Praca Stargard

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 355

Praca w Stargardzie

Stargard to miejscowość położona w północno-zachodniej części kraju, w województwie zachodniopomorskim. Miasto pełni funkcję lokalnego ośrodka administracyjnego jako siedziba władz powiatu stargardzkiego oraz miejsko-wiejskiej gminy Stargard. Jest jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych, oświatowych i kulturalnych w regionie. 

Warto zauważyć, że do niedawna miasto nosiło nazwę Stargard Szczeciński – krótsza wersja obowiązuje od 2015 roku.

Stargard - ciekawe miejsca

Stargard warto zwiedzić. Miasto oferuje także różnorodne możliwości rozwoju zawodowego. Kto ma największe szanse na znalezienie w Stargardzie pracy? Zapoznaj się z krótką społeczno-gospodarczą charakterystyką miasta. 

Stargard – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Liczba mieszkańców Stargardu wynosi około 67,8 tys. osób. Miasto zajmuje powierzchnię 48,08 kilometra kwadratowego. Obowiązują tu:

 • numer kierunkowy – (+48) 91, 
 • kody pocztowe – od 73-100 do 73-110. 

Do powiatu stargardzkiego, którego starostwo mieści się w Stargardzie, należą też miasta: Chociwel, Dobrzany, Ińsko oraz Suchań. Powiat rozciąga się na terenie o wielkości 1519,94 kilometra kwadratowego, a jego populacja wynosi około 120 tys. mieszkańców. 

Stargardu na mapie Pomorza Zachodniego należy szukać na wschód od Szczecina – centra tych miast dzieli 40 kilometrów. Ze Stargardu niedaleko też na przykład do Goleniowa (31 kilometrów), Chociwla (21 kilometrów), Recza (36 kilometrów), Pyrzyc (28 kilometrów), Gryfina (45 kilometrów).

W Stargardzie początek bierze droga krajowa nr 20, która łączy go bezpośrednio między innymi ze Szczecinkiem i Trójmiastem. Wiedzie tędy także droga krajowa nr 10 (ze Szczecina przez Bydgoszcz i Toruń do Warszawy). Stargard przecina ponadto droga wojewódzka nr 106 i trasy lokalne. 

W mieście znajdują się liczne instytucje, między innymi placówki administracji publicznej:

 • Urząd Miejski w Stargardzie 
  Adres: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
  Telefon: 91 578 48 81
 • Urząd Miasta – Wydział Spraw Obywatelskich
  Adres: rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard
  Telefon: 91 578 48 81
 • Urząd Gminy Stargard
  Adres: Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
  Telefon: 91 561 34 10
 • Starostwo Powiatowe w Stargardzie
  Adres: ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
  Telefon: 91 480 48 00

Do najważniejszych placówek kulturalnych należą z kolei:

 • Stargardzkie Centrum Kultury
  Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard
  Telefon: 91 578 32 31
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. M. Zaruskiego
  Adres: ul. Portowa 3, 73-110 Stargard
  Telefon: 91 834 43 01
 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie
  Adres: Rynek Staromiejski 3, 73-110 Stargard
  Telefon: 91 578 38 35
 • Basteja
  Adres: Park Piastowski 1, 73-110 Stargard
  Telefon: 91 577 18 85

Dzieje Stargardu są bardzo długie – został założony w IX wieku, a prawa miejskie uzyskał w połowie XIII wieku. Znajduje się tu wiele zabytków, skupionych głównie w obrębie Starego Miasta. Uwagę zwracają chociażby elementy miejskich obwarowań (mury miejskie, baszty Tkaczy, Jeńców, Morze Czerwone, Białogłówka, bramy Młyńska, Pyrzycka, Świętojańska, Wałowa), XIV-wieczny budynek arsenału, ratusz z XIII wieku, monumentalna Kolegiata NMP Królowej Świata, kościół św. Jana. Miasteczko przyciąga turystów, miłośników historii. Również jego okolice są pełne atrakcji. W sąsiedztwie rozciąga się podłużne jezioro Miedwie, wykorzystywane do sportu i rekreacji, a dalej lasy Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. Z kolei na wschód od Stargardu znajduje się Iński Park Krajobrazowy. Przez miasto wiodą liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe. 

Rynek pracy, oferty pracy – Stargard

Miasto jest dużym ośrodkiem gospodarczym. Znajduje się tu zaplecze biznesowo-logistyczne oraz technologiczne ułatwiające prowadzenie działalności. Atutami inwestycyjnymi miasta są bliskość stolicy województwa, a także granicy polsko-niemieckiej, dobrze rozwinięta sieć transportowa, łatwy dostęp do rynków zbytu w Polsce i za granicą. 

W mieście działa Stargardzki Park Przemysłowy obejmujący 150 hektarów terenu pod inwestycje, a także przestrzeń biurowa o łącznej wielkości 3300 metrów kwadratowych. W Parku działa ponad 50 przedsiębiorstw reprezentujących różne branże (źródło: Polska Agencja Inwestycji i Handlu). 

W mieście rozwija się przemysł między innymi gumowy, maszynowy, spożywczy. Stargard jest też dużym ośrodkiem handlowo-usługowym. 

Zgodnie z REGON (stan rejestru na koniec 2020 r.) w Stargardzie działa łącznie 8155 podmiotów gospodarki narodowej. Są wśród nich:

 • 3 duże jednostki (250-999 pracowników), 
 • 47 średnich podmiotów (50-249 pracowników), 
 • 217 małych jednostek (10-49 pracowników), 
 • 7888 mikropodmiotów (0-9 pracowników). 

Najczęściej wskazywane sekcje PKD stargardzkich podmiotów gospodarki to:

 • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 18,9% ogółu jednostek, 
 • budownictwo – 16,3%, 
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 10,8%, 
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 8,5%, 
 • przetwórstwo przemysłowe – 8,2%, 
 • transport i gospodarka magazynowa – 7,4%.

Rynek pracy w mieście jest dość chłonny i stwarza warunki do rozwoju kariery w różnych dziedzinach. Poziom bezrobocia w powiecie stargardzkim jest nieco niższy od średniej wojewódzkiej. Stopa bezrobocia w powiecie w grudniu 2020 r. wynosiła 8,2% (w woj. zachodniopomorskim – 8,3%, źródło: GUS). W tym czasie w rejestrze PUP w Stargardzie figurowało 3,1 tys. osób bezrobotnych. 

PUP Stargard

Adres: ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard
E-mail: urzad@pupstargard.pl
Telefon: (91) 578 40 14

Szukaj pracy w mieście