcy województwa lubuskiego? W lipcu 2020 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Lubuskiem wynosiło 4633,50 złotych brutto, czyli było niższe o 615,33 zł od średnich zarobków w Polsce.

Praca Gorzów Wlkp. od zaraz: deficytowe zawody w województwie lubuskim 

Próbując zrozumieć problem bezrobocia w samym Gorzowie Wielkopolskim, warto spojrzeć nieco szerzej na rynek pracy w regionie. Ciekawe wnioski można wysnuć także, analizując deficyt pracowników w całym województwie lubuskim. Jak wynika z danych Barometru zawodów, 2020 rok jest potwierdzeniem obserwowanego od dłuższego czasu zjawiska zwiększającego się zapotrzebowania na pracowników. Co ciekawe, pomimo malejącej liczby ofert pracy, wciąż możemy zauważyć widoczny brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Okazuje się, że w 2020 roku w grupie zawodów deficytowych w województwie lubuskim znalazło się aż 57 profesji, natomiast żaden z zawodów nie został określony jako nadwyżkowy. Największe braki kadry możemy zaobserwować między innymi w branżach: budowlanej, transportowej, gastronomicznej, ale także medycznej i techniczno-przemysłowej. Z deficytem wykwalifikowanych pracowników muszą zmierzyć się pracodawcy działający także w branży usługowej i finansowej. Wciąż poszukiwani są nauczyciele języków obcych, pracownicy socjalni oraz pracownicy służb mundurowych. 

Gorzów Wielkopolski – rynek pracy, zapotrzebowanie

Praca w Gorzowie? Jak najbardziej! Dla osób poszukujących zatrudnienia pewnego rodzaju kierunkowskazem mogą być prognozy Barometru zawodów, który wskazuje branże zmagające się z największym deficytem wykwalifikowanej kadry. Dobrą wiadomością dla pozostających bez pracy w Gorzowie Wielkopolskim są dane mówiące o tym, że to właśnie na gorzowskim rynku odnotowano najwięcej zawodów deficytowych. Miasto to od dłuższego czasu zmaga się między innymi z brakiem kierowców samochodów ciężarowych, elektryków,  elektromechaników i operatorów maszyn. Jak wynika z badania Barometru zawodów, stale rośnie także zapotrzebowanie na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i języków obcych oraz osób z wykształceniem medycznym. Wśród zawodów nadwyżkowych wskazano jedynie dwie profesje. Problem ze znalezieniem pracy w Gorzowie mogą mieć między innymi dekoratorzy wnętrz, konserwatorzy zabytków oraz socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych.

 

Źródło: Barometr zawodów
DUŻY DEFICYT NADWYŻKA
elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
inżynierowie elektrycy i energetycy
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
lekarze
magazynierzy
nauczyciele języków obcych i lektorzy
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
nauczyciele przedmiotów zawodowych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
pielęgniarki i położne
pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych
specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków
socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych

 

Urząd pracy w Gorzowie Wielkopolskim

Do zadań instytucji rynku pracy należy między innymi realizacja przedsięwzięć zarówno z zakresu promocji zatrudnienia, jak i łagodzenie skutków bezrobocia. Ponadto mają one aktywizować zawodowo mieszkańców oraz dążyć do pełnego i efektywnego zatrudnienia. Jednym z miejsc dedykowanych osobom poszukującym pracy w Gorzowie Wlkp. jest Powiatowy Urząd Pracy. Wśród innych zadań PUP w Gorzowie możemy wyróżnić także rozwój zasobów ludzkich oraz zwiększenia mobilności na rynku pracy w mieście. 

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wielkopolski