Inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie
Koszalin
89 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 113047

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i poza siedziba urzędu - obszar powiatu koszalińskiego. Możliwe nietypowe godziny pracy np. wysyłki zwierząt, zwalczanie chorób, interwencje. Praca w terenie - wyjazdy do zakładów i gospodarstw objętych nadzorem. Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego. Obciążenie psychiczne. Praca pod presją czasu. Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku. Budynek nie posiada podjazdu oraz toalety odpowiednio przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

  • Prowadzi sprawy z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
  • Prowadzi sprawy z zakresu ochrony/dobrostanu zwierząt w hodowli, transporcie itp.
  • Prowadzi dokumentację w zakresie prowadzonych spraw.
  • Prowadzi sprawy z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt.
  • Współpracuje z innymi zespołami PIW.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat. B
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe