Inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu
zachodniopomorskie, Kołobrzeg
95 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Kołobrzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 112887

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie


- obszar powiatu kołobrzeskiego, wyjazdy służbowe;


- Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, urządzeniach pomiarowych i prowadzeniu samochodu służbowego;


- Obsługa klienta - Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu;


- Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;


- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku

Zakres zadań

 • Przyjmuje zgłoszenia o rozpoczęciu, zaprzestaniu działalności lub zmianach w działalności prowadzonej przez podmioty objęte nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kołobrzegu w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Realizuje zadania wynikające z ustawy o bezpieczeństwie żywności i ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego
 • Przeprowadza kontrole urzędowe na zgodność z wymogami zawartymi w prawodawstwie krajowym i unijnym
 • Prowadzi dokumentację związaną z kontrolowaniem podmiotów w nadzorowanym obszarze i wprowadzaniem na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Przygotowuje dokumentację wynikającą z prowadzonych postępowań administracyjnych
 • Prowadzi wszystkie sprawy dotyczące certyfikowania przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii i innych krajów trzecich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego