Oferty Tygodnia

Praca Szczecin Najnowsze oferty pracy: 526

Praca w Szczecinie

Szczecin – położenie, liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców Szczecina wynosi blisko 402 tys. osób (dane z lipca 2020 r. wg GUS). Z kolei powierzchnia miasta to 300,55 km². Szczecin obejmuje strefa numeracyjna (+48) 91, a także kody pocztowe od 70-001 do 71-899.

Szczeciński Obszar Metropolitarny liczy natomiast blisko 690 tys. mieszkańców i obejmuje powierzchnię 2794,51 km². W skład tego stowarzyszenia, prócz Szczecina, należą miasta Stargard i Świnoujście, a także gminy: Dobra, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, Stare Czarnowo, Stepnica. Niekiedy SOM utożsamia się z aglomeracją szczecińską. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarczego i kulturalnego regionu, a także zacieśnianie współpracy między poszczególnymi miastami i gminami. Dla SOM opracowywana jest wspólna polityka społeczno-gospodarcza. Istotną kwestię stanowi także rozwijanie wymiany transgranicznej przez jednostki SOM.

Inwestycje – Szczecin

W Szczecinie Polska łączy się z innymi państwami europejskimi drogą wodną. Atrakcyjne połączenie przez wspomniany Zalew Szczeciński, następnie Morze Bałtyckie sprawiają, że miasto zyskuje nie tylko pod względem turystycznym, ale przede wszystkim inwestycyjnym.

Ogromny potencjał gospodarczy Szczecina przyczynił się do powstania Parku Naukowo-Technologicznego. Miejsce jest zaczątkiem kolejnych inwestycji. W głównej mierze pracę w Szczecinie – z zakwaterowaniem i bez, na różnorodnych warunkach – można zyskać dzięki inwestorom z Niemiec, Danii oraz Hiszpanii. Niemniej jednak polskich przedsiębiorców w stolicy zachodniopomorskiej także nie brakuje. Dynamiczny rozwój ekonomiczny jest wyraźnie zauważalny.

W Szczecinie można rozwijać się zawodowo zarówno w małych i średnich firmach, jak i w dużych przedsiębiorstwach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Jeśli chodzi o dane liczbowe, zgodnie z rejestrem REGON, w samym mieście zarejestrowanych jest 69 851 podmiotów gospodarki narodowej (stan w sierpniu 2020 r.). Dużą grupę stanowią jednostki średniej wielkości, do 249 osób – łącznie 342. Nie brakuje również dużych i bardzo dużych podmiotów – tych do 999 osób działa w Szczecinie 49, a zatrudniających minimum 1000 osób – kolejne 10.

Chociaż ogółem większość jednostek gospodarczych należy do sektora prywatnego, to ta proporcja odwraca się w przypadku największych podmiotów – 9 na 10 jednostek zatrudniających minimum 999 pracowników to zakłady państwowe. Do sektora publicznego należy też 26 na 49 jednostek z kadrą rzędu 250-999 osób.

Do znaczących pracodawców w regionie należą takie firmy jak Polska Żegluga Morska, Euroafrica Linie Żeglugowe Sp. z o.o., Spółka Wodna Międzyodrze, Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”, Alfa Terminal Sp. z o.o., Fosforan S.A. i inne.

Gospodarka Szczecina w dużej mierze uzależniona jest od wpływów zewnętrznych, przede wszystkim bliskości morza. Ze względu na uwarunkowania naturalne wiele firm prowadzi działalność związaną z gospodarką wodną, rynkiem transportowym, przemysłem maszynowym, turystyką i rybołówstwem. Rosnący udział w gospodarce nowoczesnych gałęzi przemysłu, rozwój branży IT, a także lokalizacja z otwartą na świat bramą wodną, dają Szczecinowi przewagę rozwojowo-inwestycyjną i zachęcają do lokowania tu kapitału przez duże korporacje.

Z kolei lokalna mała i średnia przedsiębiorczość to głównie branża handlowa w zakresie detalicznym i hurtowym, a także drobne usługi, typu naprawa, fryzjerstwo, budownictwo, transport. Firmy zatrudniają osoby wykwalifikowane, ale również oferują pracę w Szczecinie dla studenta czy emeryta.

 

Wybrane sekcje PKD (REGON)
Sekcja Liczba podmiotów
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 12 738
Budownictwo 8590
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8287
Przetwórstwo przemysłowe 5592
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 5498
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 5194
Transport i gospodarka magazynowa 4965
Pozostała działalność usługowa 4135
Informacja i komunikacja 3081

 

Szczecin – rynek pracy, bezrobocie, barometr zawodów

Na kogo czeka w Szczecinie praca na pół etatu, w weekendy czy w pełnym tygodniowym wymiarze godzin? Informacji na ten temat warto szukać w tutejszych urzędach pracy, a także za pośrednictwem profesjonalnych wyszukiwarek internetowych z ofertami. Niemniej zorientować się w ogólnej sytuacji na szczecińskim rynku pracy pomogą także wyniki corocznej prognozy Barometr zawodów, wykonywanej dla wszystkich powiatów i województw w Polsce na zlecenie resortu pracy. W prognozie profesje są podzielone na trzy grupy: deficytowe (niedobór kadry), nadwyżkowe (zbyt dużo specjalistów) oraz w równowadze. Jakie zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają zatem działające w Szczecinie firmy?

Profesje z największym deficytem w 2020 r. to:
    • lekarz,
    • pielęgniarka i położna,
    • ratownik medyczny,
    • magazynier,
    • operator obrabiarek skrawających,
    • spawacz,
    • ślusarz.

Na liście zawodów deficytowych jest ponad 40 pozycji i dotyczą bardzo różnych branż, na przykład budowlanej, przetwórstwa przemysłowego, gastronomii, transportu czy handlu. Z brakiem propozycji zatrudnienia nie powinni mieć problemu między innymi analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, archiwiści i muzealnicy, farmaceuci, kierowcy autobusów, mechanicy maszyn i urządzeń, murarze i tynkarze, nauczyciele przedszkoli, pracownicy poczty, pracownicy przetwórstwa spożywczego, przedstawiciele handlowi, psycholodzy i psychoterapeuci, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy budowlani i specjaliści ds. organizacji produkcji.

W Szczecinie zanotowano także grupę zawodów nadwyżkowych. Osoby, które je wykonują, mogą zmagać się z konkurencją na tutejszym rynku pracy lub nie znajdować propozycji zatrudnienia odpowiadających ich wykształceniu i kwalifikacjom. Wyniki badania pokazują, że szczególnie trudno w 2020 r. znaleźć w Szczecinie pracę w biurze.

Zawody nadwyżkowe:
    • ekonomista,
    • kierownik ds. zarządzania i obsługi biznesu,
    • kierownik w instytucjach społecznych i kultury
    • pracownik administracyjny i biurowy
    • sekretarka i asystentka
    • socjolog i specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych
    • specjalista ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży.

Szczecin to nie tylko centrum biznesowo-usługowe i ośrodek przemysłu, ale również cel turystyczny. Miasto może poszczycić się  wielowiekową historią, której dowodem są liczne zabytki, bogactwo form architektonicznych, miejsca pamięci, tradycje i po prostu unikatowy klimat tej miejscowości. Szczecin znajduje się na trasie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego. Zachęca do spacerów i podziwiania architektury, zarówno tej zabytkowej, jaką można spotkać na rynku w Szczecinie, jak i nowoczesnej – tu sztandarowym przykładem jest gmach filharmonii w Szczecinie.

Z drugiej strony atrakcyjność stolicy Pomorza Zachodniego stwarza możliwości rozwoju kariery w dziedzinach związanych z szeroko pojęta obsługą turystów, a także kulturą, sztuką i rozrywką. Czy trudno znaleźć w Szczecinie pracę w kulturze? Wiele oczywiście zależy od kwalifikacji kandydata, bez wątpienia nie brakuje tu jednak firm i instytucji, w których można szukać zatrudnienia. Zgodnie z REGON działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją prowadzi 1065 podmiotów.

Zgodnie z raportem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w sierpniu 2020 r. w całym województwie zachodniopomorskim zarejestrowanych było 48 837 bezrobotnych. Oznacza to spadek liczby w stosunku do lipca 2020 r. o 338 osób.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia w całym województwie w lipcu 2020 r. wyniosła 7,9%. Jest to wartość przewyższająca średnią dla Polski w tym samym okresie – 6,1%. Najwyższe bezrobocie zanotowano przy tym w powiecie łobeskim (18,6%), białogardzkim (18,5%) i choszczeńskim (16,9%).

Na tym tle Szczecin wybija się jako miasto z wyjątkowo niskim bezrobociem. W lipcu 2020 r. wskaźnik był na poziomie 3,5% przy 6,5 tys. osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Równie niską stopę bezrobocia co w Szczecinie zanotowano w powiecie kołobrzeskim – 3,5%. Wartość zbliżona jest także w należących do aglomeracji szczecińskiej powiatach polickim (4,5%) oraz w Świnoujściu (5%).

Szczecin, woj. zachodniopomorskie - stopa bezrobocia

Szczecin – średnie wynagrodzenie

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w lipcu 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wynosiło 5381,65 zł. Jak na tym tle prezentują się zarobki w zachodniopomorskich firmach?

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w woj. zachodniopomorskim

lipiec 2020 r.

Sektor przedsiębiorstw ogółem 4872 zł
Informacja i komunikacja 7742 zł
Obsługa rynku nieruchomości 6082 zł
Przemysł 4941 zł
Przetwórstwo przemysłowe 4875 zł
Transport i gospodarka magazynowa 4788 zł
Budownictwo 4657 zł 
Handel i naprawa pojazdów 4365 zł
Administrowanie i działalność wspierająca 4038 zł
Zakwaterowanie i gastronomia 3624 zł

 

Studia Szczecin – najczęściej wybierane kierunki studiów

Atrakcyjność miejsca predestynuje także oferta edukacyjna. Na terenie miasta działa kilkanaście uczelni wyższych publicznych i prywatnych. Są to między innymi:

    • Akademia Morska w Szczecinie,
    • Uniwersytet Szczeciński,
    • Akademia Sztuki w Szczecinie,
    • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
    • Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie.

Funkcjonuje tu także wiele prywatnych uczelni o profilach np. ekonomicznym, językowym, administracyjnym i innych.

Doskonale wykształcony i przygotowany do wejścia na rynek pracy w Szczecinie kapitał ludzki jest w dużej mierze kartą przetargową dla potencjalnych pracodawców poszukujących odpowiedniej lokalizacji dla biznesu na mapie Polski.

PUP Szczecin

    • Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Adres: ul. A. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
Tel.: (91) 42-54-900
Bezpłatna Infolinia: 800 13 14 14
E-mail: pupszczecin@pupszczecin.pl, sekretariat@pupszczecin.pl.
Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek – piątek: 7:45 – 14:45.

    • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Adres: ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
Tel.: (91) 42 56 100
E-mail: sekretariat@wup.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30.

    • Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
Adres: ul. Słowiańska 15a, 75-846 Koszalin
Tel.: (94) 344-50-33
E-mail: filia@wup.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30.

    • Wydział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie ds. Obsługi FGŚP
Adres: ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin
Tel.: (91)  432 43 16
E-mail:szczecin_fgsp@wup.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30.

Szukaj pracy w mieście