Praca Gorzów Wielkopolski

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 376

Praca w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski jest największym miastem województwa lubuskiego. Niemniej pod względem liczby ludności lokuje się dopiero w okolicach 30. pozycji wśród polskich miejscowości. Może się wydawać, że Gorzów ginie na przemysłowej mapie Polski. Tymczasem wraz z okolicznymi gminami i powiatami województwa lubuskiego tworzy on prężnie rozwijającą się Aglomerację Gorzowską. 

Miasto Gorzów Wielkopolski

Bezrobocie w mieście jest niskie, a sama okolica stwarza bardzo przyjazne warunki do życia. Kto ma największą szansę na zatrudnienie w tej części Polski? Warto przyjrzeć się bliżej temu miastu i poznać tutejsze możliwości rozwoju zawodowego.

GORZÓW WIELKOPOLSKI – POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, LICZBA MIESZKAŃCÓW

Gorzów Wielkopolski leży w północno-zachodniej Polsce, w województwie lubuskim. Jest miastem na prawach powiatu, siedzibą wojewody lubuskiego oraz administracji rządowej na terenie województwa. Leży na pograniczu Równiny Gorzowskiej i Kotliny Gorzowskiej, nad rzeką Wartą. Od granicy z Niemcami dzielą je 53 kilometry, od Zielonej Góry, siedziby władz samorządowych województwa lubuskiego – 112 kilometrów.

Gorzów Wielkopolski jest miastem o największej liczbie mieszkańców w Lubuskiem. Według danych na koniec 2021 roku populacja miasta liczy 120 tys. mieszkańców, zaś gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie około 1400 os./km².

Powiat gorzowski znajduje się w województwie lubuskim na terenie Kotliny Kłodzkiej i Freienwaldzkiej. Od północy graniczy z powiatem myśliborskim, a na południu z sulęcińskim. Wschodnia granica powiatu dzielona jest z powiatami strzelecko-drezdeneckim oraz międzyrzeckim, natomiast granica zachodnia z Niemcami. W skład powiatu gorzowskiego wchodzą gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie i dwa miasta – Kostrzyn nad Odrą oraz Witnica. Siedzibą władz powiatu jest Gorzów Wielkopolski.

GORZÓW WIELKOPOLSKI – RYNEK PRACY, BEZROBOCIE, BAROMETR ZAWODÓW

Praca w Gorzowie? Jak najbardziej! Dla osób poszukujących zatrudnienia pewnego rodzaju kierunkowskazem mogą być prognozy Barometru zawodów, który wskazuje branże zmagające się z największym deficytem wykwalifikowanej kadry, a także te, w których obserwowana jest nadwyżka kandydatów. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w Gorzowie Wielkopolskim większość zawodów jest deficytowa. Oznacza to, że pracodawcy mają duże trudności z obsadzeniem stanowisk. Z kolei dla osób poszukujących zatrudnienia jest to sygnał, że konkurencja na rynku jest mała, a o znalezienie etatu nie powinno być trudno. 

Zacznijmy od największego deficytu. W tej grupie wskazano 3 grupy profesji medycznych (lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni), a także spawaczy i nauczycieli języków obcych / lektorów. 

Ponadto poszukiwani są między innymi:

 • w branży IT – administratorzy stron internetowych, graficy komputerowi, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, specjaliści ds. projektowania, wdrażania i doskonalenia produktów i usług cyfrowych, technicy informatycy, analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, 
 • w różnego rodzaju usługach – akustycy i realizatorzy dźwięku, floryści, fryzjerzy, tłumacze, prawnicy, pracownicy zajmujący się zwierzętami, kierownicy ds. usług, 
 • w branży budowlanej i urbanistyce – architekci i urbaniści, architekci krajobrazu, geodeci i kartografowie, inżynierowie budownictwa, kierownicy budowy, monterzy instalacji budowlanych, operatorzy sprzętu budowlanego, technicy budownictwa z różnego rodzaju uprawnieniami, pracownicy robót wykończeniowych, robotnicy budowlani, 
 • pracownicy oświaty – pedagodzy, nauczyciele o różnych specjalnościach, pedagodzy, pozostali specjaliści w edukacji, 
 • pracownicy motoryzacji i innego przetwórstwa przemysłowego – diagności i mechanicy samochodowi, mechanicy maszyn i urządzeń, lakiernicy, operatorzy maszyn: do produkcji papieru, wyrobów chemicznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, maszyn włókienniczych, obrabiarek skrawających, pracownicy poligraficzni, przetwórstwa metali, przetwórstwa spożywczego, projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD, przetwórcy mięsa i ryb, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, robotnicy obróbki drewna i stolarze, tapicerzy,  specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, specjaliści ds. organizacji produkcji, kierownicy ds. produkcji, 
 • specjaliści z innych dziedzin – bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej, biolodzy, biotechnolodzy i diagności laboratoryjni, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. rynku nieruchomości, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, specjaliści technologii żywności i żywienia, specjaliści telekomunikacji. 

Na rynku pracy chętnie widziani są także między innymi pracownicy transportu, gastronomii, usług opiekuńczych, handlu. 

Jeśli chodzi o profesje nadwyżkowe, w Gorzowie Wielkopolskim należą do nich pracownicy administracji. 

Barometr zawodów 2022 – Gorzów Wielkopolski
Duży deficyt kandydatów Najwyższa kandydatów
lekarze
pielęgniarki i położne
ratownicy medyczni
nauczyciele języków obcych i lektorzy
spawacze

pracownicy administracyjni i biurowi
specjaliści administracji publicznej

 


Wskaźnikiem pomagającym ocenić sytuację na rynku pracy – oraz indywidualne szanse na znalezienie zatrudnienia – jest stopa bezrobocia rejestrowanego, obliczana przez Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten w końcu kwietnia 2022 r. wynosił w Polsce 5,2%. Jak na tym tle wypada lubuskie – jego miasta i powiaty?

Stopa bezrobocia w woj. lubuskim

STUDIA GORZÓW WIELKOPOLSKI – NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE KIERUNKI STUDIÓW 

Gorzów Wielkopolski to jeden z większych ośrodków akademickich zachodniej części kraju. Nie ma długich tradycji, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe – pierwszą uczelnię otworzono dopiero po II wojnie światowej – było to Wyższe Seminarium Duchowne. Obecnie w mieście do wyboru są:

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 
 • filia Uniwersytetu Zielonogórskiego – Collegium Medicum, 
 • Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej – filia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 
 • Wyższa Szkoła Biznesu, 
 • Wyższa Szkoła Zawodowa. 

Młodzi ludzie mogą kształcić się w różnych dziedzinach, także na kierunkach wyjątkowo popularnych w Polsce – informatyce, psychologii, zarządzaniu. 

PRACA DLA STUDENTA GORZÓW WIELKOPOLSKI

Młodzi ludzie często łączą naukę z pracą zawodową. Studenci w Gorzowie Wielkopolskim są zatrudniani między innymi w gastronomii (w charakterze kelnera, barmana, pomocy kuchennej), transporcie (dowóz rzeczy, przewóz osób), przy pilnowaniu mienia, w usługach opiekuńczych i innych. Warto pamiętać, że już w czasie studiów warto poszukać swojej pierwszej pracy w zawodzie – spróbować swoich sił i zdobyć pierwsze doświadczenie. 

PRACA DORYWCZA GORZÓW WIELKOPOLSKI

Praca dorywcza w Gorzowie Wielkopolskim także jest dostępna. W ramach dodatkowego zajęcia można między innymi zatrudnić się w handlu, teleobsłudze klienta, wykonywać różnego rodzaju zlecenia (w tym zdalne). Dorywczo zatrudniane są także opiekunki do dzieci, personel sprzątający. 

GORZÓW WIELKOPOLSKI – ŚREDNIE WYNAGRODZENIE

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsiębiorstw w końcu kwietnia 2022 r. wynosi  6626,95 zł brutto miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że warunki zatrudnienia, jak i samo wynagrodzenie za pracę różnią się w zależności od regionu Polski. W tym samym czasie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w województwie lubuskim wynosiło 5778,93 zł brutto. Zanotowano tym samym wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca, gdy wypłaty wynosiły przeciętnie około 5616 zł brutto miesięcznie. 

Oto, w którym sektorze gospodarki zarabia się w Lubuskiem najwięcej, a gdzie płace są przeciętnie najniższe. 

Wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – woj. lubuskie

FIRMY GORZÓW WIELKOPOLSKI 

Miasto stanowi ważny ośrodek przemysłowy w kraju znany przede wszystkim w branży chemicznej, energetycznej, maszynowej czy farmaceutycznej. Niezłą pozycję zajmuje także pod względem rozwoju przemysłu motoryzacyjnego (na terenie Gorzowa Wielkopolskiego znajduje się zakład produkcyjny wiązek instalacji elektrycznych dla samochodów z grupy Volkswagen AG – SE Bordnetze Polska). Wspominając o największych przedsiębiorstwach zarówno w Gorzowie, jak i w całym województwie, nie sposób pominąć takich firm jak: TPV Displays Polska, Victory Precision Technology Polska, BAMA POLSKA, Vetoquinol czy Budimex SA. Na koniec wypada przywołać także miejsce, które jest największym i najnowocześniejszym centrum handlowym w województwie lubuskim, a jednocześnie oferuje spore możliwości pracy – Nova Park Gorzów Wielkopolski.

PUP GORZÓW WIELKOPOLSKI 

Do zadań instytucji rynku pracy należy między innymi realizacja przedsięwzięć zarówno z zakresu promocji zatrudnienia, jak i łagodzenie skutków bezrobocia. Jednym z miejsc dla osób poszukujących pracy w Gorzowie Wlkp. jest Powiatowy Urząd Pracy. Wśród innych zadań PUP w Gorzowie możemy wyróżnić także rozwój zasobów ludzkich oraz zwiększenia mobilności na rynku pracy w mieście. 

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wielkopolski
telefon: 95 736 06 40
e-mail: zigo@praca.gov.pl

Źródła: GUS, UP w Zielonej Górze, Barometr zawodów

Szukaj pracy w mieście