Oferty Tygodnia

Praca Bobolice Najnowsze oferty pracy: 9

Praca ZACHODNIOPOMORSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Bobolicach

Bobolice (zachodniopomorskie) – ludność, położenie, transport

Bobolice to małe miasto, zarówno jeśli chodzi o powierzchnię, jak i populację. Liczba mieszkańców Bobolic wynosi około 4 tys. osób. Miejscowość zajmuje 4,77 kilometra kwadratowego terenu. Obowiązują tu numer kierunkowy (+48) 94 i kod pocztowy 76-020. 

Bobolice to jedno z czterech miast powiatu koszalińskiego, obok Mielna, Polanowa i Sianowa. Warto zaznaczyć, że siedziba władz powiatowych – Koszalin nie należy do powiatu koszalińskiego, ale tworzy oddzielną jednostkę administracyjną.

W Bobolicach znajduje siedziba władz samorządowych:

 • Bobolice – Urząd Miasta
  Adres: Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice
  Telefon: 94 345 84 01

Bobolice są dobrze skomunikowane na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 11, łącząca je bezpośrednio na przykład z Kołobrzegiem, Koszalinem, Szczecinkiem, Piłą i Poznaniem. Wpada do niej droga krajowa nr 25, którą można z kolei dojechać np. do Bydgoszczy, Inowrocławia, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Oleśnicy (aglomeracji wrocławskiej). 

Bobolice – firmy w liczbach 

Miasto jest ośrodkiem przemysłu (drzewnego, meblowego, spożywczego, tworzyw sztucznych). Rozwija się tu handel, budownictwo, usługi. Zgodnie z REGON (rejestr prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny, stan na koniec listopada 2020 r.) w mieście funkcjonuje 431 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 3 średniej wielkości (50-249 pracowników), 20 małych (10-49 pracowników) i 408 mikro (0-9 pracowników). 

Najwięcej bobolickich podmiotów zajmuje się:

 • handlem lub naprawą pojazdów – 28,1%, 
 • budownictwem – 20,4%, 
 • usługami – 7,9%, 
 • działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości – 7,2%, 
 • przetwórstwem przemysłowym – 6,3%. 

Bobolice – praca, bezrobocie

Bezrobotni mieszkańcy miasta mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. 

 • PUP Koszalin
  Adres: Racławicka 13, 75-620 Koszalin
  Telefon: 94 345 57 00

Poziom bezrobocia w powiecie koszalińskim jest dość wysoki. W listopadzie 2020 r. stopa bezrobocia wyniosła tu 13,6%, a więc przewyższała wskaźnik obliczony dla woj. zachodniopomorskiego (8,1%) oraz dla Polski (6,1%). W tym czasie w rejestrze koszalińskiego PUP znajdowało się 4,1 tys. bezrobotnych. Stopa bezrobocia w samym Koszalinie jest niższa – na poziomie 6,0%, a rynek pracy bardziej zróżnicowany i chłonny, dlatego część mieszkańców gminy Bobolice decyduje się na szukanie zatrudnienia w stolicy powiatu. 

Jakie jest zapotrzebowanie rynku pracy powiatu koszalińskiego? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza na przykład ogólnopolskie badanie Barometr zawodów, wykonywane na zlecenie resortu pracy. 

W 2021 r. na liście zawodów z dużym deficytem w powiecie koszalińskim znaleźli się:

 • kierowcy samochodów ciężarowych,
 • masarze i przetwórcy ryb,
 • monterzy instalacji budowlanych,
 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu, 
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, 
 • pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi.